Orbán Viktor beszéde az önkéntes katonai szolgálatot vállalók ünnepélyes eskütételén
2022. október 15. Budapest

Tisztelt Parancsnok és Főkapitány Urak! Tisztelt Vezérigazgató Úr! Tisztelt Eskütevők! Hölgyeim és Uraim!

Ma esküt tett közel kétszázötven önkéntes katonai szolgálatot vállaló fiatal, ami önmagában elég ok az örömre – ebből kéne még néhány zászlóaljnyi, könnyebben mennének a dolgok –, de a mai nappal lépnek szolgálatba a Lynx csapaszállító járművek, s így a magyar hadseregfejlesztés egy fontos mérföldkövét is megünnepelhetjük. Ezért külön köszöntöm az eskütevők mellett német vendégeinket. Nagy nap ez a számunkra. Köszönöm, hogy itt vannak!

Tisztelt Eskütevők!

A magyar nemzet századokon át híres volt vitézségéről és hadi erényeiről. A magyar nemzet katonanemzet. Ékes példája ennek, hogy van olyan fegyvernem, amit mi adtunk a világnak. Volt idő, amikor magára valamit adó hadsereg saját könnyűlovasságát huszároknak nevezte, a huszár életformát pedig magyaros életformának tekintették.

Hölgyeim és Uraim!

Minket, magyarokat olyan fából faragtak, hogyha nincs közvetlen fenyegetés, akkor ügyes-bajos dolgainkban felaprózzuk az erőinket. Ha a veszély nem rostálja ki a lustaságot és fegyelmezetlenséget, elpuhul a jól szervezett hadsereg, szétesik a jól szervezett magyar állam, s országunk végül az ebek harmincadjára kerül. Ekkor köszönt be, ahogy Vörösmarty ezt megírta nekünk, a tehetetlen kor, és „puhaságra serényebb gyermekek állnak elő az erősebb jámbor apáktól.” Mi, magyarok akkor tudunk igazán jól teljesíteni, ha van leküzdendő akadály, ha az országban körbe viszik a véres kardot. Amikor a Történelem Ura vörös jeleket fest a hadak útjára, akkor szoktuk mondani Adyval igazán: „Hunniában valami készül.” Most pedig olyan időket élünk, és ez különös felelősséget ró ránk, ma élő magyarokra, amikor jó okunk van komoly veszélyeket fölfedeznünk országunk határainál. Át kell vészelnünk, és győztesen kell kikerülnünk az előttünk álló nehéz évekből. Veszély akad szép számmal. Keleten dörögnek az ágyúk, és pusztít a háború, Nyugatról pedig megszámlálhatatlan mennyiségű fegyver áramlik a frontra. S ha ez nem lenne elég, Európát a mi határainknál délről illegális migránsok tíz- és százezrei ostromolják, felfegyverzett csoportjaik járják a vidéket. Ideje hát feléleszteni magunkban a katonaszellemet! Mert az a nép, amely nem képes erre, a jövőben bizonyosan elbukik majd. És vannak olyan nemzetek is, amelyek már megkezdték a fölkészülést. Mi sem maradhatunk le ebben. A felkészülés pedig a fejekben és a lelkekben veszi a kezdetét. Mi mindig azt tekintettük elsődleges feladatunknak, hogy újra megszervezzük az elsatnyult magyar államot. S bár az utolsó órában voltunk, mégis gazdaságunk már behozta lemaradását, és megelőzi számos versenytársát. Visszaszorítottuk a bűnözést, helyreállítottuk a közbiztonságot, és megújítottuk a közigazgatást. Adósok vagyunk viszont a magyar haderő és a magyar katonák ügyével. Szükségünk van hazájukat szolgálni akaró katonákra és a világ minden fenyegetése ellen hatékony, modern fegyverekre. Ezért visszaadjuk a Magyar Honvédség megbecsülését, önbecsülését, szervezettségét és tettrekészségét. Modern fegyverek gyártására képes hadiipart építünk itthon, Magyarországon. Száz év rossz hagyományát és elhibázott vélekedéseit kell letörnünk. Száz éve akarják elhitetni velünk, magyarokkal, hogy a magyar katona semmire se való, s ha lehet, ne is lássunk egyet sem. Ideje kimondanunk: a magyar honvéd nemzetünk kiválósága, a legjobb közülünk, ezért minden katonának kijár a magyar emberek megbecsülése. A magyar katona hivatása nem hétköznapi munka, hanem állandó készültség és áldozathozatal. Nekik nem jár le a munkaidő a nap végén, és nem vedlenek vissza civillé eltávozáskor. Azt akarjuk, hogy legyen átjárás a civil élet és a katonai szolgálat között. Lehetőséget akarunk biztosítani, ha valaki érzi magában az elhívást, hogy civil szakmája mellett, baj esetén fegyvert fogjon a hazáért, akkor erre minden esélye meg is legyen. Ezért újítottuk meg az önkéntes katonai szolgálat intézményét.

