25 éves a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
2016. május 18.
A jubileumi év alkalmából, a Várkert Bazárban tartott ünnepségen alapítók és támogatók egyaránt megjelentek, a rendezvény végén pedig bejelentették: a Magyar Posta alkalmi bélyeg kiadásával köszönti az Ökumenikus Segélyszervezetet.

20160517-2Lévai Anikó jószolgálati nagykövet, Lehel László elnök-igazgató, valamint több alapító és támogató felszólalt a segélyszervezet negyedévszázados évfordulója alkalmából tartott rendezvényen. (Lévai Anikó köszöntőbeszéde a cikk végén olvasható.)

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója arról beszélt, hogy az idén 25 éves Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. 1991-ben a hazai történelmi protestáns és ortodox egyházak alapították, hogy az „egyházak kinyújtott karjaként” professzionális segítséget nyújthasson a rászorulóknak. Az alapítók összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. Erre az összefogás erejével segítő közösségre utalnak az alapítás 25. évfordulója alkalmából kiadott jubileumi bélyegen is látható logóban a koncentrikus kör részletek, melyek egyúttal egy kinyújtott kezet és angyalt is formálnak.

A Magyar Posta Zrt. által kibocsátott, az Ökumenikus Segélyszervezet alapításának 25. évfordulójára kiadott alkalmi bélyeg filatéliai különlegesség május 17-től kapható a készlet függvényében az első napi postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. A bélyegképen a Segélyszervezet logója látható, melyet dombornyomás tesz különlegessé. Az újdonság Kara György grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomdában készült. Névértéke 145 Ft.

Az ünnepi bélyeg kibocsátásakor Szarka Zsolt, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója a segélyszervezet több évtizedes közösségépítő erejét, jóra való törekvését méltatta, amely a jó szolgálatát erősíti minden emberben. A Magyar Posta évek óta örömmel működik együtt az Ökumenikus Segélyszervezettel és hálás, hogy részese lehet a segítő akcióknak. Azon túl, hogy segélyszervezet évente megrendezett iskolakezdési akciójának logisztikai partnerei, 1000 postahivatalban adománygyűjtő pontot hoztak létre ahol pénzadományt gyűjtenek, de feláras bélyegek értékesítéséből befolyt adománnyal is támogatták többek között az egyik hazai árvízi segélyprogramot. Szarka Zsolt elmondta: az egyszerű és letisztult tipográfiájú bélyeg az segélyszervezet hasonló szellemben munkálkodó 25 évét közvetíti, s azt kívánja, hogy minél több válhasson valóra a jövőben is a kibocsátás jubileumi borítékján olvasható jelmondatból: „Ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek!”

Az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként. Az Ökumenikus Segélyszervezet a mintegy 140 egyházi hátterű karitatív szervezetet összefogó, genfi székhelyű szövetség, az ACT Alliance egyetlen magyar tagjaként az elmúlt két és fél évtizedben közel 40 országban hajtott végre segélyprogramokat. Magyarországon a Segélyszervezet országos intézményhálózatának és családok ezreit elérő segélyprogramjainak kiemelt célkitűzése, hogy ne csak gyorssegélyt, de kitörési pontokat is kínáljon a szegénységből mindazok számára, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért.

20160517-11

* * *

Lévai Anikó köszöntőbeszéde

Tisztelt Igazgató úr! Tisztelt munkatársak, támogatók, önkéntesek – hölgyeim és uraim!

Kalkuttai Teréz anya mondta egyszer: „Ha néha a szegényeink éhen halnak, az nem azért van, mert Isten nem gondoskodott róluk, hanem mert Ön és én nem adtunk, mert nem voltunk a szeretet eszköze Isten kezében, mert nem ismertük fel Őt, Krisztust, amikor eljött újból rongyos álruhában az elhagyatott emberben.”

