- miniszterelnok.hu - https://2015-2022.miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-a-hatarvadaszok-eskutetelen-2/ -

Orbán Viktor beszéde a határvadászok eskütételén

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Szülők és Családtagok!

Azért jöttünk ma össze, hogy együtt legyünk tanúi annak, hogy 462 honfitársunk leteszi az esküt. Leteszi az esküt, amelyben vállalja, hogy Magyarországot, a magyar családokat, ha kell, életük kockáztatásával is megvédik. A hazát, az otthonainkat, az asszonyainkat, a gyerekeinket, a szüleinket megvédeni sok évszázados erkölcsi parancs. Ez a parancs adja a mostani pillanat a komolyságát és emelkedettségét. Önök a mai napon nem egy álláshoz jutnak, nem egy hivatalt foglalnak el, és nem egyszerűen munkába lépnek, a mai napon Önök hazánk és a magyar emberek szolgálatába állnak, és ezzel hivatást teljesítenek. Önök, tisztelt Eskütevők, büszkék lehetnek erre. Kérem Önöket, legyenek is büszkék, mert az Önök munkája és helytállása Európa és Magyarország békés jövőjének alapvető feltétele. Legyenek büszkék arra is, hogy a mai napon egy kipróbált és a legnehezebb körülmények között is helytálló közösséghez csatlakozhatnak, a modern kor végvári vitézeihez: a magyar egyenruhások közösségéhez, rendőrökhöz, határőrökhöz, katonákhoz, akiknek köszönhetően mi, magyarok ma békében és biztonságban élhetünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nehéz pillanatban vállalkoztak erre a szolgálatra. Bár a napi híradások már nem tízezrekről, hanem csak néhány száz illegális határátlépőről szólnak, mi mégsem dőlhetünk hátra. Senki se ringassa magát illúziókba: még most is, még ebben a pillanatban is ostrom alatt állunk, a migrációs áradat csak lelassult, de véget nem ért, csak annyi történt, hogy két nagyobb roham között időt nyertünk védelmi vonalaink megerősítésére, a határt védők toborzására, kiképzésére és szolgálatba állítására. A vihar nem ült el, csak átmenetileg lecsendesedett, a határainkra nehezedő nyomás a következő években nem fog megszűnni, még mindig milliók készülnek arra, hogy a jobb élet reményében útnak keljenek, ebben a pillanatban is százezrek gondolkodnak azon, hogy elinduljanak Európa felé. Brüsszelre és az Európai Unióra nem számíthatunk, sőt éppen ellenkezőleg: ők inkább csak nehezítik a munkánkat. Az igazság az, hogy csak magunkra számíthatunk, nekünk magunknak kell megvédeni a határainkat. A migrációs válság, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindaddig tartani fog, amíg a kiváltó okokat nem szüntetjük meg, mindaddig napirenden marad, amíg mindenhol be nem látják, hogy a migráció a terrorizmus trójai falova. Az emberek, akik hozzánk jönnek, nem a mi kultúránk és szokásaink szerint akarnak élni, hanem a sajátjuk szerint, de európai életszínvonalon.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Eskütevők!

Arra kérem Önöket, hogy egyszerre legyenek határozottak és emberségesek, járjanak el a törvény szigorával, de az emberiesség parancsai szerint. Önök ma a törvény szolgálatába lépnek, a törvények pedig mindenkire vonatkoznak, így azokra a migránsokra is, akik törvényellenesen akarják átlépni Magyarország határát. Ez a valóság, és ezt nem írhatja felül semmiféle emberjogi szépelgő handabanda. Az elmúlt évek megtanították nekünk, hogy a migrációs nyomással szemben csak akkor állhatunk meg, ha erőt, egységet és összefogást mutatunk. Ez eddig sikerült. Ennek köszönhetjük, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. Ha a világ azt látja, hogy meg tudjuk védeni a határainkat, ha azt látják, hogy a megerősített magyar határzár áthatolhatatlan, ha azt látják, hogy továbbra is ragaszkodunk törvényeinkhez, és egy pillanatra sem bizonytalanodunk el, akkor senki sem fogja megkísérelni, hogy törvényellenesen jöjjön Magyarországra. A magyar embereknek az a jogos elvárása, hogy csak olyan ember léphessen hazánk területére, akit alaposan megvizsgáltunk, és tisztáztuk, ki ő, milyen szándékkal érkezett, és mit akar.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mi, magyarok nem akarunk lehetetlen dolgokat; éppen ellenkezőleg: nagyon is egyszerű dolgokat akarunk. Olyan Magyarországot akarunk, ahol a magyarok örömmel alapítanak családot, mert tudják, hogy a gyermekeiknek jobb lesz, mint nekik. Olyan Magyarországot akarunk, ahol mindenkinek van munkája, és mindenki megkapja az elismerést és a megbecsülést, amely a munkája alapján őt megilleti. Olyan Magyarországot és olyan Európát akarunk, ahol magyarnak lenni büszkeség és elismertség, ahol tisztelik hagyományainkat, történelmünket, és tisztelik a kultúránkat. Mi, magyarok olyan Európát akarunk, ahol a saját magyar életünket élhetjük. Az ilyen, kedvünk szerint való Magyarország első számú föltétele a biztonság. Biztonságos élet pedig csak ott lehet, ahol a törvénynek és az ország érdekeinek vannak elszánt, esküt tett egyenruhás védelmezői. Olyan emberek, mint amilyenek Önök, akik bátrak, elszántak, felkészültek, és készen állnak, hogy teljesítsék kötelességüket, és megvédjék a hazájukat. Önök egyszerre a mai szabad magyar élet és a reménykeltő magyar jövő védelmezői. Kérem, legyenek erre olyan büszkék, mint amilyen büszkék mi vagyunk Önökre. Munkájukhoz bátorságot és kitartást, családjaiknak sok erőt és jó egészséget kívánok.

Isten óvja Magyarországot!