Orbán Viktor sajtónyilatkozata Nguyen Phu Tronggal, a Vietnami Kommunista Párt főtitkárával történt megbeszélését követően
2018. szeptember 10. Budapest

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Excellenciás Főtitkár Úr!

Egy érdekes és stratégiai jelentőségű megbeszélésen vagyunk túl. A találkozó érdekességét az adja, hogy a két ország alkotmányos rendszere jelentősen eltér egymástól, a tárgyaló felek azonban úgy tekinthetők, mint a saját népeik legfontosabb vezetői, akik az adott ország tényleges politikai irányításában döntő szerepet játszanak. Ebben a minőségében fogadtam és fejeztem ki Magyarország tiszteletét a főtitkár úr irányában, akinek a látogatásáért hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött hozzánk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Két dolog adja ennek a találkozónak a sajátosságát. Az első az, hogy Vietnam egy gyökeresen megváltozott és megújult ország lett, a távol-keleti térség egyik vezető országává vált. A találkozónak a másik fontos érdekessége pedig az, hogy a globalizációnak köszönhetjük azt, hogy most itt egymás mellett állunk, mert a világgazdaság abba a fejlődési szakaszba lépett, amikor a technológia, a tőke és az áruk nemcsak nyugatról áramolnak keletre, hanem fordított irányban is. Ha vetnek egy pillantást a kereskedelmi statisztikákra, láthatják, hogy Vietnamnak a Magyarországra irányuló exportja, ami a mi nézőpontunkból import, négyszeresére nőtt két év alatt, és ha ennek a belső szerkezetét megnézik, akkor azt fogják látni, hogy kifejezetten fejlett, technológiailag fejlett árucikkek érkeztek Vietnamból Magyarországra és Magyarországon keresztül pedig Európába. Ez egy új jelensége a világgazdaságnak, néhány év óta vált ez nyilvánvalóvá. Magyarország is 2010-ben kezdett alkalmazkodni ehhez az új helyzethez. Ezt nevezzük keleti nyitásnak, a keleti nyitás külpolitikájának, amely ezt a világgazdasági tényt tudomásul véve új stratégiát épített föl, és olyan államokkal építettünk ki szoros stratégiai partnerséget, mint például Vietnam. Ma abban állapodtunk meg a főtitkár úrral, hogy a két ország közötti kapcsolatok szintjét a stratégiai partnerség szintjére emeljük.

