Orbán Viktor beszéde a miniszterek bemutatásán
2018. május 18. Budapest

Tisztelt Elnök Úr! Mélyen tisztelt Schmitt Pál elnök úr! Tisztelt Boross Péter miniszterelnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2010 óta harmadik alkalommal állok itt, Önök előtt, hogy bemutathassam Magyarország új kormányának tagjait. Egy héttel ezelőtt, a miniszterelnöki eskütételkor is kifejtettem, hogy a 2010 és 2030 közötti húsz évet egy korszaknak tartom, és egy egységnek láttam már akkor is, s nem négy évekre szabdalva, amikor 2010-ben a választók akaratából újrakezdtük a kormányzást. Ugyanis egy országot csak úgy lehet vezetni, ha terveink hosszú távra szólnak. Nyolc év elteltével elmondhatjuk, hogy nemcsak a magyar kormány, hanem a magyar emberek is cselekvő szellemmel, bátorsággal és újítókedvvel álltak bele az új korszakba. Köszönetet kell mondanunk a vállalkozóknak, akik nyolc év alatt több mint félmillió új munkahelyet hoztak létre. Köszönetet kell mondanunk azoknak a magyar embereknek, akik a nehézségek közepette is megragadták a lehetőséget, hogy a munkanélküliség nehéz évei után újra munkából tartsák el a családjukat. Megilleti a tisztelet a közfoglalkoztatottakat, mert munkájukkal ők is hozzájárultak az ország erősödéséhez. Elismerésünket kell kifejeznünk a fiatalok százezreinek, akik családalapításba fogtak, nekik köszönhető, hogy Magyarországnak van jövője. És köszönetet kell mondanunk idős honfitársainknak is, akik felnevelték a mai kor aktív és cselekvő nemzedékét. Tőlük kaptuk meg az esélyt, hogy Magyarország ma jobban teljesíthessen. Ahogy köszönet illeti őket azért is, mert nagy többségükben támogattak bennünket a politikai küzdelmeinkben.

Tisztelt Ház!

Az új korszak küszöbén, 2010 elején azok a nemzetek jártak jól, amelyek nem hátrafelé, hanem előre néztek. Büszkék lehetünk arra, hogy a magyar emberek közös erőfeszítéseinek eredményeként mára Magyarország is ilyen ország lett. Magyarország és Közép-Európa országai adják ma az Európai Unió leggyorsabban fejlődő régióját. Európa gazdasági súlypontja fokozatosan keletre tolódik, 1990-ben még Európa volt a mi jövőnk, ma pedig mi vagyunk Európa jövője.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Újra azt kell hangsúlyoznom Önök előtt, hogy régen álltak olyan jól a csillagok hazánk felett, mint éppen most. Itt a lehetőség, hogy új dolgokba is belefogjunk. És ezt meg is kell tennünk, mert a biztató első nyolc év után is még csak a munka felénél tartunk. Mély átalakítások, komoly küzdelmek és szívós munka van mögöttünk, de a világban új időszak, új technológiai korszak kezdődött el, amely még bátrabb újító szellemet és még több változtatást követel meg tőlünk. Ehhez a kihíváshoz kellett igazítanom az új kormány felépítését és személyi összetételét is. Mindannyian látjuk, hogy az új korszak erőpróbái nemcsak technológiai természetűek. Biztonsági és szellemi természetű fenyegetésekkel is szembe kell néznünk. Európát még hosszú évekig fogja fenyegetni a népvándorlás és a tömeges migráció. Emberek tízmilliói állnak készen arra, hogy útra keljenek, és új otthonukat Európa földjén találják meg. Ezért nekünk ma a védelmi képességek erősítésére, a határ szilárd őrizetére és a biztonsági kockázatok higgadt kezelésére van szükségünk. Ezeréves államiságunk Szent István királyunk óta keresztény alapokon nyugszik. A migráció fenyegetése, a számunkra idegen kultúra tömeges megjelenése azokat is ráébresztette kultúránk keresztény alapjaira, akik eltávolodtak a hit világától. Felfogásom szerint a kormány nem hitelveket védelmez. Ez ugyan fontos, de nem a kormány dolga. Ellenben az a mi dolgunk, hogy oltalmazzuk azokat a létformákat, amelyek a keresztény hitelvekből kisarjadtak. Ezért védjük az emberi méltóságot, a családot, a hitbéli közösségeket, és védjük a nemzetet. Ha mindez kisebbségbe szorul, az egyszerre jelenti Európa végét és az ezeréves magyar államiság elvesztését. Ezért felfogásunk szerint az új korszak küszöbén is kötelességünk, hogy a keresztény kultúránkat megőrizzük, iskoláinkat ennek szellemében működtessük, és elődeinket is ennek jegyében tiszteljük.

Tisztelt Ház!

