Orbán Viktor sajtónyilatkozata Jair Messias Bolsonaróval, Brazília elnökével történt tárgyalását követően
2022. február 17. Budapest

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma olyan történt, ami korábban még sohasem. Magyarországot megtisztelte a látogatásával Brazília elnöke, ami egy diplomáciatörténeti esemény a mi életünkben, és tekintetbe véve a két ország közötti adottság- és méretbeli különbséget pedig egy különös megtiszteltetés is. Természetesen a tárgyalásokat megelőzően kifejeztük a részvétünket a brazil embereknek az elmúlt napok természeti katasztrófája miatt.

Ami a tárgyalásnak az érdemi részét illeti, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az első látogatás izgalmán túl még hozzáadott a tárgyalásokhoz az a tény, hogy Moszkvából érkezett az elnök úr. És ma a diplomáciai életet, sőt azt gondolom, hogy a mindennapok életét is a háború lehetősége árnyékolja be, és ezért minden diplomáciai erőfeszítés, amely a háború elkerülését célozza, rendkívül értékes az egész világ, de különösen Magyarország számára, hiszen mi közel vagyunk ehhez a konfliktuszónához. Magyarországon keveset tudunk erről, ezért mondom el, hogy az Európai Uniónak vannak stratégiai partnerei, kilenc ilyen ország van, és abból az egyik Brazília. Azt is kevesen tudják, hogy a NATO-hoz kötődően is vannak speciális státuszok, és bár Brazília nem tagja a NATO-nak, de ahogy mondják, egy Major Non-NATO Ally Brazília, tehát egy katonai együttműködő partnerünk is. Úgyhogy köszönjük az elnök úrnak, hogy ő is tett erőfeszítéseket az elmúlt napokban, hogy Európának ebben a részében fönnmaradjon a béke.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Brazília a területét tekintve az ötödik, népességét tekintve pedig a világ hatodik legnagyobb országa, beszélünk most itt 214 millió emberről, és Brazília a világ tizenkettedik legnagyobb gazdasága is, ezért Magyarországnak evidens érdeke, hogy szoros együttműködést ápoljanak országaink. És örömmel jelentem a magyar közvélemény számára, hogy a világ nagy – mondjuk úgy –, globális kihívásai tekintetében azonos a megközelítés Brazília és Magyarország között, ez pedig az együttműködésünknek stabil alapot ad.

Azonos megközelítést alkalmazunk a migráció kérdésében. Nagy, nemzetközi szervezetek arra törekednek, hogy olyan dokumentumokat fogadjanak el, amelyekben a migráció, mint áldás és pozitív fejlemény az emberiség számára összefüggésben jelenik meg. Talán emlékeznek rá, hogy amikor a globális migrációs paktumot próbálták ráerőltetni a világra, akkor néhány ország, Izrael, az Egyesült Államok, Csehország, Lengyelország, Magyarország ennek a globális paktumnak a létrejöttét megakadályozta. Ezért ma nincs a világban egy olyan közös pozíció – hála a Jóistennek –, amely lehetővé, sőt ajánlottá, esetleg később kötelezővé tenné, hogy a nemzetek és a nemzetállamok is, mint pozitív jótétemény tekintsenek a migrációra. Időközben az amerikaiak megváltoztatták az álláspontjukat, de új elnök lett Brazíliában, tehát a létszám maradt, vagyunk még azért néhányan – ezt mi a józanok koalíciójának nevezzük –, akik nem szeretnék, hogy a világ a migráció eredményeképpen megváltozzon. Ennek a globális migrációs paktumnak van egy kistestvére, egy európai kistestvére, amit most tárgyal az Európai Unió, ahol hasonló törekvések vannak. Szeretném világossá tenni, hogy az európai színtéren ugyanígy meg fogjuk akadályozni, hogy később számunkra ajánlott, illetve kötelező migrációs szabályok jöjjenek létre. Viszont megegyeztünk a brazil barátainkkal arról, hogy a nemzetközi színtéren egy közös korai figyelmeztető rendszert hozunk létre, tehát ha a világon bármilyen nemzetközi térben olyan dokumentumok készülnének, amelyekben nekünk nem tetsző, illetve a mi érdekeinkkel ellentétes, migrációval összefüggő ajánlások kapnának teret, akkor azt mi időben detektáljuk, észleljük és együttműködünk a megakadályozás érdekében.

A második dolog, ahol a megközelítéseink azonosak nagy civilizációs kérdésekben, az üldözött keresztények közösségének a támogatása. Abszurdnak találjuk, hogy a világ legüldözöttebb vallása ma a keresztény, és a legnagyobb számban az üldözöttek között keresztényeket találunk, miközben a keresztény gyökerekből kisarjadt civilizáció, elsősorban az európai civilizáció nagyon keveset tesz annak érdekében, hogy megvédhessük azokat a világban, akiket a hitük miatt üldöznek. Ma megállapodást írtunk alá arról, hogy az Afrikában élő üldözött keresztény közösségeknek közösen fogunk segítséget nyújtani.

