Orbán Viktor sajtónyilatkozata Andrej Babišsal, Csehország miniszterelnökével történt tárgyalását követően
2021. szeptember 29. Ústí nad Labem

Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Köszönöm, hogy itt lehetek. Tudják, az idei évben a V4-eknek a koordinálását Magyarország látja el. És Önöknél pedig választások lesznek, és ugyan mi nem kívánunk beavatkozni semelyik ország választásába se, mert a csehek sorsáról majd döntenek a csehek, de egyáltalán nem bántam, hogy most jöhettem el ide, Önökhöz, és most tudtam tárgyalni az Önök miniszterelnökével. Hálás vagyok, Andrej, különösen azért, hogy a találkozó Ústí nad Labemben történik. Önök ezt nyilván nem tudják, de van egy nemzedék Magyarországon, amely számára ez a hely egy legendás hely. Én ehhez a nemzedékhez tartozom, és ezt annak köszönhetjük, hogy Önöknek van egy fantasztikus írójuk: Vladimír Páral. És amikor én kezdő egyetemista voltam, akkor volt nagy sláger nálunk az a könyv, amit úgy hívnak csehül, hogy Milenci a vrazi. És erről a könyvről szinte minden velem egykorú egyetemista vagy végzős gimnazista hallott, vagy olvasta, úgyhogy nagyon örülök, hogy a fiatalkoromat fölidéző városban történhetett meg most a találkozó.

Nemcsak a miniszterelnök úrnak mondtam, Önöknek is mondom, hogy én 1988 óta vagyok nemcsak a politikában, hanem benne a cseh–magyar kapcsolatokban is. 1988 óta követem, hogy mi történik Önöknél Csehországban. És én emlékszem még arra, hogy 1989-ben, amikor a Vencel téren volt az Önök nagy pillanata, akkor ott a mi politikai pártunk, a Fidesz is képviseltette magát, sőt két vezetőjét a pártunknak le is tartóztatták – azóta az egyikük parlamenti képviselő az Európai Parlamentben, hosszú ideig magyar képviselő volt, tagja volt az egyik kormányomnak is –, akiket nagy nemzetközi nyomás hatására tudtunk kiszabadítani a cseh börtönökből még 1989-ben. Én még emlékszem a Charta ’77-re, akiknek mindig is tiszteltük a cseh vezetőit. Én még jól emlékszem Havel elnök úrra, akivel szoros és baráti kapcsolatot ápoltunk, mint afféle antikommunisták és szabadságharcosok. Én emlékszem még arra, amikor Klaus volt Önöknél a miniszterelnök, és meglepte a világot a gazdasági újításaival. És az Önök mai köztársasági elnöke, Zeman elnök úr is kollégám volt, mint miniszterelnök, még valamikor a kétezres évek legelején. Én nagyon régóta figyelem a cseh politikát, és mindig is irigykedtünk Önökre. Mindig is előttünk jártak egy-két lépéssel, és ez ma sincsen másképpen.

És örülök, hogy az elmúlt években Andrej Babiš lehetett a kollégám, aki az előbb fölsorolt nagy cseh politikusok sorába illeszkedik. És vele egy különös versenyfutásban vagyok, és meg kell mondanom, hogy még nem állok győzelemre, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Versenyfutásban vagyunk, hogy ki tud alacsonyabb munkanélküliséget létrehozni, és Önök valahol a 3 százaléknál vannak, mi most hoztuk le 4 százalék alá; előttünk vannak egy lépéssel. Szeretnénk utolérni Önöket az eladósodottság alacsony szintjében, bár az igazság az, hogy a kommunistáktól Önök kisebb adósságot örököltek meg, mint mi, de attól még előttünk vannak. Kifejezetten irigyeljük Önöket az ipar hozzáadott értékéért, mert a cseh ipar még mindig a saját teljesítményével nagyobb értéket ad hozzá az előállított termékhez, mint mi, magyarok. És sosem értettem, hogy az miért van, hogy az Önök miniszterelnöke képes az innovációra kétszer annyit költeni a költségvetésből, mint amire mi vagyunk képesek, hiszen aki az innovációra többet költ, az nagy eséllyel megőrzi az előnyét. És az pedig végképp vonzó a magyarok számára, hogy az Európai Unió átlagos fejlettségéhez képest Önök már nagyon közel vannak, szinte el is érik azt kilencven-egynéhány százalékkal, és sajnos mi még csak a hetven-egynéhány százaléknál vagyunk, tehát itt is van még mit ledolgoznunk. Úgyhogy én mindig szívesen jövök Csehországba azért, hogy tanuljak, megértsem, hogy mitől van az, hogy néhány fontos gazdasági mutatóban Önök még mindig előttünk vannak.

Az igazság az, hogy nem azért jöttem el ide, hogy fölmondjam Önöknek ezeket a gazdasági tényeket, mert nyilván ezt Önök is tudják, hanem azért jöttem, hogy megerősítsem a V4-es együttműködésnek a cseh–magyar szárnyát. Ugyanis ha Csehország nem elkötelezett a V4 iránt, akkor a V4 nem fog működni. Ha Babiš miniszterelnök úr elkötelezettsége Közép-Európa iránt és a V4 iránt nincs ott, és akkor az egész V4 Csehország nélkül sánta kacsa vagy szalajtós bicikli. Tehát nekünk a V4-ben szükségünk van Csehországra, a csehek erejére és a csehek politikai befolyására is. Különösen igaz ez most, mert az a meggyőződésem, és erről tárgyaltunk ma itt elsősorban, hogy a következő évtizedben fantasztikus lehetőségek előtt állunk.

