Orbán Viktor beszéde a Visegrádi Négyek találkozóját követően
Orbán Viktor sajtónyilatkozatának szó szerinti leirata, amely 2017. március 28-án, a Visegrádi Négyek ülését követően hangzott el Varsóban.

A hatvanadik évforduló fontos pillanat volt a V4-ek történetében is. Ez volt az első olyan alkalom, amikor a V4-ek látványosan bemutathatta, hogy nemcsak a jelenkor vitáiban, hanem Európa jövőjére nézve is komoly közös álláspontjaink vannak. A római dokumentum megszövegezésében Beata Szydło miniszterelnök asszonynak jelentős szerepe van, hiszen ő terjesztette elő a V4-ek közös javaslatát, amiben a legfontosabb dolgok átkerültek a római nyilatkozatba. Még egyszer aláhúzom ezzel is demonstrálva, hogy a V4-ek nem egy Európai Unión belüli lobbicsoport, hanem egy olyan országközösség, amelyet közös sors, közös történelem és közös értékek fognak össze egy keretbe. Ezt sikerült bemutatnunk a római deklaráció megszövegezésekor, és én ezt komoly sikernek tartom. Fontosnak tartom, hogy mi nem a kérelmező pozíciójában vagyunk már, a gazdasági számok világosan mutatják, hogy Európa legdinamikusabban fejlődő, növekvő térsége a V4-országcsoport. Mi tehát nem elveszünk, hanem hozzáteszünk az Európai Unió erejéhez, nélkülünk nem is lenne gazdasági növekedés az Európai Unióban, vagy az olyan szerény lenne, hogy észre sem lehetne venni. És kellő szerénységgel, de megfelelő öntudattal kell a jövőben is képviselni az álláspontjainkat. Ami a Brexitet illeti, a magyar álláspont abban összegezhető, hogy az ott dolgozók jogait meg kell védeni, egy fair megállapodás keretében pedig a jogokat és a kötelezettségeket a brit kilépés után is egyensúlyban kell tartani. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az Európa jövőjéről szóló vita nem lezárult a római deklarációval, hanem a részletek kidolgozásának szakaszába jutott. Egy magyar mondás szerint az ördög a részletekben lakik. Ugyan van egy általános deklarációnk Európa jövőjéről, de a bizottság a következő hónapokban öt nagy csomagot fog beterjeszteni; ezek lesznek a részletek, ahol az ördög lakik. Én azt fogom szorgalmazni, hogy a V4-eknek folyamatosan, minden csomagot illetően legyen gyors reagáló képessége. Ami a migrációt illeti, szeretném üdvözölni azt a fejleményt, hogy Európában közeledünk az ésszerű politikához és az ésszerű intézkedésekhez. Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország minden jogi kiskaput bezárt az elmúlt napokban, Magyarország felkészült az EU–török megállapodás esetleges csődjének helyzetére is. Képesek vagyunk bármekkora migrációs áradatot megállítani a magyar–szerb határon, és Magyarország megtette az első lépéseket, hogy a migránsbizniszt fölszámoljuk, hiszen jó néhány NGO nyilvánvalóan üzleti kérdésnek is tekinti a migránskérdést. Ezért a NGO-k teljes transzparenciájának a feltételeit is megteremtjük Magyarországon. Összességében azt kell tehát mondanom, hogy közeledünk az ésszerű politikához. Azok a vélemények, amelyek össze akarják kötni az európai politikából bennünket megillető pénzösszeget a migráció kérdésével, illegitimek, és én azt fogom képviselni a jövőben is, hogy a V4-ek ne hagyjuk, hogy megfélemlítsenek bennünket, és tartsunk ki az ésszerű migránspolitika mellett.

Köszönöm a figyelmüket!