- miniszterelnok.hu - https://2015-2022.miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-a-felujitott-hagyomanyok-haza-atadojan/ -

Orbán Viktor beszéde a felújított Hagyományok Háza átadóján

Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Akadémiai Elnök Úr! Tisztelt Összeesküvők! Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sokan sokfélét gondolunk Magyarországról. Én azt az iskolát érzem magamhoz közel, amelyhez Márai Sándor is tartozott. Azt találta írni egyszer, hogy nem az a csoda, hogy Magyarország olyan, amilyen, az a csoda, hogy van. Milyen igaz! Ám az is igaz, hogy a csodák mélyén olykor egészen egyszerű igazságok rejlenek. A mi megmaradásunk csodája is ebből a fajtából való. A pofonegyszerű igazság pedig úgy hangzik, hogy a magyar nép mélyre ható és erős gyökerekkel kapaszkodik a kulturális örökségébe. Ezért állhatunk mi is ma itt. És hozzátehetjük, ez a gyökérrendszer az egész Kárpát-medencét átszövi. Mi, magyarok azért állhatunk ma itt, 1100 évvel a honfoglalásunk után, mert tudjuk, honnan jöttünk, és azt is tudjuk, hogy mivel tartozunk az előttünk járó nemzedékeknek. Sőt, azt is tudjuk, mivel tartozunk az utánunk jövőknek. Hogy az utánunk jövők is tudhassák, amit mi tudtunk, ezt írtuk az Alaptörvényünkbe: „Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”

Kodály, Bartók, Lajtha, Illyés, Csoóri, Kallós és még sorolhatnám a neveket, akiknek köszönhetően a magyarság ma is kivételesen gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet. És két nevet még hozzátoldhatunk az illusztris névsorhoz: Sebő Ferencét és Kelemen Lászlóét. Még a lassan már ködbe vesző első kormányzásunk idején az ő fejükből pattant elő a gondolat, hogy legyen a magyar népművészetnek állandó otthona Budapesten, ahol összegyűjtjük, rendszerezzük, bemutatjuk és továbbadjuk ezt a hagyományt. Ha lúd, legyen kövér, gondoltuk, s ma már aligha megérthető kulturális ellenforradalmi hetykeséggel választottuk ki éppen ezt az épületet. Így került a Hagyományok Háza Budapest egyik legszebb eklektikus épületébe, a Budai Vigadóba. Aztán a nemzeti kormányt kiügyeskedték a kormányrúd mögül, és visszatértek ugyan az internacionalisták, de a hely és a gondolat valahogy mégis túlélte a mostoha időket, talán helyes, hogyha Vitányi Iván nevét itt megemlítjük, köszönettel. Mígnem ismét fordult egyet a szerencse kereke, vagy a kitartás hozta el jól megérdemelt gyümölcsét, a mai ünnepünk szempontjából mindegy is, de visszatértek a nemzeti felmentő csapatok, és 7,5 milliárd forintból kívül-belül felújítottuk és korszerűsítettük az épületet. Helyreállítottuk az előcsarnokot, a díszlépcsőházat és a dísztermet is, hogy a Budai Vigadó újra a magyar kultúra egyik főhadiszállása lehessen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Főigazgató Úr!

Egy ország jövőjét nemcsak gazdasága, katonai ütőereje és politikai befolyása alapozza meg, de kulturális teljesítménye is. Hogy visszatérjek Márai gondolatmenetéhez: a kulturális hagyomány, melynek a népművészet a legmélyebb rétegét képezi, mi magunk vagyunk szőröstül-bőröstül. Kultúránk megmutatja, kik voltunk, és kik vagyunk. Ez identitásunk foglalata és öntőformája. Erő, amely az országlakosokat nemzetté, a nemzet tagjait közösséggé teszi. A most készülő nemzeti alaptantervnek és vele az egész magyar iskolarendszernek is ezen az alapon kell majd állnia. Innen nézve minden kultúrára elköltött forint befektetés a jövőbe, egy magyar és keresztény, vagyis egy európai jövőbe.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Néha azt hallom, hogy Magyarországon kultúrharc zajlik. Azt gyanítom, hogy az egyes pozíciók közötti lökdösődés, a kultúrfilozófiák közötti hírlapi vita talán a modern élet megszokott rendjéhez tartozik. Magyarországon inkább kultúrbéke van. Lassan teljes egyetértés formálódik arról, hogy a jövőnket a családra, a munkára és a nemzet újraegyesítésére kell építenünk. Kultúrharc nem Magyarországon, hanem Európában van. Európában valóban kultúrharcos időket élünk, és ez az európai kultúrharc, ahogy én látom, valójában a saját kultúránkért folytatott harc.