És hasonló a megközelítésünk a harmadik nagy világ-, vagy ha úgy tetszik, antropológiai kihívás tekintetében is, ez pedig a családokat érő támadás, ami a családnak egy olyan koncepcióját akarja elfogadtatni a világgal, ami eltér attól, amit mi gondolunk családnak. Ugye, a magyar alkotmány világos: az apa férfi, az anya nő, egy férfi, egy nő alkot egy családot, és mi mindent meg fogunk tenni minden színtéren, hogy ez a megközelítés ne relativizálódjon. Ez nem egy lehetséges formája a családnak, hanem ez az a család, amit a történelem, a kultúra megalkotott a számunkra, és amit szeretnénk fönntartani. Tájékoztattam az elnök urat is, hogy Magyarország egy demokratikus ország, és ebben a kérdésben éppúgy, mint a migrációban, amelyet mi nagy civilizációs kihívásnak tekintünk a magunk számára is, nem egyszerűen a magyar kormány foglal állást, hanem lesz egy népszavazás, amely a gyermekvédelem ügyében világosan kifejezi majd a többségi akaratot Magyarországon.

A negyedik fontos közös szemlélet, ami a kapcsolatainkat meghatározza, a szabad kereskedelem melletti elköteleződés. Magyarországnak létkérdés a szabad kereskedelem, a magyar export arányaiban hatalmas, eléri a nemzeti össztermékünk 80-90 százalékát, vagyis ez azt jelenti, hogyha nem lenne a világban szabad kereskedelem, akkor a magyar emberek sokkal rosszabbul élnének, mint ahogy most élnek, mert számunkra a nemzetközi kereskedelemben való részvétel adja a legtöbb gazdasági lehetőséget. És ez hasonló gondolkodáshoz visz bennünket Brazíliával, és meg is állapodtunk, hogy Brazília nyitva áll arra, hogy magyar befektetéseket fogadjon. Nekünk van egy kifektetési stratégiánk, tehát külföldi befektetéseket támogató stratégiánk, és a nagy lehetőségek országaként tekintünk Brazíliára: magyar beruházások, befektetések a jövőben nagy számban jelennek majd meg Brazíliában. Vannak már ilyen korai madarak vagy első fecskék, van biotechnológiai beruházás például Brazíliában, és a nemzet egyik, mármint a magyar nemzet egyik büszkesége, a Richter Gyógyszergyár is jelen van Brazíliában.

Az ötödik dolog, amiben megállapodtunk, az, hogy Brazília részt vesz a magyar haderő-fejlesztési programban. Brazília nemcsak nagy, hanem egy komoly ország is nagy hadsereggel és nagy haditechnikával és hadiiparral. Már most is vásároltunk Brazíliától két sugárhajtású katonai szállító repülőgépet, ezek 2023-ra készülnek el, és akkor érkeznek meg, és állnak majd hadrendbe, és illesztjük be őket a magyar hadsereg kapacitásai közé. Megállapodtunk, hogy ezt az utat, mármint a hadiipari együttműködés útját szélesíteni fogjuk a jövőben.

És végezetül szeretném megemlíteni Önöknek, hogy nagyon fontosnak tartjuk a magyar felsőoktatás számára Brazíliát, mint kapcsolatot, és mint piacot is. Ma Magyarországon 504 brazíliai egyetemista tanul ösztöndíjjal. Ezeknek a fele, tehát 250 brazil diák pedig a magyar állam által adott ösztöndíjat használja ki, és így tanul nálunk. Óriási lehetőségünk van. Bizonyos területeken a magyar felsőoktatás közel van a világszínvonalhoz, vagy talán olyan is, és ezért ezeken a területeken azt reméljük, hogy nemcsak magyar állami ösztöndíjjal, hanem piaci alapon is egyre több brazil diák érkezik majd Magyarországra. Szeretném biztosítani Önt, Elnök úr, hogy nagy tisztelettel fogadjuk őket, és szeretettel várjuk őket.

Köszönjük, hogy az elnök úr eljött Magyarországra. Ott voltam, amikor beiktatták az elnök urat az elnöki hivatalba, ami egy fantasztikus esemény és nagy népünnepély volt. És azt kívánjuk az elnök úrnak, hogy lehetőségünk legyen a következő alkalommal is ilyen eseményen részt venni, úgyhogy az elnök úrnak a meghívását természetesen mi elfogadtuk, bár el kellett mondanom, hogy miután Magyarországon választások lesznek áprilisban, ezt a döntést azért még a választóknak ratifikálniuk kell majd, de jó reményekkel állunk ez elé is, és reméljük, hogy Budapest után majd Brazíliában is találkozhatunk.

Elnök Úr, köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk.