Orbán Viktor kortesbeszéde a Szlovén Demokrata Párt (SDS) kampánygyűlésén
2018. május 11., Celje

Öt megjegyzést szeretnék tenni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mélyen tisztelt Janez elnök úr és kedves felesége!

Először is szeretném átadni a magyar testvérpártok üdvözletét, a Fidesz és a Keresztényde-mokrata Néppárt sok sikert kíván a Szlovén Demokrata Pártnak a közelgő választáson. Nálunk egy hónapja ért véget a választási kampány, a héten megalakult az országgyűlés, tegnap letehettem a miniszterelnöki eskümet, és egy tanácsot adhatok Önöknek olyan emberként, aki már nyert is, és vesztett is választásokat: hallgassanak az elnökükre, nem a fölméréseket kell megnyerni, hanem a választást. Ezért azt tanácsolom Önöknek, hogy harcoljanak az utolsó pillanatig, egész addig, amíg le nem fújják a választási küzdelmet. Menni, menni és harcolni! Kellő szerénységgel hadd mondjam el Önöknek, hogy azért is fogadtam örömmel a meghí-vást, mert azt gondoltam, hátha szerencsét hozok Önöknek. Egyszer, 2004-ben már voltam meghívottja az Önök kongresszusának, és utána Önöknek sikerült is nyerni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Meggyőződésem, hogy a magyarokhoz hasonlóan Önök is a történelmük egyik legfontosabb választásához érkeztek. Olyan súlyú döntéshez, amely talán a függetlenségük kikiáltása óta nem is állt Önök előtt. Egy sorsdöntő pillanathoz érkeztek, egy nehéz döntést kell meghozni-uk. Átérezzük a döntés súlyát, mert a történelem sokszor és sokféleképpen összekötött minket. Sokáig egy államalakulathoz tartoztunk, együtt szenvedtük át a kommunizmus évtizedeit, együtt életünk meg a rendszerváltás kétarcúságát, együtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és 2015-ben együtt éltük át a modern idők legnagyobb népvándorlását.

Szeretném világossá tenni, hogy mi, magyarok tiszteljük Szlovéniát, és tiszteljük a szlovén embereket. Önöknek gyönyörű országuk van, és mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy Önöknek jól menjen a soruk. Akinek van háza, az pontosan tudja, hogy a háza értékét a szomszéd ház értéke is befolyásolja. Ezért mi magyarok nem csak barátságból, hanem önér-dekből is azt kívánjuk, hogy Szlovéniának mennyien jól, Önök legyenek elégedettek, legyenek boldog és gazdag nép, ezzel jót tesznek nekünk, magyaroknak is. Hadd emlékeztessem arra is Önöket, hadd emlékeztessem magunkat, hogy nekünk Magyarországon vannak szlovén kisebbségünk, és Önöknek Szlovéniában van magyar kisebbségük. Szeretném megköszönni Önöknek, hogy az elmúlt években jól bántak a magyarokkal, és megígérem Önöknek, hogy a következő években is mi, magyarok jól fogunk bánni, tisztességesen és tisztelettel fogunk bánni a Magyarországon élő szlovénokkal.

És most néhány szót Európáról. Barátaim, mi erős Európát akarunk, mi békét akarunk Euró-pában, és az unióban kölcsönösen előnyös megállapodásokat akarunk kötni. De el kell mon-danom, hogy mindaz, amiért együtt dolgoztunk hosszú időn keresztül, egyik pillanatról a má-sikra megváltozott, amikor Európa megadta magát az illegális bevándorlásnak. Ez volt az a pillanat, amikor bár meggyőződésem szerint egyikünk sem vágyott európai politikai szerepre, mégis a közép-európai országoknak meg kellett szólalniuk. Nemcsak a saját nemzetünk érde-kében, de Európa érdekében is meg kellett szólalnunk, és el kellett mondanunk, hogy ebből nagy baj lesz. Ha Európa megadja magát a népvándorlásnak és a bevándorlásnak, akkor elve-szítjük a saját kontinensünket. És, kedves Barátaim, 2015 csak az előhangja volt annak, ami hamarosan következni fog. Afrikából tízmilliók akarnak megindulni Európa felé, és meg kell értenünk, hogy amíg Európa nem védi meg a határait, amíg meghívókat küld a szegény orszá-gok szegény polgárainak, amíg egy kis esélyt is látnak ők, hogy ide bejuthatnak, addig mindig jönni is fognak. Tudom, ez kemény beszéd, de az a helyzet, hogyha nem figyelünk oda, elve-szíthetjük a saját országainkat. Elveszíthetjük, és idegenek kezére fognak jutni a saját hazáink. Olyan embereket akarnak ma közénk telepíteni, akik nem tartoznak a mi kultúránkhoz, és itt is a saját vallásaik és szokásaik szerint akarnak majd élni. Mi magyarok erre azt mondjuk, nincs kőből a szívünk, érző emberek, sőt keresztény emberek vagyunk. Ezért segítenünk kell, de nem úgy, hogy tönkreteszik ezzel a saját hazánkat. Segítenünk úgy kell, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a bajt kell idehozni.

