Orbán Viktor nyilatkozata Leo Varadkarral, Írország miniszterelnökével történt munkamegbeszélését követően
2018. január 4. Budapest

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az a megtiszteltetés érte Magyarországot, hogy a mai napon vendégül láthatjuk Írország miniszterelnökét. Erős évkezdet ez. Két nap alatt két európai uniós ország miniszterelnöke látogatott el Budapestre. Ami a mostani látogatást illeti, azt egy pozitív légkör vette körül, ami leginkább abból származik, hogy mi, magyarok az írekről leginkább jó dolgokat szoktunk gondolni. Nem szoktak erről beszélni a politikában, de minden népnek van egy véleménye, egy képe a többi népről. Ha valaki meghallgatja a magyarokat arról, hogy mit gondolnak Írországról, akkor meggyőződésem szerint csupa pozitív dolgot fognak válaszolni, leginkább úgy emlegetve Írországot joggal, mint egy szabadságszerető és öntudatos népet. Kevés büszkébb nép van az íreknél az Európai Unióban, és általában a szabadságszeretet és a büszkeség a magyarokban tiszteletet szokott ébreszteni, így van ez Írország esetében is. A második dolog, ami azonnal eszébe jut a magyaroknak Írországról, az, hogy Írország egy sikeres ország. Én még emlékszem azokra az évekre, a 2008-2009-es évekre, amikor Írországnak nagyon komoly pénzügyi kihívásokkal kellett megküzdenie. Ha összevetik az ír gazdaság mostani teljesítményét az akkori állapotokkal, akkor láthatják, hogy hatalmas utat tett meg Írország, úgyhogy jó oka van Magyarországnak arra, hogy megemelje a kalapját Írország teljesítménye előtt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Európa egyik legsikeresebb nemzetének miniszterelnökét láthattuk ma vendégül. Azt is elmondhatom Önöknek, hogy fontos kérdésekben, talán a legfontosabb kérdésekben, az Európa jövőjét meghatározó lényeges kérdésekben hasonló módon gondolkodik a két ország.

Most röviden ismertetném azokat a témákat, amelyeket érintettünk. Először is egyetértettünk abban, hogy az Európai Uniót akkor tehetjük erőssé – márpedig erőssé szeretnénk tenni –, hogyha az uniót alkotó nemzetgazdaságok külön-külön is sikeresek és erősek. Nincs olyan, hogy gyenge tagállamok, gyenge nemzetállamok, és közben erős az Európai Unió. Ha erős Európai Uniót akarunk, akkor mindenkinek el kell végezni otthon a saját házi feladatát. A második fontos kérdés, amit érintettünk, az adózás kérdése volt. Mi, magyarok azt az álláspontot valljuk, hogy a versenynek fontos része az adózás. Az adócsökkentés általában is jó politika, jó irány, és nem szeretnénk semmilyen olyan szabályozást látni az unióban, amely az adópolitika ügyében megkötné Magyarország kezét, legyen szó a társasági adóteher kérdéséről vagy bármely más adófajtáról. Tehát a helyzet úgy fest, hogy az adóharmonizációt nem tartjuk kívánatos iránynak, és ezt a mai tárgyalásunkon el is mondtam a miniszterelnök úrnak. Érintettük a migráció kérdését is. Próbáltam világossá tenni a miniszterelnök úr számára, hogy a migráció miért olyan fontos kérdés Magyarország számára. Próbáltam tisztázni ennek a történelmi és kulturális dimenzióit, és szerettem volna világosan elmondani azt, hogy Magyarország senki ellen sincsen, de ragaszkodik a saját identitásához, kultúrájához és az elért eredményeihez, és ezen a szemüvegen keresztül tekint a migráció kérdésére. Ugyanakkor Magyarország a jogszerűség talaján áll. Mi sosem ünnepeltük a káoszt meg az anarchiát, ami 2015-2016-ban jellemezte az európai határvédelmet. Mi akkor is azt mondtuk, amit most, hogy a schengeni szabályokat be kell tartani, az unió külső határait meg kell védeni, mert ha az unió külső határait nyitva tartjuk, akkor előbb-utóbb be kell zárni a belső határokat, a cél pedig ennek az ellenkezője: a külső határokat védeni és bezárva tartani, a belső határokat pedig kinyitni. Csak ez az útja van annak, hogy fönntarthassuk és megvédhessük a schengeni vívmányokat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Beszéltünk az agrártámogatások kérdéséről. A mezőgazdaság mindkét ország számára fontos, és egyetértettünk abban, én azt az álláspontot képviseltem, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy az Európai Unió jelenlegi agrárpolitikája lényegi kérdésekben ne változzon meg, az előttünk álló évekről szóló költségvetési tervezések során is kapja meg az agrárgazdaság egész Európában, így Magyarországon is azt, amit az előző esztendőkben megkapott. És természetesen érintettük a britek kiválását az Európai Unióból, vagyis a Brexit kérdését is. Önök is tudják, hogy Írország és az Egyesült Királyság között egy sajátos kapcsolat, szoros összefonódás áll fönn, ezért a Brexit-tárgyalások egyik érzékeny és fontos pontja, hogy hogyan érinti mindez majd Írországot. Én meghallgattam a miniszterelnök urat. Azt hiszem, meg is értettem azokat a speciális ír szempontokat, amelyeket ő képvisel, és azt nyilatkoztam Magyarország nevében, hogy Magyarország támogatni fogja a speciális ír szempontok érvényesülését a kiválási tárgyalásokon.

Köszönöm szépen a figyelmüket!