Orbán Viktor beszéde a Magyar Becsület Rend átadásán
2016. október 23. Budapest

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mélyen tisztelt Vendégeink!

A mai napon az ötvenhatos hősök előtt hajt fejet a világ. Lehet, hogy a történelmet a győztesek írják, de menetén csak a hősök tudnak fordítani. Október 23-a az ő napjuk, a bátor embereké. Mi, magyarok nemcsak bátrak vagyunk. Ady Endrétől tudjuk, hogy a legkülönb ember az, aki a bátor, s nála csak egy különb van, aki bátrabb. A bátornál is bátrabb az a két férfiú, akiket ma a magyar nemzet nagyrabecsülésének kifejezéseként a Magyar Becsület Renddel ismerünk el.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Olofsson Placid atya és Tőkés László lelkipásztor embert próbáló időkben tettek tanúbizonyságot hitről és becsületről, szabadságról és hazaszeretetről. Bebizonyították, hogy a szolgálati hely mindig ott van, ahol szolgálatra kész az ember. Mert ha van bizonyságtevő, akkor az Úr lelke akár börtönökben, kényszermunkatáborokban és a legsötétebb diktatúrákban is tud oltárt és szószéket emelni, közösséget építeni. Olyan határhelyzetekben álltak helyt a rájuk bízottakért, amelyekben sok ember elbukott volna. Bebizonyították, hogy a hősök igazsága mindig jövőidejű, tetteik értelme és értéke mindig a jövőben teljesedik ki. Igazuk lett a pesti srácoknak, igaza lett Olofsson Placid atyának, és igaza lett Tőkés László temesvári lelkipásztornak is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar szabadság és az európai keresztény kultúra két bátor tanúságtevője áll most előttünk. Olofsson Placid atya előbb a kommunista diktatúra börtönében, majd messze hazájától, a szovjet Gulágon tartotta a lelket rabtársaiban, és maradt ember az embertelenségben. Tőkés László lelkipásztor szülőföldjén mondta ki az akkor kimondhatatlant, állt ki életét is kockáztatva az igazság és a jogfosztott erdélyi magyarság mellett. Az ő példájuk mutatja: a bátorság szabadságot szül. Olyan szabadságot, amely nem öncélú. A másokért való szabadság, közösségünk szolgálata a legerősebb kötőanyag, ami egy nemzetet szabaddá tehet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar nemzet különösen szerencsésnek mondhatja magát, hogy ilyen fiai vannak. Magyarország nevében köszönöm mindazt, amit a magyar nemzetért tettek.