Orbán Viktor sajtónyilatkozata az Angela Merkellel folytatott tárgyalását követően
2019. augusztus 19. Sopron

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm Angela Merkelt is ismételten itt, Sopronban. Ünnepelni jöttünk össze, de azért dolgoztunk is, tehát volt egy kétoldalú tárgyalásunk, amiről majd szeretnék röviden beszámolni. Előtte azonban szeretném megismételni a szívünkhöz legközelebb álló gondolatokat. Mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy bár harminc évvel ezelőtt volt, de nem veszített sem a fényéből, sem a fontosságából az a nap, a soproni pikniknek a napja, amely a berlini fal leomlásához vezető események kiindulópontja volt. A soproni piknik nagy pillanat volt Európa történetében, Európa újraegyesítésének kulcspillanata. Innen, keletről nézve mi mindig úgy láttuk, hogy ez a nap azért jöhetett el, mert mi, akiket a II. világháború után odadobtak a szovjet világnak, sohasem hittük el, hogy hosszabb távon létezhet két Európa, mert Európa csak egy van, amelyet előbb vagy utóbb Európa szabadságszerető népei újra fognak egyesíteni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ami a munkát illeti, áttekintettük a kétoldalú kapcsolatainkat is. A megbeszélések súlypontját a gazdasági kérdések foglalták el, illetve adták. Önök is tudják, hogy Németország az első számú kereskedelmi partnerünk, és az első számú befektető hazánkban. Azt már kevesebben tudják, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom minden évben rekordot dönt, tavaly meghaladta az 54 milliárd eurót. A német befektetők Magyarországra a legmodernebb gyárakat hozzák. Azt is mondhatnám, hogy a német gazdaság legmodernebb gyárai közül jó néhány Magyarországon található. 6.000 német vállalat működik Magyarországon, és ez a hatezer német vállalat, ez 300 ezer magyar embernek ad munkát. Ebben az évben csak augusztus közepéig 17 nagy német beruházásról, új nagy német beruházásról született döntés. Egy évvel ezelőtt Berlinben tárgyaltunk, és akkor abban állapodtunk meg, hogy a gazdasággal foglalkozó szakminisztereink egy közös forgatókönyv szerint fejlesztik a két ország közötti együttműködést. Örömmel állapítottuk meg, hogy ezt a szakminiszterek sikeresen meg is tették. Köszönetet is mondok Palkovics miniszter úrnak. És most abban állapodtunk meg, hogy a következő évre hasonlóképpen a szakminiszterek egy újabb menetrendet állítanak össze a gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében, elsősorban az innováció, a hightech, a digitalizáció területén.

Érintettük, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a hadiipari együttműködésünket is. Önök is tudják, hogy Magyarország most építi föl a rendszerváltás után a korszerű és ütőképes saját védelmi haderejét. Ennek a haderőnek a fölépítésében a német haditechnika fontos szerepet játszik, játszott eddig is, és játszik a jövőben is. Ezeknek a részletkérdéseiről is és az együttműködés szándékairól is hosszan beszéltünk.

Fontos pontja volt a megbeszélésünknek az Európai Unió bővítésének kérdése. Önök is tudják, hogy ez Magyarország számára húsbavágó kérdés, hiszen az Európai Unió déli határai egybeesnek Magyarország déli határával, és nekünk érdekünk, hogy a Nyugat-Balkán minél hamarabb az Európai Unió részévé váljon. Ezért Magyarország szorgalmazza az Európai Unió további bővítését, és különösképpen fölhívjuk mindig a figyelmet arra, hogy a kulcsország Szerbia, és Szerbiával zajló csatlakozások fölgyorsítása nemcsak Szerbiának, nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának is létérdeke.

Végül áttekintettük azokat a fejlesztési együttműködésünket, amelyeket Afrikában valósítunk meg, ahol azt a közös álláspontot képviseljük, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, és javítani kell Afrika népességmegtartó képességét. Ennek érdekében közös programokat finanszírozunk és futtatunk Afrikában.

Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a megbeszélések az ünnepi hangulathoz méltóan konstruktív hangnemben és kellő sikerességgel futottak le. Nem látunk a horizonton a német–magyar kapcsolatokat megzavaró jövendőbeli eseményeket, ellenben látunk a gazdasági együttműködés további erősítését kikényszerítő világgazdasági kényszereket, és ezért a német–magyar gazdasági kapcsolatok erősödésének reményében fejeztük be a mai megbeszélésünket.

Szeretném nyilvánosan még egyszer megköszönni Angela Merkel kancellár asszonynak, hogy megtisztelte Sopron városát és Magyarországot, és külön köszönöm, hogy ezt az államalapításunk évfordulójának előestéjén tette meg. Köszönjük szépen!