Engedje meg, Főtitkár úr, hogy elmondjam a magyar közvéleménynek, hogy innen, Magyarországról Vietnam egy kiemelkedően sikeres országnak látszik. Ez egy olyan ország, amelynek a gazdasága évente több mint 6 százalékkal nő, és minden előrejelzés szerint a következő években, évtizedekben a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdasága marad. Egy olyan országról beszélünk, ahol a foglalkoztatottság szinte teljes, európai sztenderdek szerint annak is minősül, és a világpolitikai súlya is jelentősen megnövekedett. A világ legnagyobb országai, nemcsak a legfejlettebbek, hanem a legnagyobbak is, vezető hatalmai is szövetségre törekednek Vietnammal. Ez azt jelenti, hogy egyre többen vagyunk a világon, akik abban érdekeltek, hogy Vietnam egy sikeres ország legyen. A vietnami siker számunkra biztató, mert azt jelzi, hogy egy ország lehet úgy, és talán csak úgy lehet sikeres, hogyha a hozzá leginkább illeszkedő, az ő kultúrájából fakadó társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedést valósít meg, és azon belül fejleszti a saját népének életét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Régi kapcsolat ez, hosszú évtizedekre tekint vissza, és mi szeretnénk építeni az előző évtizedekben fölhalmozott szimpátiára és barátságra. 2016-ban elindítottunk egy 500 millió eurós kötött segélyhitel programot. Ez a legnagyobb pénzügyi csomag a magyar gazdaságtörténetben, amit valaha erre a célra megnyitottunk. Mint a főtitkár úrnak is elmondhattam, Magyarország egy olyan ország, amely bizonyos ágazatokban versenyképes világszínvonalon, nem pedig a gazdaság teljes spektrumában. Ahol versenyképesek vagyunk, az egészségügy, az oktatás, a vízellátás, a mezőgazdaság. Pontosan ezek azok a területek, ahol a kötött segélyhitel programon keresztül részt tudunk venni a modern Vietnam fölépítésében. Szeretném tehát aláhúzni, hogy Magyarország legjelentősebb hitelprogramjáról van szó, amit teljes egészében még nem is tudtunk kihasználni, tehát az együttműködésünk előtt még nagy lehetőségek állnak. A vietnami barátaink ösztönzésére mi bátorítjuk a magyar vállalkozásokat, hogy fektessenek be Vietnamba. Több ilyen befektetés is létezik, az előbb is láthattak a vízügyi klaszter részéről három olyan megállapodást, amely ilyen célt szolgál.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A pártközi kapcsolatok és az államközi kapcsolatok erősítéséről is megállapodtunk. Világossá tettük, hogy Magyarország érdekelt abban, hogy az Európai Unió és Vietnam között a szabadkereskedelmi tárgyalások minél hamarabb lezáruljanak, és a tényleges szabadkereskedelem életbe lépjen. Az elmúlt években is ezt az álláspontot képviseltük. Mindig is támogattuk, hogy Európa a lehető legtöbb szabadkereskedelmi egyezményt kösse meg olyan országokkal, amelyekkel való együttműködéstől előnyöket remélhetünk. A vietnami–európai uniós szabadkereskedelmi egyezmény ilyen egyezmény. Hangsúlyt fektettünk a turizmus lehetőségeinek fejlesztésére és javítására, és egyetértettünk abban, hogy a két ország politikusainak dolga, hogy bátorítsák a két ország vállalkozóit. Külön is szeretnék szólni az oktatásról. Magyarország egyik legfontosabb exportcikke maga a tudás. Kiváló egyetemeink vannak. Szívesen jönnek ezekre az egyetemekre külföldi diákok. A magyar állam ösztöndíjprogramot hirdet, például Vietnam esetében 200 vietnami diák számára nyújtunk évente magyar állami ösztöndíj lehetőséget. Ezt lassan, de biztosan, növekvő arányban, teljes egészében kihasználják a vietnami barátaink. Azt is szeretném elmondani, hogy a legerősebb pozíciónk Vietnamban az, hogy ott él ma körülbelül háromezer olyan magasan képzett szakember, akik magyarországi egyetemeken szerezték a korábbi évtizedekben a diplomáikat. Ők a mi barátaink, akik ismernek bennünket, ismerik Magyarországot, ismerik a magyar észjárást, és ezért szívesen működnek együtt magyar vállalkozásokkal. Ezt a kvótát szeretnénk megtartani, és teljes egészében kihasználni.

Hamarosan évfordulóhoz érkezik a két ország diplomáciai kapcsolatrendszere. Azt kértem a főtitkár úrtól, hogy segítsen bennünket abban, hogy úgy ünnepelhessük a két ország kapcsolatfölvételének évfordulóját, hogy 2020-ban Magyarország egy kiemelkedő színvonalú kulturális képviseletet nyithasson Vietnam fővárosában. Összességében tehát azt kell mondanom, hogy egy eredményes megbeszélés van a hátunk mögött. Fontos megállapodásokat kötöttünk, és a két ország barátságnak és gazdasági együttműködésének perspektíváját kifejezetten biztatónak látom. Tisztelettel köszönöm meg a főtitkár úrnak, hogy partner volt ebben a kapcsolatainkat stratégiai jelentőségűvé emelő tárgyalássorozatban. Nemcsak most, hanem egy évvel ezelőtt is, amikor ellátogathattam Vietnamba, ahol nemcsak az állami vezetők, hanem a főtitkár úr is volt olyan kedves, és fogadott engem, és akkor is biztatott arra, hogy a két ország kapcsolatait tegyük intenzívebbé. Ez a mai napon megtörtént.

Tisztelt Főtitkár Úr!

A magam, a kormányom és az ország nevében is köszönöm azt a kitüntető figyelmet, amelyet Magyarországra fordít.