Orbán Viktor beszéde a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatásán
2022. július 2. Budapest

Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán most végzett hallgatókat!

A döntéssel, hogy erre a pályára lépnek, Önök nemcsak szakmát, de szolgálatot és hivatást is választottak. Szolgálatot vállalni erős jellemre vall. Az erős jellem pedig feltételezi a jó példát, amit az ember a családjától és a tanáraitól kaphat meg. Ezért hálával köszöntöm a családtagokat és az egyetemi oktatókat. Az ő nevelésük és támogatásuk érdeme is, hogy ez a sok fiatal a haza szolgálatába állította tudását és erejét. Mi, idősebbek már megtanultuk, hogy az ország, a nemzet csak akkor maradhat fenn, ha meg tudjuk értetni a következő nemzedékkel, hogy miért érdemes szeretni és szolgálni a hazánkat.

Tisztelt Eskütevők!

Nekünk, magyaroknak szükségünk van a hazánkra, mert a haza véd meg bennünket minden bajtól és veszélytől. Veszélyek pedig akadnak szép számmal. Migránsok százezrei ostromolják a határainkat. Nyugat-Európa nagyvárosait terrortámadások rázzák meg. Két évig halálos vírus fenyegetett bennünket, és most kitört a háború a szomszédunkban. Erősnek, felkészültnek és egységesnek kell lennünk, mert a közösségünkre leselkedő veszélyeket csak így leszünk képesek elhárítani, a magyar emberek békéjét és biztonságát csak így tudjuk megvédeni. Amíg erő, felkészültség és egység van, addig mindig lesz erős Magyarország is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az állam legfontosabb feladata mindig is a közrend védelme volt. Az a kormányzat, amelyik nem képes szavatolni az élet és a vagyon biztonságát, elveszti a jogot, hogy a polgároktól együttműködést várjon. Ez egy olyan szerződés az állam és polgárai között, amit nem lehet felrúgni. Mi, magyarok pontosan tudjuk, milyen, amikor híján vagyunk a közrendnek. Voltak olyan idők, amikor félkatonai szervezetek masíroztak az utcákon, és magyar állampolgárok ellen hajtottak végre szervezett sorozatgyilkosságokat. Ma már más idők járnak. Harmadára csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon, és tavaly rekordot döntöttünk, a rendszerváltás, vagyis harminc év óta 2021-ben követték el Magyarországon a legkevesebb bűncselekményt. Közös munkánk eredményeként mára Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országává, Budapest pedig az egyik legbiztonságosabb fővárosává vált. Érdemes ezt megbecsülni, mert a következő évtizedekben egy ország rendezettsége és biztonsága lesz a legnagyobb előny a nemzetközi versenyben. A biztonság árfolyama folyamatosan emelkedik, a rend és a biztonság Magyarország legkeményebb valutája.

Hölgyeim és Uraim!

A szomszédban zajló háború mutatja, hogy készülnünk kell az új korszak kihívásaira, vagyis fel kell készülnünk minden lehetséges forgatókönyvre. Az anyagi fedezet rendelkezésre áll, egyre jobb feltételeket tudunk biztosítani Önöknek a hivatásuk ellátásához. Tovább emeljük a rendészeti állomány megbecsültségét, felszereltségét, képességét és felkészültségi szintjét is.

Tisztelt Eskütevők!

A hivatás, amire Önök felesküdtek ma, az egyik legnemesebb és legnehezebb hivatás. Éppen nekünk való. A nemes feladathoz kívánok Önöknek jó egészséget és erőt! Maradjanak hűek az esküjükhöz, és szolgálják erényesen Magyarországot! Sok sikert kívánok Önöknek!