Orbán Viktor nyilatkozata az Európai Néppárt politikai közgyűlését követő nemzetközi sajtótájékoztatón
2019. március 20. Brüsszel (Brussels)

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

If you allow me I will speak Hungarian, so please use your translator machinery. If you have questions in English, I am ready to answer in English of course, but because of the Hungarian publicity and the press, please allow me to speak Hungarian.

Egy nagyon érdekes, izgalmas és tanulságos vita után vagyunk. Vén csatalónak számítok már az európai politikában, és én azt gondoltam, hogy olyasmi, amit én még nem láttam, az már nem fog történni velünk, illetve körülöttünk. De ez a szép a politikában általában meg az európai politikában is, hogy mindig tudnak történni olyan dolgok, amelyek korábban nem történtek. Önök is tudják, hogy az elmúlt hetekben az Európai Néppárt jövője kérdésessé vált. Ez a vita, amiről most beszámolok Önöknek is, az Európai Néppárt jövőjéről szólt. Az Európai Néppárt egy példátlanul bátor vállalkozás. Egy olyan pártcsaládról beszélünk, amelyik az egészen liberális, baloldali pártoktól a magunkfajta, keresztény, konzervatív, jobboldali pártokig terjed, és a kísérlet különlegessége, hogy megpróbálja ezeket az egymástól nagyon távol eső pártokat egy közösségben tartani, ami az elmúlt időszakban Helmut Kohltól kezdődően Wilfried Martensen át egészen jól sikerült, és így vált lehetővé, hogy az Európai Néppárt az európai pártpolitika legnagyobb ereje legyen.

Gondolom, az érdeklődés sem a Fidesznek szól. Nem azért vannak itt olyan sokan, mert egy tízmilliós ország kormányzópártjának az ügyei érdeklik Önöket, hanem azért vannak itt ilyen sokan, mert Európa jövője érdekli Önöket, amelyben az Európai Néppárt játszik meghatározó szerepet. És most az elmúlt hetekben az történt, hogy ennek a nagy, színes közösségnek a baloldali-liberális része, 13 párt azzal a javaslattal állt elő, hogy zárják ki a néppártból a pártnak a jobboldali részét, tehát zárják ki azokat, akik egészen a keresztény-konzervatív oldalon vannak – ezek vagyunk mi –, és ezért alakítsák át az Európai Néppártot egy olyan szervezetté, amelynek a profilja sokkal szűkebb, és amelynek a súlypontja nem ott van, ahol most, hanem attól jóval balra, a liberális irányban.

A vita tehát arról szólt, hogy mi az Európai Néppárt jövője. Mi is így viszonyultunk ehhez a kérdéshez. Ennek a vitának a különlegességét még az adta, hogy egy választási kampány előestéjén történt mindezt, és meg kell mondanom, hogy annál szebb ajándékot egyetlen politikai ellenfél sem kaphat, minthogy a másik párt a választások előtt két hónappal saját maga felszeletelésébe kezd. Miközben a tét az volt, hogy mi lesz az Európai Néppárt jövője, mi lesz annak a szellemi, ideológiai karaktere, az is kérdés volt, hogy az Európai Néppárt képes lesz-e helyreállítani az egységét és egységes pártként föllépni a választáson azzal a céllal, hogy megverjük a szocialistákat, legyőzzük őket, és továbbra is mi, az Európai Néppárt legyünk a legerősebb pártcsalád az Európai Unióban. Ezek a tétek forogtak ma kockán. Azt láttuk, hogy nem tudjuk elérni, bár tettem erre kísérletet, hogy a 13, a mi kizárásunkat indítványozó párt visszavonja a kizárási indítványát. Én ezt megkíséreltem, megkértem a pártelnököket, hogy ettől tekintsenek el, mert ez nem jó a kampány szempontjából sem, és nem jó hosszabb távon sem az Európai Néppártnak, de erre nem voltak hajlandóak, ezért ma egy vitára került sor. Ha visszavonták volna az indítványaikat, akkor nem kellett volna ezt a mai vitát lefolytatni, de ők ragaszkodtak a mi kizárásunkhoz, és erről vitatkoztunk három órát.

A végeredmény az, hogy mi szeretnénk, hogyha az Európai Néppárt maradna továbbra is a legerősebb pártja az európai politikának. Szeretnénk, ha egységes kampányt tudnánk folytatni, és azt szeretnénk, hogyha hosszabb távon is ebben a pártban, az Európai Néppártban nem a baloldali-liberális gondolatok uralkodnának, hanem egy kiegyensúlyozott pártcsalád maradna, ami csak úgy lehetséges, hogyha abban mi, a keresztény-konzervatív értékeket képviselő párt is jelen vagyunk. És ezért azt a megoldást választottuk az egység érdekében, hogy elővettük azt a forgatókönyvet, amit 2000-ben egyszer már kipróbáltunk, és ezt terjesztettük elő kompromisszumként. A 2000-es forgatókönyv az osztrákok forgatókönyve volt. Amikor az Osztrák Néppártot akarták kizárni mindenhonnan azért, mert összeálltak, koalíciós kormányt hoztak létre Jörg Haiderral, és ezért Schüssel pártelnök urat és a pártját könnyű brüsszeli autodafékra hívták meg, a végén ott az a megoldás született – ez az osztrák forgatókönyv –, hogy a Európai Néppárt fölkért három bölcs embert, hogy egy jelentést tegyenek majd le a néppárt asztalára, és az alapján el lehetett dönteni, hogy mi legyen hosszabb távon a néppárt jövője, illetve mi legyen a néppárt és az ÖVP kapcsolatának a jövője. Sokat gondolkodtunk azon, hogy ezt az osztrák megoldást javasoljuk-e. Végül arra jutottunk, hogy ami jó az osztrákoknak, az jó lesz a magyaroknak is, és ami nem derogál Schüssel elnök úrnak, az nem derogál nekem sem. Sőt, miután Schüssel úr benne van ebben a három bölcs emberes bizottságban, azt tudom mondani, hogy húsz évvel ezelőtt Schüssel urat vizsgálták a jogállami ügyekben, most ő vizsgál jogállami ügyeket, ez azt jelenti, hogy húsz év múlva én fogok vizsgálni jogállami ügyeket, mondjuk, a svédeket és egyéb skandináv liberálisokat. Ez a perspektíva engem vonz, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy vállalható megoldás.

