Orbán Viktor sajtónyilatkozata az operatív törzs ülését követően
2020. március 23. Budapest

Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Én is tisztelettel köszöntöm Önöket.

Ma reggel tanácskozott az operatív törzs. Áttekintettük a helyzetet, döntéseket is hoztunk, erről fogok most beszélni. 12 napja hirdettük ki a szokatlan, rendkívüli jogrendet. Erre azért volt szükségünk, mert ennek a koronavírusnak az ellenszerét kereső tudósok azt állítják, hogy az ellenszert még nem találták meg, de ha megtalálják is, amíg az mindannyiunk számára elérhetővé lesz, az hosszú-hosszú hetekig, sőt inkább hónapokig fog tartani. A legtöbben a következő évet jósolják. Az volt a kérdés, hogy várakozzunk vagy cselekedjünk, és mi úgy döntöttünk, hogy várakozás helyett felvesszük a küzdelmet. Azt rögtön láttuk, hogy a szokásos rendben, a megszokott életmódunk mellett, az életszervezési elveink fönntartása mellett, a szokásos jogszabályoknak a keretei között nem fogjuk tudni megszervezni Magyarország kollektív önvédelmét, és nem tudjuk, még közösen sem tudjuk elhárítani ezt a támadást. Ezért kértünk felhatalmazást, és ezért hirdettük ki a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet az azt jelenti, hogy a kormány megkapta a fölhatalmazást, és megkapta az eszközöket is ahhoz, hogy a siker esélyével szervezze meg Magyarország önvédelmét. Most erről fogok Önöknek beszámolni. Egy jelentést teszek.

Négy vonalon szerveztük meg a védekezést. Négy harctéren kell egy időben helyt állnunk. Van egy katonai védekezés, egy rendőri védekezés, egy egészségügyi védekezés, és egy gazdasági védekezés. Azt is tudtuk, hogy a vírus terjedésének három szakasza van, és a védekezés ütemét is, a teendőket és a döntéseket és a lépéseket is ehhez kell igazítanunk. Az első szakasz volt – ezt sajnos már magunk mögött hagytunk – az egyéni fertőzés korszaka, szakasza. Ebből átléptünk a csoportos fertőzéseknek a szakaszába, és úgy látom, hogy gyorsuló lépésekkel közeledünk a tömeges fertőzés szakasza felé. Ma reggel az operatív törzs hat órai ülésekor a következőképpen álltunk. Volt 167 azonosított fertőzött Magyarországon. Itt hangsúlyozom, hogy azonosított. Ez azt jelenti, hogy laboratóriumi körülmények között, kontrollellenőrzéssel igazolt vírusfertőzésről beszélünk. Persze fontos lenne tudnunk, hogy ténylegesen hány emberbe költözött bele a vírus, mert az nyilván egy nagyobb szám, mint a laboratóriumi körülmények között is megerősített fertőzésben szenvedőknek a száma, de arról, hogy mennyi a tényleges, csak becsléseink lehetnek. Felkértem matematikusokat, virológiai szakembereket és külön a Semmelweis Egyetemet is, hogy készítsenek becsléseket, de ezek a becslések túl tág határok között mozognak, és most még nem elég biztonságosak ahhoz, hogy erről beszélhessek Önök előtt. Csak annyit mondhatok, hogy a ténylegesen megfertőződötteknek a száma nyilvánvalóan jóval nagyobb, mint a 167 igazolt fertőzött szám. Ha ezt a 167 embert megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a167 fertőzöttből 108 hordozó, úgynevezett hordozó, akikben benne van ez a vírus, de nem mutatnak tüneteket, vagyis nem betegek; megfertőződtek, hordozzák a vírust, de ők maguk nem betegek, és remélhetőleg a legtöbbjük nem is lesz az. A 167 fertőzöttből 27 tüneteket is mutat, vagyis köznapi nyelven fogalmazva ők betegek. Ők azok, akik nagy valószínűséggel meggyógyulnak majd ebből a betegségből. És a fertőzöttek között van 9 ember, aki nagyon beteg. Annyira beteg, hogy kórházi intenzív ellátásra szorulnak, és bizony szorítanunk kell azért, hogy meggyógyuljanak. Meggyógyulhatnak, de most komoly veszélyben vannak. És van 7 halottunk. Az ő családjaikkal együttérzünk, és imádkozunk értük. Róluk tudnunk kell, a 7 halottunkról tudnunk kell, hogy öten szív- és ér- és cukorbetegségben szenvedtek, egyikük daganatos beteg volt, és egy pedig vastagbél-betegségben szenvedett. Az elhunytak átlagéletkora pedig 69 év volt. Ebből nagyjából megbecsülhetik, hogy melyek azok a csoportok, akik igazából veszélyben vannak.

