Orbán Viktor napirend előtti fölszólalása
2020. március 23. Budapest

Köszönöm szépen a szót.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

Azért kértem szót, mert 12 napja hirdettük ki a veszélyhelyzetet Magyarországon; azért tettük ezt, mert egy Ázsiából származó vírus elérte Európát, és megjelent Magyarországon is. Ez a fertőzés Ázsiában tört ki, de behurcolták Európába is. Az is igaz, hogy ez a világ mai egymásba fonódó gazdaságainak és társadalmainak korszakában aligha volt elkerülhető. Ennek a vírusnak jelenleg nincs ellenszere, bár az egész világon elszántan keresik. Csak Németországban 47 vakcina-kifejlesztési kísérlet zajlik. Magyarországnak elismert orvos koponyái vannak, akik részei a nemzetközi tudós- és kutatói közösségnek, és rajtuk keresztül mi, magyarok is hozzájárulunk az emberiség nagy, közös erőfeszítéséhez. Ezt az akciócsoportot Jakab Ferenc professzor úr vezeti. Azonban ma azt kell mondanunk, hogy az egész emberiség teljes erőfeszítése mellett sem várható, hogy a vírus ellen védelmet nyújtó vakcina a közeljövőben elérhető lesz. Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy a vakcinára való várakozás helyett felvesszük a küzdelmet a vírus terjedésével szemben. Ha felszámolni még nem is tudjuk, legalább lassítjuk a terjedését. Tanulmányozzuk más országok lépéseit, és azt látom, hogy különböző országok különböző döntéseket hoznak, minden ország a maga nemzeti módján válaszolt a válsághelyzetre. A dolgok szokásos rendjében itt, Magyarországon nem lett volna lehetséges, hogy megszervezzük a kollektív önvédelmet, és közösen kivédjük ezt a támadást. A kollektív védekezés megszervezése, a fertőzés ütemének lassítása, a veszélyeztetett honfitársaink megvédése, a megfelelő ellátás biztosítása, a gazdasági következmények enyhítése és a lebénuló gazdaság újraindítása nem lett volna lehetséges a békeidőben érvényes szabályok mellett.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az életünk megváltoztatása most elkerülhetetlen. Mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából. Most egy ideig másképpen kell dolgoznunk, másképpen kell viselkednünk, és mindannyiunknak másképpen kell szerveznie az életét. Ezért vezettük be a szokásostól eltérő veszélyhelyzeti jogrendet is. Ez az új jogrend felhatalmazza a kormányt, és az eszközöket is megadja a kormánynak ahhoz, hogy megszervezze Magyarország önvédelmét.

Most, ebben a felszólalásban jelentést szeretnék tenni a képviselőtársaimnak arról, hogy hol tartunk a kollektív védekezés munkájának megszervezésében. Négy vonalon szerveztük meg a védekezést, négy harctéren kell egy időben helytállnia Magyarországnak: katonai védekezés, rendőri védekezés, egészségügyi védekezés és gazdasági védekezés. Azt is tudtuk, tudjuk, hogy a vírus terjedésének három szakasza van, és a védekezést is ehhez kell igazítani. Az egyéni fertőzés után átléptünk a csoportos fertőzés szakaszába, és a számokból azt látom, hogy most egyre gyorsuló lépésekkel közeledünk a tömeges fertőzés szakasza felé. Ma reggel 167 azonosított fertőzött volt Magyarországon. Hangsúlyozom, hogy azonosított. Ezt úgy kell érteni, hogy laboratóriumi körülmények között, kontrollellenőrzéssel igazolt vírusfertőzés. Természetesen fontos lenne tudni, hogy ténylegesen hány emberbe költözött bele a koronavírus, de erről csak becsléseink lehetnek. Felkértem az ország legjobb matematikusait, virológiai szakembereit és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet is, hogy készítsenek becsléseket. Ezek el is készültek, de még nem elég biztonságosak ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt ezekről beszélni tudjunk, ezért további munkát kértem tőlük. Ahogy az esetszámok nőnek, a becslésük is úgy lesz majd nyilvánvalóan egyre biztosabb, de nem okozok meglepetést, ha azt mondom, hogy a mostani becsült számok jóval magasabbak az azonosított, igazolt 167 fertőzöttnél. Azt is jelentem Önöknek, hogy a 167 azonosított fertőzöttből 108 ember az, akire úgy tekintenek, úgy hívnak, hogy hordozó, akiben benne van a koronavírus, de nem mutat tüneteket, vagyis köznapi értelemben, a mi szóhasználatunk szerint nem beteg. Fertőzött, hordozza a vírust, de ő maga nem beteg, és reményeink szerint a legtöbbjük nem is lesz az. Az igazoltan fertőzött 167 emberből 27 mutat tüneteket, vagyis beteg. Ők azok, akik kórházi ápolás nélkül is nagy valószínűséggel meggyógyulhatnak. És van a 167 fertőzöttből 9 olyan honfitársunk, aki nagyon beteg. Ők azok, akik kórházi intenzív ellátásra szorulnak, és akikért szorítanunk kell, hogy meggyógyuljanak. Meggyógyulhatnak, de most komoly veszélyben vannak. És tisztelt Ház, van hét halottunk is. Az ő családjaikkal együtt érzünk, és imádkozunk értük. Róluk azt is tudnunk kell, hogy a hétből öten szív-, ér- és cukorbetegségben szenvedtek, a hétből egy daganatos beteg volt, egy pedig vastagbél-betegségben szenvedett. A hét halottunk átlagéletkora 69 év volt. Mindenki láthatja, hogy jó okkal tesszük, ha a védelmet az idősekre összpontosítjuk.