Tisztelt Eskütevők!

Az Önök szolgálata ma elkezdődik. Nehéz idők közepette vállalták, hogy civil életük mellett ütőképes katonává képzik magukat. A tudás, amit megszereztek és megszereznek, nemcsak háborúban lesz majd hasznos. Az önkéntesek jelentik a hidat a civilek és a hadsereg között, az önkéntesek lesznek azok a magyar katonák, akikkel az emberek a legtöbbet találkoznak. A kiképzés során elsajátított fegyelem, együttműködési készség, csapatszellem és rátermettség példával szolgál mindannyiunknak, s ez a példa sok helyre eljut majd, és talán gyökeret is ver. Ezért még idén decembertől újabb toborzókampányokat indítunk, hogy mindenki, aki személyes hivatását a haza védelmében akarja megtalálni, kellő megbecsültség és presztízs mellett, a legmodernebb technikával felvértezve magyar honvédnek állhasson. Magyarország megbecsüli honvédeit.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma nemcsak Önök esküdtek fel, hanem szolgálatba lépnek a Lnyx, vagyis ahogy mi magyarul mondjuk: Hiúz páncélozott harcjárművek is. A hadieszközökkel együtt a hadiipart is Magyarországra hozzuk. Az évtized végére képesek leszünk arra, hogy komplett fegyverrendszereket gyártsunk le önerőből. Gyulán katonai helikopterekhez készülnek alkatrészek. Kaposváron a Magyar Honvédség által is használt páncélozott járművek épülnek, és katonai drónokat is gyártunk. Kiskunfélegyházán lőfegyverek készülnek, Várpalota a lőszerek és aknavetők gyártásának ad otthont. Nyírteleken radarokat építünk, Zalaegerszegen pedig a ma felavatott Hiúz gyalogsági harcjárművek készülnek. Budapest az IT-bázist adja a csúcstechnológiás katonai rendszerekhez. És vásároltunk olyan gyárat is, amely a szubszonikus katonai repülőgépek terén a világ élvonalába tartozik, és megvásároltuk a Hirtenberger vállalatot is, amely 2024-től már idehaza fog működni. Külön köszönet illeti Armin Papperger urat, aki a kezdetektől fogva nyitott volt az együttműködésre. Közös munkánk eredményeként egy teljesen új iparág, egy eddig nem létező szektor, a hadiipar honosodott meg Magyarországon, munkahelyek százait biztosítva.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem dughatjuk strucc módjára homokba a fejünket. Szembe kell nézni a valósággal. Ha így megy tovább, a szankciók megrendítik Európát. A kontinens gazdasága féltérden, az emberek megélhetése veszélyben, és úgy tűnik, elhúzódó háborúra kell berendezkednünk. Nekünk, magyaroknak nem háborús héjákra van szükségünk, hanem ütőképes, békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadseregre. Aki nem lesz tettre kész és fegyelmezett, az nem lehet sikeres. Akinek nem lesz ereje, annak nem lesz igaza sem. S akinek nem lesz hite, annak nem lesz miért küzdenie. Nekünk ebben a szellemben kell intéznünk a dolgaikat. És ebben a szellemben köszönöm az Önök munkáját és önfeláldozását!

A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt!

Sok erőt és jó egészséget kívánok Önöknek!