Vannak persze veszélyek, ilyen a migráció. Aligha hiszem, hogy megússzuk a következő nagy migrációs hullámot. Föl kell készülnie Európának, hogy Afganisztánból milliószám fognak kiáramolni az emberek, ezeknek egy része a Balkánon keresztül Magyarországon át akar bejutni Európába. Én szeretném a cseheket emlékeztetni arra, hogy Magyarország a déli határnál, a szerb–magyar határnál nemcsak Magyarországot védi, hanem Csehországot is védi, egész Európát, benne Csehországot is védi, és ezért nem voltam szégyenlős, és kértem arra a miniszterelnök urat, hogy adjon nekünk katonákat vagy rendőröket, legalább ötvenet, szerelje is föl őket, és küldje el hozzánk, hogy meg tudjuk erősíteni a határvédelmet, ha már Csehországot is védjük. És persze itt van még a pandémia is, majd meglátjuk, hogy ez hogyan végződik. Vannak tehát veszélyek, de Közép-Európa egy fantasztikus lehetőségeket fölkínáló évtized előtt áll.

A növekedésünk kétszer akkora, mint Nyugat-Európáé, és ha Önök megnézik, lassacskán megfordulnak a viszonyok. Korábban azt gondoltuk, hogy Közép-Európa nem tud boldogulni Nyugat-Európa nélkül, hiszen ők voltak a gazdagabbak, ott volt több tőke, ott működött jobban a gazdaság. Ez ma megfordult. Ma az az igazság, hogy nyugat-európai gazdaságok nem tudnak működni Közép-Európa nélkül. Nincs sikeres német gazdaság Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia nélkül. Úgyhogy a következő évtized egy nagy, erős öntudatra ébredés lesz Közép-Európának, amikor rájövünk arra, megérezzük azt, hogy Közép-Európa valóban az unió gazdaságának a lokomotívja. Ezért meg fog nőni a politikai befolyásunk is és a gazdasági befolyásunk is. Ez helyes, hiszen e mögött teljesítmény van, ez így igazságos, de csak akkor tudjuk ezt érvényesíteni, hogyha a cseh–magyar együttműködés, a V4-eken belüli közép-európai együttműködés fönnmarad.

Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a miniszterelnök úr mondott erről az ETS-rendszerről. Tudják, ez egy rendkívül bonyolult rendszer, a megértése is komoly kihívás. Én is gyakran fordulok ennek érdekében az Önök miniszterelnökéhez, aki a pénzügyeket jobban érti, de a lényeg, hogy itt egy olyan rendszert akarnak ránk erőltetni, aminek az a lényege, hogy Önök mindannyian, akik itt vannak, mindenki, az összes cseh ember fizetni fog azért, mert háza van, és fizetni fog azért, mert gépkocsija van. Ezt egy bonyolult módon érik el, föl fogják emelni az árakat, és Önöknek többet kell – meg nekünk, magyaroknak is – majd fizetni, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk. Tehát én – hogy mondjam? – fegyverbarátságra léptem Babiš miniszterelnök úrral, hogy azt az ETS-rendszert, amit most ránk akarnak erőszakolni, mindenképpen meg kell változtatni, mert egyébként Önök a nadrágjukat is rá fogják fizetni, nemcsak Önök Csehországban, mi, magyarok is Magyarországon. Nem vagyunk hajlandóak extra adót fizetni azért, mert gépkocsink van, vagy azért, mert lakásban lakunk, vagy házunk van. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Lehet, hogy a nyugat-európaiak luxusába ez belefér, de a mi életünkbe nem fér bele, és egyetértettünk abban, hogy közösen fogunk föllépni az első adandó alkalommal ennek érdekében a következő európai uniós csúcson.

A cseh–magyar gazdasági együttműködésről még szeretném elmondani, hogy megtisztelő számunkra, hogy magyar cégeket is fogadnak a cseh gazdaságban. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy befektethetünk, és azt is köszönjük, hogy Babiš miniszterelnök úr időszakában a cseh–magyar gazdasági együttműködés soha nem látott csúcsokra ért föl. A kétoldalú cseh–magyar kereskedelem volumene ebben az évben eddig 26 százalékkal bővült, és 330 cseh cég működik Magyarországon. 330 cseh cég működik Magyarországon – sok ezer embernek adva egyébként ezzel munka- és kenyérkereseti lehetőséget. Úgyhogy, tisztelt Miniszterelnök úr, köszönjük szépen az együttműködés lehetőségét! Mi ezt bővíteni akarjuk, ez jól megy most a telekommunikációban, jól megy a mezőgazdaságban, jól megy az energiaszektorban, szeretnénk ezt kiterjeszteni a hadiiparra is, itt is vannak biztató lépések, és újabb és újabb területeken javasoljuk cseh és magyar cégek közös gazdasági föllépését. Szeretném biztosítani Önöket arról, hogy minden készen áll Magyarország részéről, hogy Andrej Babiš kormányával szoros, baráti, józan és kölcsönös tiszteleten nyugvó együttműködést valósítsunk meg a jövőben, és Magyarország ez iránt elkötelezett.

Köszönöm, hogy Ústí nad Labemben lehettem ma a miniszterelnök úrral!