Tisztelt Ház!

A védekezésben az egészségügy vonalán a következő erőforrásokkal és készletekkel rendelkezik ma Magyarország. Orvosi maszk: 1 millió 500 ezer darab. Napi 25 ezret gyártunk, és ha minden jól megy, napi 80 ezer darab gyártására futhatunk föl. Speciális maszkból 129 ezer darab van. Gumikesztyűből 20 millió pár. Védőruhából 170 ezer. Lélegeztetőgépből 2560 darab áll rendelkezésünkre. Ez a mai helyzet. Fürkészeket és portyázókat küldtünk ki minden égtáj felé, a kereskedők és a diplomaták is dolgoznak. A hírek szerint Nyugaton ma mindenhol hiány van, elérhető segítség ma csak Keleten található. Ott viszont óriási tételeket kötöttünk le, a szállítmányok folyamatosan érkeznek, több mint tíz repülőgép teljesít szolgálatot. Én azonban csak azokról a számokról tájékoztatom Önöket, amelyeknek az adatai megbízhatóak, mert az eszközök már megérkeztek Magyarországra, nálunk vannak, és biztonságban vannak, a többi bizonytalan. Ami a kórházi kapacitásokat illeti, Magyarországon összesen 66.906 kórházi ággyal rendelkezünk, és végszükség esetén 252 tábori kórházi ágyat is képesek vagyunk munkába állítani. Ezeket fel is fogjuk állítani. 65 év alatti orvosunk 19.431 fő; bevethető rezidensünk 4.312 fő; bevethető utolsó éves orvostanhallgató – ha őket bevethetőnek minősítjük, és azt hiszem, szükség esetén ezt jól tesszük – 900 fő, mindösszesen 24.643 fő az, aki orvosi szolgálatban áll, illetve idevezényelhető. Egészségügyi szakdolgozók, vagyis akik valamilyen egészségügyi munkára kiképzett szakmunkások, és 60 év alattiak, 105 ezren vannak Magyarországon. Tudnunk kell, hogy különböző nyilvántartások vannak forgalomban. Ezeket a nyilvántartásokat összegyűjtöttük – Magyar Orvosi Kamara, Államkincstár, Nemzeti Népegészségügyi Központ adatbázisai –, és ezek alapján állítottuk össze a most Önökkel itt közölt adatokat is, és ezeknek az adatoknak az alapján készítjük el az országos vezénylési tervet is. A készletek mennyisége, a mozgósítható egészségügyi dolgozók száma és a várható betegszám alapján rendeljük el, hogy melyik eszközből mikor mennyit lehet felhasználni. Ma reggel az operatív törzs az alábbi döntéseket hozta. Holnap reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos speciális maszkot kap; minden intenzív ágy mellett dolgozó ápoló is speciális maszkot kap. A többi, tehát nem intenzív ágy mellett dolgozó kórházi orvos és ápoló sebészi maszkot kap. Akit koronavírus gyanújával bevisznek egy kórházba, azonnal megkapja a sebészi maszkot. Az operatív törzsnek ezt a döntését jóváhagytam, a végrehajtás megkezdődött, és remélem, hogy holnap reggel ezek az eszközök a helyszínen mind rendelkezésre is állnak. Az operatív törzstől fegyelmezett és ésszerű készletgazdálkodást kértem, mert a védekezés hosszú lesz, nagyon sok eszközre lesz szükség, és még nagyon az elején vagyunk. Az egészségügyi dolgozók eddigi munkáját köszönöm. Kiérdemelték mindannyiunk nagyrabecsülését. Köszönjük, és hálásak vagyunk. Azt kérem tőlük, hogy a munkavégzésre és a vezénylésre vonatkozó utasításokat tartsák be. Így állunk az egészségügy vonalán.