És most szeretnék mondani néhány szót az Önök pártjáról, az SDS-ről, ahogyan mi látjuk. Önök fontos döntések előtt állnak. Nézzük a szlovén politikai térképet, látjuk az Önök ellen-feleit, és biztosan mondhatom Önöknek, hogy azokat a súlyos döntéseket, amelyek előttünk állnak, nem lehet, nem szabad a semmiből jött, egyszer használatos és bizonytalan eredetmegjelölésű pártocskákra bízni. Ezeket a döntéseket nem lehet olyanokra sem bízni, nem lehet olyanokra sem bízni, akikről jól tudjuk, hogy Marx és Lenin köpönyegéből ugrottak elő. Szégyen, kedves Barátaim, hogy ma vannak olyan európai vezetők, akik Marx emléke előtt hódolnak. Abba a csatába, ami előttünk áll, tapasztalt és sokat látott harcosok kellenek, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Erős, stabil politikai környezet kell, amely erős és stabil országot tud építeni. Olyan közösség, amely a szívből és a szívhez szól. Az Szlovén Demokrata Párt egy ilyen közösség. Önök mindig tudtak élni a győzelmeikkel, és fel tudtak állni a kapott pofonokból is. És ezért van az, hogy Önök ma is itt vannak a győzelem küszö-bén, mert Önök erősek, demokratikus alapokra épültek, van történetük, folyamatosan képvise-lik az értékeiket, és az Önök élén olyan ember áll, aki nem fél a dolgokat a nevükön nevezni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mi otthon, Magyarországon pontosan tudjuk, hogy az Önök pártja, az SDS és a Fidesz egy cipőben jár, azonos történelmi dilemmákkal küzdünk. És végezetül, kedves Barátaim, ha megengedik, mondani néhány szót az Önök elnökéről Janez Janšáról is. Akkor is, ha ő ennek nem örül. Ismerjük őt. Vannak, akik nem szeretik, ha szembedicsérik őket. Mégis, ha megen-gedik, én most mondanék néhány szót. Ismert az a politikai bölcsesség, hogy a politika veszé-lyesebb, mint a háború, mert a háborúban csak egyszer ölik meg az embert. Ez első pillantásra ijesztően hangzik, de valójában ez egy optimista gondolat, mert azt jelenti, hogy aki politiká-val foglalkozik, többször is feltámadhat. Amikor ezt szoktam írni a beszédeimben, mindig Janez Janšára gondolok.

Kedves Barátaim!

Ma erős és felelős vezetőkre, higgadt és komoly államférfiakra van szükségünk. Olyan veze-tőre, aki szereti a hazáját, aki bátor, akinek van tapasztalata, aki érti a világot, és van róla ví-ziója is. Önök büszkék lehetnek arra, hogy ilyen elnökkel mehetnek a választási harcba.

Kedves Barátaim!

Ma nem kisebb dolog forog kockán Európában, minthogy megmaradnak-e a nemzetek. Én vallom, szívből hiszem, ha Janez Janša győz, ha a Szlovén Demokrata Párt győz, akkor az garantálja, hogy a szlovén nemzet fennmaradjon. És leszünk, mi, szlovének és magyarok, mint voltunk az elmúlt évszázadokban, úgy a következő ezer évben is jó szomszédok a nap alatt. Isten áldja Szlovéniát!