Orbán Viktor sajtónyilatkozata Abdel Fattáh esz-Szíszivel, az Egyiptomi Arab Köztársasági elnökével történt tárgyalását követően
2021. október 13. Budapest

Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma tárgyalásokra került sor Szíszi elnök úr és a magyar kormánydelegáció között. Láthatták, tegnap a V4-es formátumban találkoztunk az elnök úrral, a mai napon a kétoldalú kapcsolatokra összpontosítottunk, és több megállapodást is kötöttünk egymással. Az egyiptomi–magyar kapcsolatoknak a bázisa az a nemzetközi méretekben is példátlan fejlődés, amit Egyiptom az elmúlt hét évben mutatott. Mindannyian emlékezhetünk rá, hogy 2011 után milyen zűrzavaros térség volt Egyiptom meg általában az arab tavasz által érintett térség. Ez nemcsak egy politikai zavarodottság volt, hanem egy dezorganizációja is a gazdasági életnek. Én jól emlékszem, 2015-ben találkoztam először Szíszi elnök úrral, aki volt olyan kedves, és meglátogatott bennünket akkor itt, Budapesten. És arra is emlékszem, akkor bemutatta a terveit, hogy hogyan fogják egy modern gazdasági nagyhatalommá tenni Egyiptomot, aminek két nagy alapja van. A Jóisten kegyelméből egy nagyon szerencsés fekvése van az országnak és egy fantasztikus népessége, mégiscsak 100 millió emberről beszélünk, ami azért hatalmas erő. És hat évvel ezelőtt itt, Budapesten láthattam az elnök úr terveit, és most át tudtuk tekinteni, mi minden történt az óta. És, ugye, én is most már tizenkettedik éve vagyok egyfolytában itt miniszterelnök, és mi, magyarok is dicsekedhetünk néhány dologgal azért. Kellő szerénységgel, de mi is tudunk mutatni új dolgokat, fejlődést, teljes foglalkoztatást, sok mindent, de ez egy tízmilliós országnak a dimenziójában megvalósuló fejlődés. Az a fejlődés, ami Egyiptomban történt az elmúlt hét évben, egy százmilliós dimenzióban megvalósuló fejlődés. Úgyhogy az a kép, ami korábban az arab tavasz idején a mi fejünkben élt Egyiptomról, hogy ki tudja, mi lesz vele, ez a kép teljesen átadta a helyét annak a meggyőződésnek, hogy Egyiptom egy fantasztikus partnere lehet Magyarországnak. Tízszer akkora ország, tízszer akkora népesség, és a modern iparnak és technológiának is fellegvára már. Ez egy teljesen új helyzet, úgyhogy gratulálok először is az egyiptomi népnek és Elnök úrnak ehhez a nagy fejlődéshez, és köszönöm, hogy a mai látogatáson felajánlotta az elnök úr azt, hogy a magyar gazdaság is részt vehet a következő évtized nagy egyiptomi fejlesztéseiben. Meg is állapodtunk abban, hogy kijelölünk személyes megbízottakat, akik javaslatokat fognak letenni az asztalunkra, hogy melyik területeken pontosan milyen projekteket valósítsunk meg.

Néhány területet már most azonosítottunk, és már az együttműködés a korábbi alapokra épülhet. Ilyen a mezőgazdasági együttműködés. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy idén is több mint hétezer magyar szarvasmarhát exportáltunk egyébként, és a magyar mezőgazdaságnak nagy reputációja van Egyiptomban, ezért a live stock vagy élő állattartásban, gabonafélék termesztésében és vetőmag-termesztésben is nagy, közös projektekben gondolkodunk, magyar–egyiptomi és V4–egyiptomi keretekben is. Magyarország egyik legnagyobb ipari vállalkozása az, hogy vasúti kocsikat szállít Egyiptomba. Ennek a lehetőségét is megköszönhettük most az elnök úrnak, ez a munka folyik, és tervezzük, hogy karbantartó és gyártó részlegeket is kitelepítünk majd a jövőben az egyiptomi gazdaságba. Megállapodtunk abban, hogy az Egyiptomból Magyarországra érkező diákok számát megemeljük. Az idén magyar ösztöndíjra 700 egyiptomi fiatal jelentkezett. Ez indokolta, hogy megemeljük a számot, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most 115 ösztöndíjat fog adni Magyarország egyiptomi fiataloknak, akik utána jó nagykövetei lesznek majd a két ország barátságának.

A jövő zenéje, de figyelünk a kelet-mediterrán gázforrásokra is. Elnök úrnak mondom, hogy itt az elmúlt napokban nagy hullámokat vetett az a döntése Magyarországnak, hogy gázt ezentúl nem keleti, hanem déli irányból szállítunk Magyarországnak. De ez egyben egy nagy lehetőség arra, hogy a későbbi LNG-kapacitásait Egyiptomnak be tudjuk kapcsolni Magyarországon keresztül az európai gázellátásba. Ez az egész európai biztonság szempontjából jelentős fejlemény lehet.

Megismétlem továbbá azt, hogy Magyarország az Európai Unióban képviselni fogja, hogy gyors döntés szülessen, a migráció visszatartásához szükséges egyiptomi erőfeszítéseket megtámogató határőrizeti akciókhoz pénzügyi segítséget kell adnunk, illetve azokat az eszközöket, modern katonai, határvédelmi eszközöket, amelyeket ma tiltólistán tart az Európai Unió, hozzáférhetővé kell tennünk Egyiptom számára. Azt kérjük az európaiaktól, hogy gondolkodjanak úgy Egyiptomról, mint ahogy Magyarországról is gondolkodniuk kéne. Berlin biztonsága nem a berlini külvárosoknál kezdődik. Párizs biztonsága nem a francia–német határnál kezdődik. Brüsszel biztonsága nem a brüsszeli külvárosoknál kezdődik, hanem a szerb–magyar határnál kezdődik, és egy tágabb összefüggésben ott kezdődik lenn, Egyiptomnál, Egyiptom szárazföldi és tengeri határainál. Sorskérdés Magyarország és Európa számára, hogy Egyiptom meg tudja védeni a szárazföldi és a tengeri határait is, ezért csak a legnagyobb elismeréssel tudunk szólni arról, hogy 2016 óta migránsokat szállító hajó nem tudott kifutni egyiptomi területről, ami nagy hozzájárulás a mi és egész Európa biztonságához.

Egyiptom bizonyíték arra, hogyha van akarat, akkor mind a szárazföldi, mind a tengeri határok megvédhetőek. Ez egy fontos és értékes tapasztalat Európa számára. Összességében tehát azt állapíthatom meg, hogy a két ország között nincsenek vitás ügyek, viszont mind a ketten keressük az együttműködés elmélyítésének és nagyságrendekkel való megnövelésének a lehetőségét, és erre jó alkalom adódott a mai napon. Ezeket a tárgyalásokat mind a megbízottjainkon, mind a minisztereken, mind pedig a személyes találkozóinkon keresztül folytatni fogjuk.

Szeretném a magyar nyilvánosság előtt is megköszönni az elnök úrnak, hogy megtisztelt bennünket a látogatásával, és felajánlotta a magyar gazdaság szereplőinek a részvételt az egyiptomi gazdaság fejlesztésében.