Ami a rendőri védekezést illeti: a rendőrség lezárta a határokat a személyforgalom előtt, csak magyarok léphetnek be az ország területére, illetve azok, akik erre külön engedélyt kaptak. A teherforgalom továbbra is megengedett. A nem magyar, de hazaigyekvő embereket a határainknál megállítjuk, számukra speciális szabályokat határoztunk meg. Ők a kijelölt humanitárius folyosón – felügyelet mellett – a meghatározott időtartam alatt, tehát biztonságosan haladhatnak át Magyarországon. Az emberség erkölcsi parancsa még ilyen nehéz körülmények közepette is iránytű marad, a szomszédainkat pedig barátainkká is akarjuk tenni, így most is számíthatnak ránk. Ha most együtt harcolunk, később fegyverbarátok lehetünk. A románoktól garanciákat kértem: amilyen ütemben ők beengedik a Magyarországról érkezőket, olyan ütemben engedjük át az osztrák–magyar határon a Románia felé tartókat. Rendőreink ezt a zsilipelést sikeresen megoldották.

Tisztelt Ház!

A rendőreink feladatai napról napra növekednek. A helyzet nehezedésével párhuzamosan új területek irányítását kell átvenniük, és fokozatosan növelniük kell képességüket, hogy fenntarthassák a közrendet. Itt a következőképpen állunk: a bevethető összes egyenruhás Magyarországon ma, aki 65 év alatti, tiszti és tiszthelyettesi állományban van, 70.275 fő. Vannak önkénteseink, például a polgárőrök, de mások is, akik végszükség esetén rendfenntartási feladatokat láthatnak el, a számuk 46.573 fő. Igaz, fegyverük nincs, de van gyakorlatuk, és rendelkeznek bizonyos szintű fegyelmezettséggel és szervezettséggel, tehát bevethetők.

Ami a katonai védekezést illeti, ők most emelt szinten vesznek részt a határvédelemben. Most az a honvédség dolga, hogy fölkészüljenek a rendőrséggel való együttműködésre abban az esetben, ha az utcai járőrözésüket is el kell rendelni. És fölkészülnek most arra az esetre is, ha a létfontosságú magyarországi vállalatoknak kellene segítséget nyújtaniuk, azok működésében ugyanis nem lehet zavar. Minden ilyen vállalathoz operatív csoportot rendeltem ki. A katonai erőforrások tekintetében a következőképpen állunk: 23.950 hivatásos katonánk van, 9.381 tartalékos katonánk van, és van 10.649 olyan emberünk is, aki öt éven belül, azaz öt évnél nem régebben szerelt le, tehát még emlékei és bevethető képességei vannak. Ez együtt 43.980 fős katonai erőt jelent. Tehát azt jelentem a Tisztelt Háznak, hogy mindösszesen a rendfenntartásra igénybe vehetők száma ma Magyarországon 139.684 fő. Ha baj van, ezzel gazdálkodhatunk.

Tisztelt Ház!

A koronavírus-járvány első helyen az emberi életet fenyegeti, de a világjárványnak nagyon súlyos gazdasági következményei is vannak. Most az egész gazdaság bajba kerül, de nem egyszerre. Vannak a gazdaságnak olyan szektorai, például a turizmus, a vendéglátás és a szolgáltatások, ahol a baj már bekövetkezett. Mager Andrea miniszter asszony vezetésével külön munkacsoportot, akciócsoportot állítottunk fel, melynek az a feladata, hogy a bajba jutott ágazatok képviselőivel konzultáljon, és javaslatokat tegyen. Mivel a munkahelyeket fenyegeti a veszély, ezért arra kértem, hogy a munkahelyek megvédésére koncentráljon az első helyen. Konzultáltunk a legfontosabb munkaadókkal, a bajba jutott gazdasági szereplőkkel, és meg is született az első, a koronavírus-járvány gazdasági következményeit kezelő akcióterv. Mivel a világgazdaság és benne a magyar gazdaság is lassulni fog, sőt sokak szerint leáll, ezért az első akcióterv feladata a lassulás mérséklése. Ezt újabbak követik majd, mert a gazdaság újraindításához is szükség lesz döntésekre. Legutóbb hétfőn beszélhettem itt, Önök előtt, azóta hoztunk gazdaságiakcióterv-döntéseket, szerdán hoztuk őket nyilvánosságra, de mivel itt nem hangzottak el, ezért ezeket most ismertetni fogom a Tisztelt Ház előtt is.