Minden szervezet egy fontos felismerésből születik. Az alapítók felismerik, hogy bizonyos emberi szándékok beteljesítéséhez szükség van szervezett kommunikációra, szervezett munkára, a közösség, a jóakaratú emberek összefogására és együttműködésére. Különösen így van ez civil szervezetek esetében, hát még segélyszervezetek, jótékony szervezetek esetében.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet alapító történelmi egyházakat huszonöt évvel ezelőtt ennek a megtisztelő, egyenesen Istentől érkező feladatnak a felismerése vezette arra, hogy létrehozzák ezt a szervezetet, amelyen keresztül egyházak és magánemberek, vállalatok és kormányzati szervezetek, nők és férfiak, fiatalok és idősek két és fél évtized alatt a világ minden táján számtalan emberen, családon, rászorulón segítettek, a szó legnemesebb értelmében Isten szeretetének eszközeként.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Annyiszor és annyi mindent – csupa jót és lelkesítőt – mondtunk már az elmúlt két évtizedben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet rendezvényein, partnertalálkozóin, kampánynyitóin és sajtótájékoztatóin, hogy nagyon kell keresgélnem a szavakat, hogy ne ismételjem önmagam. Hitem és tapasztalatom szerint a Segélyszervezet az a közösség, amit nem a szavak, hanem a közös munka tart össze. Azt tartom a legfontosabb erényének, hogy soha nem önmagunkra, mindig másokra igyekeztünk figyelni, és nem a szájunkkal, hanem a kezünkkel igyekeztünk segítséget nyújtani.

De mégiscsak 25 éves ma ez a közösség, és ez igenis apropó kell, hogy legyen arra, hogy addig keresgéljük a szavakat, amíg meg nem találjuk, és tegyünk még egyszer egy kísérletet arra, hogy megfogalmazzuk, kik is vagyunk és miért is vagyunk a világon.

Kedves egybegyűltek! Tegyük fel most a kérdést magunknak: mi a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet titka? Mitől erősödött és vállalat egyre több felelősséget és feladatot évről évre? És miért nem halt el, mint annyi a rendszerváltás után alakult civil szervezet ez alatt a 25 év alatt?

Egyszer egy erdélyi fafaragó bácsi azt mondta nekem, amikor megdicsértem a bútordarabot, ami kikerült a keze közül: jó minőségű alapanyag, hozzáértés, kemény munka – ez kell a jó eredményhez. És persze a titkos összetevő – nevette el magát. Mert mindent azért ő sem köt az úri közönség orrára, ugye. Hát ezekről a Segélyszervezet tekintetében is érdemes elgondolkodnunk és beszélnünk.

Magas minőségű alapanyagok – vagy mondjuk inkább úgy: összetevők? Igen, az emberek, akik a szervezetet alkotják, a vezetők, a munkatársak, a segélyszervezet belőlük, belőlünk épül. De alapanyagnak tekinthetjük a hozzáállásunkat, a szociális érzékenységet, az áldozatvállalást, a felelősségérzetet is. És a sok támogatást, beleértve a materiális és immateriális javakat, a szegényasszony két fillérjétől a nagy kormányzati vagy uniós forrásokig.

Szakértelem? Igen, mert szervezetten, átláthatóan és okosan segíteni szakma. Sőt, nem is egy szakma, hanem számos terület koordinált együttműködése: a szociális és humanitárius szakemberektől, a logisztikán vagy a kommunikáción át, a tervezésig, pénzügyig, könyvelésig és a mentálhigiéné és pszichológia különböző szakterületeiig.

Sok gyakorlás, kemény munka? Elég körülnéznem a termen, és felidéznem azokat a pillanatokat, mikor Önökkel, Veletek a lehető legszélsőségesebb körülmények között, a világ és mindenekelőtt a Kárpát-medence legkülönbözőbb tájain, a legkülönfélébb segélyszervezeti tevékenységeket végezve találkoztunk. Igen, nagyon sok munka van mögöttünk, ha valamit soha nem sajnáltunk, az az emberi erőforrás volt. Mindig készenlétben állnak a szervezet különféle segédcsapatai a hivatásos munkavállalóktól az önkénteseken át, a támogató szervezetek, vállalatok és közintézmények munkatársaiig.