Tisztelt Egybegyűltek!

Tudjuk, különböző kultúrákból különböző társadalmak, értékek, törvények és politikai berendezkedések sarjadnak. Néha olyanok is, amelyek az európai ember gondolkodásával nem férnek össze. Mi, európaiak tiszteletben tartjuk a más kultúrákat és képviselőiket, de senki sem kötelezhet minket arra, hogy ez a tisztelet saját kultúránk feladását és egy másik kultúrának való behódolást jelentse. A saját földünkön és – ez igaz Európára és Magyarországra is – a saját kultúránk szabályai és értékei szerint akarunk élni. Ha eltűnnek a történelmi-kulturális alapok, ha hagyjuk, hogy kicseréljék a kulturális altalajt, akkor Európa kártyavárként dől össze. Mi, magyarok láttunk már ilyet, ezért érezzük is ezt a veszélyt. Ezért a magyarok szelíd, de rendíthetetlen módján kiállunk és elmondjuk, kik vagyunk, mit gondolunk Istenről, hazáról, családról. És azt is elmondjuk, hogy a magyarok szerint mi következik mindebből az európai életre nézvést. Most ennek van itt az ideje. Ha nem ezt tesszük, áldozatai leszünk egy lopakodó összeurópai kulturális önfeladásnak. Mi hiszünk abban, hogy nem a véletlennek köszönhető, hogy magyarok és keresztények vagyunk, és az sem véletlen, hogy éppen itt élünk a Kárpát-medencében. Elrendelést látunk ebben, és büszkék vagyunk civilizációs teljesítményünkre, kultúránkra, így büszkék vagyunk a dalainkra és a táncainkra is. A magyar népi kultúra nekünk nem muzeális dolgok gyűjteménye, hanem megtartó erő.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezért építettük meg a Nemzeti Színházat és a Müpát, ezért újítottuk fel a Zeneakadémiát, a Pesti Vigadót, az Erkel Színházat, a Nemzeti Lovardát, a Kossuth teret. Ezért adjuk át hamarosan a megújult Szépművészeti Múzeumot, gőzerővel halad az Opera felújítása, az új közlekedési múzeum építése, a Liget-program, és újjászületik a Budai Vár. Országszerte megújulnak a színházak, a főterek és a templomok.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sokat vitatkoztak Magyarhonban arról, hogy ki a magyar. Van, aki szerint az, akinek a nagyszülője magyar volt. Tetszetős válasz, de a korszellem, amelyet kialakítottunk, a fejlődés, amit megindítottunk, az országépítés és nemzetegyesítés, amelybe belevágtunk, a lelkület, amely magával ragadott bennünket, egy új választ is ad arra a régi kérdésre: ki a magyar? Barátaim, az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz. Ennek a háznak az a küldetése, hogy hozzásegítsen bennünket ahhoz, hogy az unokáink is magyarok lehessenek. Legyen ez a hely a magyar népi kultúra főhadiszállása. Legyen az a hely, ahol kitalálják annak a módját, és megtalálják az az utakat, hogy elvihessük népművészetünk értékeit a magyar fiatalokhoz.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ennek a csodálatos épületnek a felújításában. A Budai Vigadó ma visszanyerte régi fényét, és azt kívánom, hogy hosszú évszázadokig őrizze is meg azt. Adjon kedvet, lelkesedést és büszkeséget unokáinknak, hogy itt állva ők is azt mondhassák: legyen úgy, mint régen volt!

Köszönöm a figyelmüket!