Április 8-án a Fidesz–KDNP szövetsége nyerte el a választók bizalmát. Helyénvaló, hogy az ország nyilvánossága előtt is elmondjam, hogy mi magunkra mindig is bajtársi politikai közösségként, és nem egymással versengő politikusok pártjaként tekintettünk. 1998-ban több mint másfél millió, 2014-ben több mint kétmillió, 2010-ben és idén kétmillió-nyolcszázezer szavazatot kaptunk. Hatalmas politikai közösség a miénk, nem véletlenül vált Magyarország meghatározó erejévé. Támogatóink az ország minden településén jelen vannak. Megyeszékhelyek, fővárosi kerületek, nagy- és kisvárosok, falvak és megyék vezetői egyaránt vannak közöttünk. Sok-sok száz emberről beszélek, akik felelősséget, a vezetés felelősségét vállalják. Az új kormány tagjaiként most tizennégyen állunk itt, Önök előtt. Három korábbi kormányomban 1998 óta 59 miniszter szolgált, Rockenbauer Zoltántól Balog Zoltánig, Járai Zsigmondtól Matolcsy Györgyig, Fellegi Tamástól Seszták Miklósig. És akkor a több száz államtitkárról még nem is tettem említést. Ezért kellő szerénység mellett azt is elmondhatom, hogy akár több kormányra való elkötelezett, kipróbált és szolgálatra kész emberrel is rendelkezünk. Hogy mikor kit kérünk fel miniszteri munkára, azt mindig az ország előtt álló feladatok szabják meg. Kabáthoz a gombot, s nem fordítva. Mindig munkát ajánlunk, és sohasem pozíciót. Ma azok állnak Önök előtt, akiknek miniszterségét az ország előtt álló feladatok indokolják.

Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr!

Bár minden kormányban különböző képzettségű, különböző tehetségű és különböző karakterű emberek szolgálnak, mégis mindig arra törekedtem, hogy olyan emberek legyenek Magyarország miniszterei, akiknek van egy közös szenvedélyük, és ez Magyarország. Ezért most is azt a célt tartottam szem előtt, hogy olyan emberekkel szolgálhassak együtt, akik mindannyian azt gondolják, hogy a mi életükben a legnagyobb dolog, hogy magyarnak születhettünk. Az is szükséges, hogy a kormány tagjai bátor emberek legyenek, akik vállalják a szellemi, a szakmai és a politikai vitákat. A támadásokat állni kell, de észben kell tartanunk, hogy a vita sohasem lehet öncélú. A cél az, hogy a vita végén jó eredményre jussunk. És csak egy mérce van: az erősödő és jobban teljesítő Magyarország. Azt is szeretném leszögezni, hogy a mi kormányunk európai horizontú. A nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában van. Arra kérem a miniszter asszonyt és a miniszter urakat, hogy munkájuk során törekedjenek Európa nemzeteivel baráti viszonyra és jó kapcsolatokra. Nekünk Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk.

Tisztelt Ház!

A miniszterjelölteket az országgyűlés illetékes bizottsági meghallgatták, kinevezésüket egyértelmű többséggel támogatták. Az országgyűlési képviselők bizalmát a minisztereim nevében is megköszönöm.

Bártfai-Mager Andrea asszonyt nemzeti vagyonért felelős miniszternek kértem föl. 1990 után komoly vagyonvesztés érte Magyarországot. Nyolc év munkájával sok mindent visszaszereztünk. Miniszter asszony feladata lesz, hogy Magyarország vagyonkezelési stratégiáját kialakítsa, a stratégiai vagyont megtartsa és működtesse. Kívánom neki, hogy sikerüljön a nagynevű előd, Mádl Ferenc elnök úr nyomába lépnie. Isten hozta a kormányban!

Pintér Sándor miniszter úr a felelős mindannyiunk biztonságáért. Köszönöm, hogy helyreállította a magyar rendőrség becsületét, fáradhatatlan volt, és nem tűrt ellentmondást, amikor meg kellett védenünk a határokat. Munkáját mostantól kezdve belügyminiszterként és miniszterelnök-helyettesként, a nemzetbiztonsági kabinet vezetőjeként is végzi majd. Sok sikert kívánok, Miniszter úr!

Kásler Miklós professzor vállát különös felelősség nyomja majd. Sikeres Magyarországhoz tanult, szilárd jellemű és egészséges magyar emberekre van szükség. Ez a minisztérium reneszánsz embert követel. Ráadásul olyat, aki nem ijed meg a saját árnyékától. Átlátni, átfogni és összehangoltan irányítani egy ilyen hatalmas minisztérium gépezetét olyan embert próbáló feladat, amelyre csak kevesen vállalkozhatnának. Köszönöm, hogy Ön megtette. Sok sikert kívánok, Miniszter úr!

Benkő Tibor miniszter úr a hadsereg első számú katonájából lép elő honvédelmi miniszterré. Súlyos, évtizedes elmaradásokat kell pótolnunk most, amikor a szomszédaink hadseregei jóval előttünk járnak. Még nem késő, még utolérhetjük őket. Meggyőződésem, hogy a tiszti állományban még óriási tartalékok rejlenek. Azt kérjük a miniszter úrtól, hogy hozza ezeket felszínre. Munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok!

