Orbán Viktor beszéde a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatásán
2021. július 3. Budapest

Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának végzett hallgatóit és tanárait!

Rendvédelmi pályára senki sem kerül véletlenül. Az alapvető értékeket és indíttatásokat, amelyek egy fiatalt arra ösztökélnek, hogy a haza szolgálatába lépjen, elsőként otthon: szüleitől és nagyszüleitől kapja meg. Amíg lesznek magyar családok, amelyek a haza szolgálatára nevelik gyermekeiket, addig lesz Magyarország is. Ezért külön is köszöntöm az eskütevő fiatalok szüleit és nagyszüleit. Köszönjük, hogy ilyen elkötelezett, bátor nőket és férfiakat neveltek Magyarországnak.

Tisztelt Fiatalok!

Önök ma a haza szolgálatába lépnek. Nehéz feladat ez. Testben, lélekben is egész embert kíván. Félszívvel, fél lélekkel itt semmire sem lehet menni, ahogy félszívvel nem lehet esküt tenni sem. A haza szolgálatára csak erős és érett emberek vállalkozhatnak, akik tudják, mit jelent, milyen súlyos és értékes a rend, a becsület és a bajtársiasság. Ezért büszkék vagyunk Önökre, akik vállalták, hogy akár az életüket is hajlandóak kockáztatni azért, hogy betartsák és betartassák hazánk törvényeit. Fontos a fizetés, fontos a biztos jövőkép, és fontos, hogy Önök folyamatosan érezzék, a hazájuk megbecsüli a munkájukat. A legfontosabb azonban, amit Önöknek érdemes, sőt kell tudniuk, és érezniük is, hogy munkájukkal a saját személyüknél fontosabb, a személyes életük felett álló, nagy ügyet szolgálnak. Önök azok soraiba lépnek, akik ezer éven át fenntartották a mi magyar világunkat. Fenntartották a rendet, a békét, a munkához és az alkotáshoz szükséges köznyugalmat, vagy ha éppen úgy hozta az élet, küzdöttek, hogy visszaszerezzék azt a biztonságot, amely hazánk gazdasági fejlődésének és a magyar emberek boldogulásának is alapja.

Tisztelt Eskütevők!

Kemény munka vár Önökre. A világ az elmúlt években gyökeresen megváltozott. Az ember néha nem hisz a saját szemének. Vannak országok, ahol semmibe veszik, vagy ellenségként kezelik azokat, akik egyenruhát viselnek, sőt van, ahol a vezetők már nyíltan a rend felforgatóinak pártjára álltak. Bűnözőkből csinálnak példaképet, a rend őreit pedig magukra hagyják, lenézik, sőt megvetik. Magyarország nem ilyen ország, és nem is akar az ilyen országok közé tartozni. A baj azonban már itt van a kertek alatt. Déli határainkat most is migránsok csoportjai ostromolják. A rajtuk élősködő embercsempészek, a közéjük vegyülő terroristák és radikálisok hadával együtt. Egyre-másra jönnek a hírek brutális bűncselekményekről, amelyeket olyan emberek követtek el, akik visszaéltek az őket befogadó ország bizalmával. Soha nem gondoltuk volna, hogy lesznek olyan európai nagyvárosok, ahol már nem érzik magukat biztonságban az emberek. A mi városaink és falvaink ehhez képest ma a béke és nyugalom szigetei. Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában, ahol nemcsak a többség, de minden kisebbség is nyugodtan élhet. A biztonságra is igaz az a régi magyar törvény, hogy csak az a miénk, amit meg tudunk védeni.

Ez az Önök feladata, sőt küldetése. Meg kell védeniük Magyarország, a magyar családok és a magyar emberek biztonságát. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy korábban betonszilárdságúnak hitt országok is pillanatok alatt kerülhetnek a káosz szélére. Ezért kérem Önöket, legyenek mindig éberek, erősek és eltökéltek. Jusson eszükbe a magyar történelem leckéje: ha mi, a magyar élet őrei elgyengülünk, akkor elveszünk. Ha hallgatunk a vértelen szépelgőkre, elveszünk. Ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogy kik élhetnek Magyarország területén, hogyan rendezzük be az országunkat, hogyan neveljük a gyerekeinket, ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogyan éljenek a magyarok, akkor elvesztünk. Ne felejtsék, ezt a biztonságot, nyugalmat a magyar emberek számára Önök, a rend őrei teremtik meg és tartják fenn. A határozottságukkal, felkészültségükkel, segítőkészségükkel, ha kell, tekintélyt parancsoló jelenlétükkel és fellépésükkel. A magyar rendőrség ilyen példával lépett fel a járvány hullámai alatt is határaink őrzésében éppúgy, mint településeink közterületein. Megértéssel, türelemmel, de ha arra volt szükség, akkor kellő, a szabályszegéssel arányos szigorral is. Köszönet érte! Köszönet a magyar rendőröknek! Köszönet a helytállásért!

Tisztelt Eskütevők!

Kívánom Önöknek, hogy maradjanak hűségesek esküjükhöz, és fussanak be ragyogó pályát a rendőrség, a pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás vagy a katasztrófavédelem kötelékében. A hazájuk Önök mögött áll, tisztelettel és megbecsüléssel jutalmazza majd jól végzett szolgálatukat.

A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Szolgálatukhoz erőt, egészséget és sok sikert kívánok!