Az akcióterv első lépése az év végéig tartó fizetési moratórium. Ez a döntésünk mintegy 3.000 milliárd forintot hagy a magyar családoknál és a magyar vállalkozásoknál. Ennyi pénzt fizettek volna még év végéig a bankoknak. Óriási összeg, ami egyszerre jelent segítséget a magyar családoknak és a vállalkozásoknak. Ez a lépés fölfogásunk szerint egyszerre családvédelmi és gazdaságvédelmi intézkedés. Segít a vállalkozásoknak, hogy fenn tudják tartani magukat, és megőrizzék a munkahelyek többségét, és egyúttal segít a nehéz hónapokban a családoknak, hogy ne kelljen rögtön felélni a tartalékaikat. Mindenki levegőhöz jut. Arra köteleztük a bankokat, hogy minden fizetéslevonást függesszenek fel. Ez minden hitelre vonatkozik, amit banktól, pénzintézettől vettek fel: fogyasztási hitel, autóhitel, lakáshitel egyaránt. A diákhitelek és az eddig felvett babaváró hitelek is ebbe a körbe tartoznak. Nem kell kérelmezni, ez automatikus, és csak annak kell felkeresnie a bankját, aki mégis fizetni, törleszteni szeretne. Tájékoztatom a Tisztelt Házat, hogy a bankok nem maradnak támasz nélkül, számukra a Magyar Nemzeti Bank biztosítja a szükséges likviditást erre az évre. Úgy látom, hogy a biztonságos banküzem feltételei garantálva vannak. Tudom, hogy a pénzintézeteknek, a bankoknak is nehéz lesz, de kérem, lássák be, hogy most nekik is segíteniük kell, és kérem őket, hogy működjenek velünk együtt.

Tisztelt Ház!

Segítséget adtunk a gyorsan, vagyis azonnal bajba jutott ágazatoknak is. A turizmus és a vendéglátás lényegében padlóra került, a szórakoztatóipar esélyei rendkívül csekélyek, és a taxisok is sokat veszítenek. Nekik komoly adókedvezményeket adunk. A turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar és a sportszolgáltatások esetén elengedjük a járulékfizetési kötelezettségeket. Ez azt jelenti, hogy nem kell fizetniük járulékot a munkavállalók után. Azt reméljük, hogy így talán meg tudjuk menteni a munkahelyek egy részét. Ez volt az első akciótervünk múlt szerdán.

Ma reggel további döntéseket hoztunk. Ezek a következők. Hat lépéssel egészítettük ki, amit eddig elmondtam. Először: a taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a KATA átalányadó-fizetési kötelezettsége alól. A fodrászat, a szépségápolás, a festés, az üvegezés, a villanyszerelés, az egyéb humán egészségügyi ellátás, az előadóművészet, a víz-, gáz- és fűtésszerelés, az épületasztalosság, a járóbeteg-ellátás, a padló- és falburkolás, a testedzési szolgáltatás és az egyéb sporttevékenység, az idős, fogyatékosok ellátása mind ebbe a körbe került. Ez egy hosszú lista, csak néhány foglalkozási csoportot ismertettem ebből, a részleteket egy ma este megjelenő rendelet fogja majd tartalmazni. Másodszor: a március 1-je előtt keletkezett KATA-adótartozásokra haladékot adunk, ezeket elegendő lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben befizetni. Harmadszor: a turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonló mentességet kapnak a magyarországi médiaszolgáltatók a kieső reklámbevételek miatt. Negyedszer: a végrehajtó kamarával egyeztetve a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat fölfüggesztjük. Ötödször: az adóvégrehajtásokat is fölfüggesztjük, a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejártát követően befizetni. Hatodszor: a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyedjogosultságokat meghosszabbítjuk, az édesanyákat a jelenlegi státuszukban tartjuk a veszélyhelyzet idején is.

Tisztelt Ház!

A gazdaságban most az a legfontosabb, hogy az emberek munkahelyeit megvédjük, és akik elveszítik az állásukat, minél hamarabb új munkahelyeket keressenek és találjanak. Ezt egyszer már megcsináltuk 2010 után, amikor több százezer munkanélkülit örököltünk – akkor is sikerült, és most is talpra fogunk állni.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim!

Az előttünk álló időszak nehéz lesz, mindenkitől erőfeszítéseket követel. Azért érdemes vállalnunk ezeket az erőfeszítéseket, mert így szó szerint emberéleteket menthetünk meg, és minél többen működünk együtt, annál több életet tudunk megmenteni. Olyan feladat előtt állunk, amit egyedül senki nem tud megoldani. Mindenkinek felelőssége van, mindenkinek hozzá kell, hozzá kellene tennie a magáért. A politikai széthúzás és a politikai viták helyett elérkezett az összefogás ideje párthovatartozástól függetlenül. Erre kérem képviselőtársaimat is.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!