Süli János miniszter úrra a továbbiakban is a paksi atomerőmű bővítéséért felelős miniszterként számítok a kormányban. Az atomerőmű bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük a rezsicsökkentést, és olcsó energiával növeljük a magyar vállalatok versenyképességét. Köszönöm, Miniszter úr, hogy ismét elvállalta a felkérést, a munkájához sok sikert kívánok!

Trócsányi László miniszter úrnak az a lesz a feladata, hogy az ország szuverenitását a jog, különösen az európai jog területén megvédje. Értékelnünk kell az évtized elején megalkotott új alaptörvényünk és új igazságszolgáltatási rendszerünk működését is. A miniszter úrnak sűrű évei lesznek. Sok sikert kívánok a munkájához!

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Házelnök Úr!

A kereszténydemokraták elnökének, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak a szilárd elvi hozzáállása értékes lesz az új kormány számára is. Ő felel azért a bizonyos horgonykötélért, amely nem engedi, hogy gyakorlatias munkánk során a kelleténél távolabbra sodródjunk eszmei kiindulópontjainktól. A magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítése érdekében végzett munkájáért köszönetet mondok. Munkájára miniszterelnök-helyettesként és a nemzetstratégiai kabinet vezetőjeként számítok a következő években. Sok sikert kívánok, Miniszter úr!

Varga Mihály miniszter úr az új kormányban pénzügyminiszterként és a nemzetgazdasági kabinet vezetéséért felelős miniszterelnök-helyettesként szolgál majd. Arra kérem, mindig emlékeztessen bennünket arra, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Pénzügyi stabilitás, kiszámítható költségvetés, alacsony hiány és csökkenő államadósság. Ezt várjuk Öntől. Köszönöm, hogy ismét együtt dolgozhatunk. Sok sikert kívánok!

Palkovics László miniszter úr az újítás, az innováció, a technológiai megújulás feladatát kapta az új kormányban. Ilyen még nem volt sem a kormányzás, sem a magyar gazdaság történetében. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumot azért hoztuk létre, mert az új, technológiainak mondott korszakban is nyertesek akarunk lenni. Itt most már nem elég a magyar gazdaságnak alkalmazkodnia, az új technológiák alkotó és alakító befogadásában is élen kell járnunk. Nagy feladat vár Palkovics miniszter úrra, de biztató, hogy eddigi pályafutása során már sikerrel teljesített a tudományos és a gazdasági életben egyaránt. Isten hozta, Miniszter úr, a kormányban!

Nagy István miniszter úrra bízzuk az egyik legfontosabb húzóágazatot, a magyar agráriumot. A magyar föld ezer éve tartja el a magyar embereket, meg kell őriznünk, és tovább kell adnunk az utánunk következő nemzedéknek. Olyan politikát várunk, amely megbecsüli a gazdákat, tiszteli a munkát, nyitott az új technológiákra, összebékíti a különböző típusú agrárvállalkozásokat, és megvédi érdekeinket Brüsszelben is. A miniszter úr államtitkárként már bevált, most a miniszteri sikerében bízunk. Köszönöm, hogy elvállalta a fölkérést!

Tisztelt Ház!

A modern kor egyik veszélye, hogy a demokrácia keretei kiüresednek. Önök is láthatják, hány európai országban nő a távolság napról napra az emberek és a demokratikusan megválasztott kormányok között. Hogy ez velünk és nálunk ne következzen be, ezért Rogán Antal miniszter úr lesz a felelős. Arra kérem, hogy kitartóan keresse az emberek és a kormányzat közötti egyetértési pontokat. Munkájához sok sikert kívánok!

Szijjártó Péter miniszter úrnak az elmúlt években nehéz és bonyolult helyzetekben kellett helytállnia. Ezekből most sem lesz hiány. Magyarországnak önálló és nemzeti érdekeket képviselő külpolitikára, a nemzetközi gazdasági versenyben pedig hatékony külgazdasági politikára van szüksége. A nemzetközi kapcsolatokban a folyamatosság és a terepismeret a legnagyobb érték. Ezt már évek óta Ön testesíti meg Magyarország számára. Sok sikert kívánok a következő négy évhez is!

Tisztelt Ház! Mélyen tisztelt Elnök Úr!

Öregeket a tanácsba, fiatalokat a csatába! Ezért kértem föl Gulyás Gergely miniszter urat. Feladata a stratégiai tervezés, ezért neki nemcsak minisztériumokat, hanem egy egész országot kell látnia. Azt várom tőle, hogy hangolja össze a minisztériumok működését, képviselje a tisztelet és az együttműködés kultúráját, alakítsa ki ennek technikáit. Ez a minisztérium egyben a kormány villámhárítója is. Ezért arra kérem, képviselje bátran a kormány érveit a Magyarországról szóló szellemi természetű vitákban itthon és külföldön is. Hajrá!

Végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a kormány tagjának lenni egyszerre küldetés és szolgálat. A kormány nevében ezért azt ígérem Önöknek, hogy hűséggel szolgáljuk a nemzetet, és a nehéz időkben is fenntartás nélkül szeretjük majd a hazánkat. Nagy lehetőséget kaptunk, és tudjuk, hogy nagy alázattal is kell azt fogadnunk.

Soli Deo gloria!