Most szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a védekezésben, az egészségügy vonalán milyen erőforrásokkal és készletekkel rendelkezik Magyarország. A mai összesítéskor megtudhattam, hogy orvosi maszkból 1,5 millió darab áll rendelkezésre. Napi 25 ezret gyártunk, és ezen a héten a gyártási kapacitásunk fölfut 80 ezer darabra. Speciális maszkból 129 ezer darab van. Gumikesztyűből van 20 millió pár. Védőruhából 170 ezer. És lélegeztetőgépből – ezekre később majd fontos szerep hárul – 2.560 darab áll rendelkezésünkre. Az is szeretném elmondani Önöknek, hogy fürkészeket és portyázókat küldtem ki a világ minden részére és minden égtáj felé. A kereskedők és a diplomaták is dolgoznak. A kép, ami kirajzolódik előttem, úgy írható le, hogy Nyugaton lényegében mindenből hiány van, beszerezni, elérhető segítséghez jutni Keleten lehet. Óriási tételeket kötöttünk le, a szállítmányok folyamatosan érkeznek, de amikor én tájékoztatom Önöket, csak azokról a számokról, azokról a tételekről beszélek, amelyek ténylegesen megvannak, és megérkeztek Magyarország területére; a többi bizonytalan, mint a kutya vacsorája. De remélem, hogy egyre újabb és újabb szállítmányok érkeznek meg ténylegesen Magyarországra. Több mint 10 repülőgép-szállítmányt várunk. Ami a kórházi kapacitásokat illeti, Magyarországon összesen 66.906 kórházi ággyal rendelkezünk, és végszükség esetén 252 tábori kórházi ágyat is képesek vagyunk munkába állítani.

Ami az egészségügyi képességeinket illeti, ott a következőket tudom jelenteni az ország nyilvánosságának. Van 65 év alatti orvosunk Magyarországon 19.431 fő, bevethető rezidensünk 4.312 fő, és bevethető utolsó éves orvostanhallgatónk 900 fő. Ez mindösszesen 24.643 orvosi szolgálatra bevethető embert jelent. Vannak egészségügyi szakdolgozóink, akik valamilyen egészségügyi munkára kaptak kiképzést. A 65 év alattiakat vettük figyelembe, belőlük 105 ezer él velünk, 105 ezer kiképzett egészségügyi szakdolgozónk van. Fontos tudni, hogy különböző nyilvántartások léteznek. Ezeket mi összegyűjtöttük. A Magyar Orvosi Kamaráét, az államkincstárét, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatbázisát, és ezek alapján állítottuk össze azokat az adatokat, amelyeket most Önökkel közöltem, és ezek alapján készítettük el a vezénylési tervet is. Ez azért fontos, mert a készletek áttekintése, a mozgósítható egészségügyi dolgozók száma és a várható betegszám alapján tudunk döntéseket hozni, az operatív törzs is ez alapján hozza meg a döntéseket. Hoztunk ma is néhány ilyen egészségügyi döntést, ezek a következők. Holnap reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos speciális maszkot kap. Minden intenzív ágy mellett dolgozó ápoló is speciális maszkot kap. A többi, nem intenzív ágy mellett dolgozó kórházi orvos és ápoló sebészi maszkot kap. Akit koronavírus gyanújával hoznak be, azonnal sebészi maszkot kap. Ezt a döntést, az operatív törzsnek ezt a készletgazdálkodási döntését jóváhagytam, és a végrehajtás megkezdődött. Az operatív törzstől fegyelmezett és ésszerű készletgazdálkodást kértem, mert a védekezés hosszú lesz, az eszközökre is hosszú heteken, hónapokon keresztül lesz majd szükségünk. Itt térek ki arra is, hogy az egészségügyi dolgozók munkáját megköszönjem. Az elmúlt hetekben kiérdemelték mindannyiunk nagyrabecsülését. Köszönjük, és hálásak vagyunk! Azt kérem tőlük, hogy a munkavégzésre és a vezénylésre vonatkozó későbbi utasításokat majd tartsák be, hogy összességében helytállhassunk az egészségügyi védekezésben. Így állunk az egészségügy vonalán.

Ami a rendőri védekezést illeti, Önök arról hallhattak, hogy a rendőrség lezárta a határokat a személyforgalom előtt. Csak magyarok léphetnek be az országba, illetve azok, akik erre külön engedélyt kaptak. A teherforgalom továbbra is megengedett. A nem magyar, de hazaigyekvő, Magyarországon keresztül hazaigyekvő embereket a határainknál megállítjuk. Számukra speciális szabályokat határoztunk meg. Ők a kijelölt humanitárius folyosón – felügyelet mellett – és meghatározott időtartam alatt haladhatnak át Magyarországon. Az emberség még ilyen nehéz körülmények között is emberség marad, és a szomszédainkat pedig barátainkká akarjuk tenni, így ők most is számíthatnak ránk. A románoktól garanciákat kértünk, amilyen ütemben ők beengedik a Magyarországról érkezőket, olyan ütemben engedjük át az osztrák–magyar határon a dél felé, Románia felé tartókat. Ez egy a zsilipelés, hogy nehogy föltorlódjanak Magyarországon a külföldről jöttek. Ezt a zsilipelést a rendőreink eddig sikeresen megoldották, és egyébként is a forgalom csak az éjszakai órákban lehetséges főszabályként. Rendőreink feladatai napról napra növekednek, mert új és új területek irányítását kell átvenniük, ahogy a helyzet súlyosbodik, ezért fokozatosan növelniük kell a képességüket, hogy fönntarthassák a közrendet, ezért erről is szeretnék, ezekről a képességeinkről is szeretnék Önöknek néhány szót mondani, mivel rendelkeznek Önök, mivel rendelkezik összességében Magyarország. Bevethető egyenruhás, 65 év alatti, tiszti, tiszthelyettesi állományban lévő ember 70.275 fő. És vannak önkénteseink, például polgárőrök, de mások is, akik végszükség esetén képesek rendfenntartási feladatokat ellátni, ők 46.573 vannak. Fegyverük nincs, de van gyakorlatuk, és rendelkeznek bizonyos szintű fegyelmezettséggel és szervezettséggel, tehát bevethetők. Mindösszesen rendfenntartásra 139.684 főt tudunk igénybe venni, a most következő katonai képességekkel együtt. Tehát mindösszesen rendfenntartásra 139.684 főt tudunk igénybe venni. A karantén-ellenőrzést is nekik kell elvégezniük, és ha szigorúbb kijárási szabályok lépnek életbe, akkor nekik kell majd ezeket betartaniuk.