És a titkos összetevő? Ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, érdemes visszanyúlni a kezdetekhez, az induláshoz melynek 25. évfordulója kapcsán ma összegyűltünk.

Mert kétségtelen, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet egészen születésétől fogva magában hordoz egy olyan gént, ha úgy tetszik a titkos összetevőt, ami meghatározta ennek a 2,5 évtizednek a növekedését, ami meghatározza azt, ahogyan ma is működünk. Ez pedig a közösség a közösségteremtés génje, képessége. A titkos összetevő a szervezet nevében is benne van: az ökumené kifejezés az emberiség egységéről, teljességéről szól, az emberiesség egyetemességéről a mi értelmezésünkben.

Hogy kitől örököltük ezt a fogalmat, ezt a missziót? Az alapítóegyházaink évszázados történetét tekintve már nem is tűnik olyan nagy titoknak. Hiszen a történelmi egyházak mindig minden körülmények között törekedtek a közösségteremtésre, és képesek is voltak közösségeket teremteni.

Az Ökumenikus Segélyszervezet közösségek közösségeként született. Kezdetektől nevében és génjeiben hordozza: ökumenikus, azaz közösségre képes, a különbségeken felül emelkedő, a közös értékekre, a közös célokra, az egységre az összefogásra koncentráló.

A segélyszervezet kezdetektől közösségben gondolkodik: munkatársi, önkéntesi, adományozói, partneri közösségben. Közösségben egymással és közösségben azokkal, akikért vagyunk, akikért és akikkel együtt dolgozunk a változásokért.

Közösségekben gondolkodunk, amikor családok egyben tartásáért küzdünk átmeneti otthonainkban, közösségben gondolkodunk, amikor egy-egy katasztrófa helyszínén akár egy kis faluba érkezve a helyiekkel együttműködve, őket bevonva indítjuk el a segélyprogramokat; és közösségekben gondolkodunk mikor egy nagyon eltérő kultúrájú országban a helyi vallási és kulturális közösség értékeinek tiszteletben tartásával, velük közösen segítünk a bajbajutottaknak. Ez a titok, tisztelt hölgyeim és uraim és éppen ez az, amiért jó ehhez a közösséghez tartozni. Egymásnak, és mindenekelőtt a Jóistennek köszönhetjük ezt meg ma.

Kedves Egybegyűltek! Talán érdemes a következő 25 évről is szólni néhány szót. Sőt arról érdemes igazán. Sokáig mondogattuk, hogy akkor végezzük jól a munkánkat, ha egy idő után már nem lesz ránk szükség – ma már nem mondogatjuk, mert látjuk, hogy mindig, újra meg újra szükség van a Segélyszervezetre. Mert mindig vannak és lesznek természeti katasztrófák, és mindig rombol az emberi butaság és könyörtelenség is, háborút, nyomorúságot, szükséget és betegséget vonva maga után. Arra az elhivatottságra, amivel eddig is végeztük a munkánkat, ezentúl is szükségünk lesz. A kezünkre, hogy adjunk, a lábunkra, hogy helytálljunk, a fejünkre, hogy gondot viseljünk másokra, és a szívünkre, hogy csakis a legnagyobb szeretettel, empátiával és odaadással forduljunk minden ember, Isten minden teremtménye felé. Cserébe mindig biztosak lehetünk abban, hogy az a munka, amit itt végzünk az jó. S ha csak csepp is a tengerben, értelme, eredménye és oka van. Ha végtelen is a rászorulók száma és végtelen is az elvégzendő feladat, az a kicsi, amire mi képesek vagyunk, az jó és fontos. Azt tennünk kell továbbra is. Ez a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet küldetése a világban.

Isten éltesse a 25 éves Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet!