Orbán Viktor miniszterelnök levele Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének
Budapest, 2021. november 22.

Ursula von der Leyen asszony,

az Európai Bizottság elnöke részére

Brüsszel

Budapest, 2021. november 22.

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Európai Unió keleti határain kibontakozó helyzet, valamint a Bizottság és Magyarország között zajló viták megválaszolatlanul hagytak néhány kulcsfontosságú kérdést.

A globális kihívások megkövetelik a válságokkal szembeni ellenálló képességünk növelését. Ebben a szellemben döntött úgy Magyarország tavaly júliusban, hogy nem válik a COVID által sújtott unió pénzügyi helyreállításának akadályává.

El kell ismernünk, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetet is különleges intézkedésekkel kell kezelni. A biztonságunk és területi integritásunk forog kockán. Következésképpen ebben a helyzetben a jelenlegi jogi kereteket a valósághoz kell igazítani, és a tagállamokat nem lehet felelősségre vonni vagy büntetni azért, mert működőképes – egyszersmind arányos – megoldásokat alkalmaznak a mindnyájunkat fenyegető kihívásokra.

Az Európai Tanács 2021. október 21-22-i következtetéseiben egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy sürgős intézkedéseket kell hozni a közelmúltbeli migrációs nyomás ellen, és felkértük a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az Európai Unió jogi keretében szükséges változtatásokra, valamint megfelelő pénzügyi támogatáson alapuló, konkrét intézkedésekre, hogy biztosítani lehessen az azonnali és megfelelő válaszlépéseket. Ennek az indoka az volt, hogy a jelenlegi jogi keret nem tükrözi a valóságot, elavult és működésképtelen.

Talán mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a jelenlegi jogi keret nem biztosít megfelelő eszközöket, amelyeket a nyomás alatt álló tagállamok válsághelyzetben alkalmazhatnak. Kiemelve csupán a jelenlegi rendszer leggyengébb láncszemét: a tagállam területére történő belépés jogát mindenki számára biztosítani kell anélkül, hogy lehetőség lenne a kérelmező hátterének alapos vizsgálatára a határon, mielőtt engedélyeznék a belépést az országba. Amint a kérelmező az unió területén van, a menekültügyi eljárás befejezése előtt távozik az általa kívánt célországba, ezért nem lehet kiküszöbölni a másodlagos mozgás kockázatát, amely más tagállamokat arra ösztönöz, hogy a schengeni határellenőrzési kódexszel ellentétes belső határvédelmet tartsanak fenn.

A különleges körülmények különleges intézkedéseket igényelnek. Ez volt a helyzet a COVID-válság esetében is, amikor – többek között – úgy döntöttünk, hogy lazítunk az állami támogatás szabályain, és aktiváljuk az általános mentességi záradékot, így lehetővé téve a tagállamok számára, hogy eltérjenek a költségvetési követelményektől.

Amikor az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást azzal a megoldással szemben, amely mellett Magyarország a migrációs válság kezelése érdekében döntött, a migrációs nyomás elsősorban Európa déli határait érintette: keletről, a nyugat-balkáni útvonalon, valamint délről, a Földközi-tengeren keresztül. Magyarország rendíthetetlenül védte Európa és annak állampolgárai biztonságát azzal, hogy fizikai akadályt emelt, és mindent megtett annak érdekében, hogy különbséget tegyen azok között, akik nemzetközi védelemre szorultak és azok között, akik csak az európai élet gazdasági előnyeit keresték.

Mindazonáltal az európai uniós jogi keret következetesen kudarcot vallott a kialakult helyzet kezelésében, ahogyan azok, a tagállamok teljes körű támogatását soha nem élvező javaslatok is, amelyeket az elmúlt hat évben láthattunk.

Most új realitásokkal kell szembenéznünk. Gazdaságaink nehézségekkel küzdenek, és a migrációs nyomás nemcsak délen, hanem keleti határainkon is növekszik. Be kell látnunk, hogy a jelenlegi válság súlyossága még a gazdasági helyreállításról szóló vitáknál is nagyobb kihívások elé állít minket.

A súlyos és sürgősen megoldandó válság fényében arra kérem a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a jogi keretrendszer megváltozott realitásokhoz igazított átalakítására, haladéktalanul szüntesse meg a hatályban lévő, elavult és a helyzet megoldását gátló szabályozás kikényszerítését, és függesszen fel minden olyan kötelezettségszegési eljárást, amely aláássa a tagállamok területi és nemzeti integritásuk, valamint polgáraik biztonságának védelmét célzó intézkedéseit.

Tisztelettel:

Orbán Viktor