Ami a katonai védekezést illeti, ők most emelt szinten vesznek részt a határvédelemben. Felkészülnek a rendőrséggel való együttműködésre, arra az esetre, ha az utcai járőrözésüket is el kell majd rendelnem. És felkészültek arra az esetre is, ha a létfontosságú magyarországi vállalatok segítségre szorulnak. Minden ilyen vállalathoz operatív, katonai irányítási csoportot rendeltem ki, ha kell, akkor segítséget tudnak nyújtani. A katonai erőforrások tekintetében a következőképpen állunk. 23.950 hivatásos katonánk van, 9.381 tartalékos katonánk van, és 10.649 olyan emberünk is van, aki 5 éven belül szerelt le, tehát bevethető képességekkel rendelkezik. Ez együtt 43.980 fős katonai erőt jelent. Mindösszesen tehát még egyszer, ha összeadom ezt a rendőrségi képességeinkkel, akkor 139.684 fővel rendelkezünk. Ezzel gazdálkodhatunk. Ők tudják fönntartani Magyarországon a közrendet és a fertőzés elhárításához szükséges köznyugalmat is.

Ezek után szeretnék szólni néhány gondolatot a gazdasági védekezésről is. Az első gazdaságvédelmi akciótervet múlt hét szerdán már bejelentettem. Ezeket kiegészítettük a mai napon további döntésekkel. Hat további döntést hoztunk. Először: a taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a KATA átalányadó-fizetési kötelezettség alól. A fodrászat, a szépségápolás, festés, üvegezés, villanyszerelés, egyéb humán-egészségügyi ellátás, előadóművészet, víz-, gáz-, fűtésszerelés, az épületasztalosság, a járóbeteg-ellátás, a padló- és falburkolás, a testedzési szolgáltatás és egyéb sporttevékenység, az idősek, fogyatékosok ellátása mind ebbe a körbe kerül. Ennek részleteit, a pontos fölsorolást pedig egy ma este megjelenő rendelet tartalmazza majd. Másodszor: a március 1-je előtt keletkezett KATA-adótartozásokra haladékot adunk, ezeket elegendő lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben befizetni. Harmadszor: a turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan mentességet kapnak a magyarországi médiaszolgáltatók a kieső reklámbevételek miatt. Negyedszer: a végrehajtó kamarával egyeztetve a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat fölfüggesztjük. Ötödször: az adóvégrehajtásokat is fölfüggesztjük, a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejártát követően befizetni. És végül hatodszor, mert a gazdaságvédelem egyben mindig családvédelem is a mi politikánkban, a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet-, gyed-jogosultságokat meghosszabbítjuk, az édesanyákat jelenlegi státuszukban tartjuk a veszélyhelyzet idejére.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Most az a legfontosabb, hogy a magyar emberek munkahelyeit megvédjük, ezek az intézkedések is ezt célozzák, és akik elveszítik az állásukat, azokat abban kell segítenünk, hogy minél hamarabb új munkahelyeket keressenek és találhassanak. Nagy munka lesz, ezt egyszer már megcsináltuk 2010 után, emlékezhetnek, akkor több százezer munkanélkülit örököltünk. Akkor is sikerült, és most is talpra fogunk majd állni.

Végezetül azt kell összefoglalóan mondanom Önöknek, hogy az előttünk álló időszak nehéz lesz, olyan nehéz, hogy mindenkitől személyes erőfeszítéseket kíván majd. Ezeket az erőfeszítéseket vállalnunk kell, mert emberéleteket menthetünk most meg. És minél többen működünk együtt, annál több életet tudunk megmenteni. Olyan feladat előtt állunk, amit egyedül senki nem tud megoldani. Mindenkinek van felelőssége, mindenkinek hozzá kell tennie a magáét. A széthúzás és a viták helyett most az összefogás ideje érkezett el. Erre kérem mindannyiukat, és erre fogom kérni majd a képviselőtársaimat is ma délután a parlamentben. Vigyázzunk egymásra! Jó munkát kívánok mindenkinek!