Ezek után azt a nehéz kérdést kellett megválaszolnunk, hogy ha föláll ez a háromtagú bölcsek bizottsága, akkor mi történjen addig, amíg az ő jelentésük el nem készül, és itt is az osztrák forgatókönyvet vettük elő. Azt osztrákok is ragaszkodtak ahhoz, hogy őket nem lehet kizárni, és nem lehet fölfüggeszteni; ehhez mi is ragaszkodunk. Szeretném világossá tenni, hogy minket nem lehet kizárni sem, meg fölfüggeszteni sem. Négy választást nyertünk meg a magyar polgárok akaratából. A legutóbbi három európai parlamenti választáson 47, 56 meg 52 százalékot kaptunk. Tehát nyilván egy ilyen párt nem engedheti meg magának, hogy fölfüggesszék vagy kizárják, mert akkor inkább föláll és távozik, hanem azt a megoldást választottuk, hogy amíg ez a három ember elkészül a jelentésével, addig a magunk részéről mi fölfüggesztjük a jogaink gyakorlását, egyoldalúan mi fölfüggesztjük a jogaink gyakorlását, és megvárjuk ennek a három embernek a jelentését, és utána ismét leülünk a néppárttal. Azóta már az a döntés is megszületett, hogy mi is a Fidesz oldaláról fölállítottuk a magunk három bölcs emberének a bizottságát, amit majd Novák Katalin fog vezetni, aki a Fidesznek az alelnöke és a külügyeinkért felelős, a másik Varga Judit lesz, aki a kormányban az európai ügyekkel foglalkozik, a harmadik pedig Szájer József. Ez a mi három emberünk, aki majd tárgyal majd a néppárt által delegált három emberrel, és tőlük várjuk azt a jelentést, amit letesznek a Fidesz asztalára az EP választás után, hogy hogyan alakítsuk a néppárt és a Fidesz viszonyát, van-e helye a Fidesznek az Európai Néppártban, milyen néppártban van helye, mit kell nekünk képviselni itt, az Európai Néppárton belül.

Úgyhogy egyelőre most azt a jó hírt tudom Önökkel megosztani, hogy az Európai Néppárt ma jó döntést hozott, mert megőrizte az egységet. Jó döntést hozott abból a szempontból, hogy a kampánynak egységesen tudunk nekivágni. Jó döntést hozott, mert tudjuk továbbra is támogatni Weber urat, aki a mi Spitzenkandidatunk, csúcsjelöltünk, azt hiszem, talán így kell mondani ezt magyarul. És jó döntést hoztunk, mert semmilyen utat nem zártunk le, a választások után szabadon dönthetünk – a néppárt is és a Fidesz is – a kettőnk viszonyáról.

Természetesen tartalmi politikai kérdésekről ma nem esett szó, mert mindenki inkább hatalmi kérdésekkel foglalkozott. Én a magam részéről, amikor hozzászóltam, azt világossá tettem, hogy mi a politikánkon nem kívánunk változtatni. A mi politikánknak, az európai politikánknak a lényege továbbra is az, hogy mi egy erős Európát akarunk. Fontosnak tartom, hogy Önök is tudják, hogy az egész Európai Unión belül az európai uniós tagság legmagasabb támogatottsága Magyarországon és Lengyelországban van. Mi építettük föl Magyarországon ezt a támogatottságot az elmúlt kilenc-tíz évben. Továbbra is elkötelezettek vagyunk egy erős Európai Unió mellett, ezen a politikánkon nem vagyunk hajlandóak változtatni. A migráció kérdésben semmilyen változtatást nem tudunk elképzelni. És az európai kereszténység védelmének ügyében, a keresztény értékek és kultúra védelmében sem tudunk kompromisszumot elképzelni. Mi a jövőben is ezt az irányvonalat tudjuk képviselni. Ezt majd a három bölcs embernek is világossá tesszük, amikor az erről szóló tárgyalások megkezdődnek.

Most már csak az a kérdés, hogy most mi jön. Itt azt a bölcsességet érdemes elővenni, hogy először az első dologgal kell foglalkozni. Azokat a spekulációkat, most – ha megengedik – én nem érinteném, amik arról szólnak, hogyha a mi három bölcs emberünk meg az ő három bölcs emberük nem tudnak megegyezni, és a néppárton kívül kell folytatni majd a jövőnket, akkor kivel, hogyan és miképpen… Ezek indokolt spekulációk, csak nem időszerűek, ezeket most hagyjuk. Abból kell kiindulnunk, hogy most mi az Európai Néppártért fogunk kampányolni, a néppárt győzelméért fogunk kampányolni, és minden erőnket kizárólag a kampányra fogjuk összpontosítani azért, hogy amikor újra találkozunk itt, Brüsszelben az Európai Néppárttal, illetve Önökkel, akkor az Európai Néppárt legyen továbbra is az Európai Unió legszámosabb, legnagyobb frakciójával rendelkező, ezért legerősebb pártszövetsége. Ezért fogunk dolgozni a következő néhány hónapban, minden más kérdés majd ezután következik. Jó mulatság, férfimunka volt!

Köszönöm szépen a figyelmüket!