Orbán Viktor viszonválasza
2022. szeptember 26. Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és válaszolhatok a frakciók nevében szólók kérdéseire és megjegyzéseire. Figyelmesen végighallgattam mindannyiukat, és azt látom, hogy a Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK – talán helyes, ha ezt magyar baloldalnak nevezem – a hozzászólások alapján egyértelműen a háború oldalán áll. A Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK, vagyis a magyar baloldal nemcsak a háború oldalán áll, hanem a szankciók oldalán is áll. Ez hiba, mert a háború és a szankciók rosszak, ártanak a magyaroknak. Kérem Önöket, hogy vizsgálják felül az álláspontjukat.

Ami a Mi Hazánk frakcióvezetőjének véleményét illeti, szeretném tájékoztatni őt, hogy a szankcióknak az a rendszere, hogy a szankciókat hathavonta szavazzák meg. Tehát nem egyszer s mindenkorra vannak szankciók, minden hatodik hónapban a szankciók meghosszabbításáról kell dönteni, ezért a konzultáció – szemben az Ön föltételezésével – nem időszerűtlen, hiszen újabb és újabb meghosszabbítások előtt állunk.

A szankciók megszavazása ügyében a következőkre hívom fel mindannyiuk figyelmét. Magyarország az olajszankciókat nem szavazta meg. Még pontosabban kiharcolta azt, hogy Magyarországra, Szlovákiára és Csehországra, vagyis azokra az országokra, ahova olaj csak vezetéken keresztül érkezik, ne vonatkozzon. A lengyel barátaink kérésére nem a szankció megvétózását választottam, hanem a cseh, magyar és szlovák kivétel elérését, mert a lengyelek azt kérték, hogy bár Magyarország érdekeivel ellentétes az olajszankció, mégse vétózzuk azt meg, érjük be az az alól bennünket megillető kivétellel. Ez 8 százaléka – a három ország – egyébként az Oroszországból érkező mennyiségnek, és a lengyel álláspont az volt, hogy még mindig jobb egy 92 százalékos szankció, mint egy magyar szankció miatti 0 szankció. Azt hiszem, hogy ez világos. Tehát ezért az olajszankciókat nem szavaztuk meg. A nukleáris termékekre vonatkozó szankciókat nem engedjük napirendre venni. Azért nem kerülnek napirendre, mert nem szavazzuk meg. A gázra vonatkozó szankciókat is azért nem tűzik napirendre mind a mai napig, mert Magyarország bejelentette, hogy nem szavazza meg. Így állunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A többi szankció megszavazása, függetlenül attól, hogy azt ésszerűnek látom-e, vagy sem, azt jelentené, hogy Magyarország egyedül nem szavaz meg olyan szankciókat, amelyek nem életbevágóak a mi számunkra. Vagyis megbontjuk az európai egységet. Ezért én azt gondolom, hogy egyensúlyt kell tartani az európai egység és a legfontosabb magyar érdekek megvédése között. Ez a felelős politika. Ezt folytatjuk.

A rendszerhasználati díjat többen is fölvetették. Szeretném jelezni Önöknek, hogy annak tekintélyes része azért létezik, mert a megújuló energiaforrásokat rá kell vezetnünk a rendszerre. Ha kevesebb megújuló energiát építenénk és támogatnánk, alacsonyabb lenne a rendszerhasználati díj. De ezt én nem javaslom Önöknek. Azt javaslom, hogy továbbra is támogassuk a zöldenergiát, támogassuk a napenergiát, és az ezzel járó rendszerhasználati díjat pedig az árban fizessük meg.

Hasonlóképpen azt kell mondanom, hogy az áfa-csökkentés sem ésszerű javaslat. Ma a magas áfából befolyó bevételeket a rezsicsökkentési alapba tesszük. Ha nem szednénk be ezeket az áfa-bevételeket, a rezsicsökkentési alap kisebb lenne, és nem tudnánk minden magyar háztartásnak az átlagfogyasztásig 181 ezer forintnyi támogatást fizetni. Ráadásul az a tapasztalatunk az elmúlt harminc év áfa-csökkentéseiből, hogy ez valójában nem árcsökkenés formájában az emberekhez, hanem költségcsökkenés formájában a cégekhez és a kereskedőkhöz jut el. Voltak már Önök néhányszor kormányon, küszködtek ezzel a problémával.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A vagyonadóról pedig azt tudom mondani Önnek, hogy azt nem támogatjuk. Szeretném az emlékezetébe idézni, hogy minden vagyonadó alapja egy teljes vagyonkataszter fölállítása, az összes magyar vagyonának állami nyilvántartásba vétele. Javaslom, hogy ezt gondolják át.

A magyarokat és a nem magyarokat terhelő adók ügyében azt tudom mondani, hogy az extraprofit adót, amivel a rezsicsökkentési alapot finanszírozzuk, a bankokra vetettük ki – ott azért vannak még külföldiek –, a telekommunikációs cégekre – ott azért vannak külföldiek – és a kereskedelmi hálózatokra, ahol szintén nagy számban vannak külföldiek.

Azt a javaslatát a képviselő úrnak és frakcióvezető úrnak, hogy a romákat támogató programokat állítsuk le, nem tudom támogatni. Szerintem a romák fölzárkózását támogató programokra szükség van, ezért a háromszáz legszegényebb falu támogatását finanszírozó programot, válság ide, válság oda, folytatni fogjuk, és mindent megteszünk, hogy a magyar cigány közösség a középosztályosodás útján tovább haladhasson.

Ungár Péter képviselő úr azt szegezte a mellkasomnak, hogy mondjam már meg, mit tettünk az elmúlt tizenkét évben az orosz energiabefolyás csökkentése érdekében. A fiatalság természetesen mentséget ad a tudatlanság egy bizonyos mértéke alól. Ezért Ungár képviselőtársamat tájékoztatom arról, hogy 2010-ben a választás megnyerése után az első dolgunk az volt, hogy a Gyurcsány-kormány által az oroszoknak eladott 25 százaléknyi Mol-részvényt nem voltunk hajlandók átadni, hanem visszaszereztük Magyarország számára. Ez az első. Kérem, a következő hozzászólásában azt is vegye figyelembe, hogy 2010-ben Magyarországot két gázinterkonnektor kötötte össze a világgal, ma pedig hat. S kérem, azt is vegye figyelembe, hogy 2010 után Magyarország a gáztározókat visszavásárolta annak érdekében, hogy ahol ma a gázt tárazzuk, állami kézben legyen, és nemzetgazdasági érdeket szolgálhasson. Remélem, ezt méltányolja.

Ami a szélenergiát illeti, viták zajlanak a kormányon belül is a szélenergiáról. Egyelőre nem vagyunk meggyőződve arról, hogy szükséges a szélenergia-termelés újraindítása. Szívesen vesszük, ha a magyar parlament is megvitatja ezt a kérdést, és elmondja véleményét a magyar kormánynak. Nemcsak mellette, sajnos ellene is komoly érvek szólnak. Viszont szeretném felhívni a figyelmét, hogy amikor a kormány teljesítményét a megújuló energiák tekintetében mérlegre teszi, akkor ne feledkezzen el arról, hogy soha nem látott naperőmű-fejlesztések zajlanak Magyarországon. Több mint 3 ezer gigawatt már működik, és több mint 5 ezer megawattnyi igény van beadva, amit reményeink szerint meg is fognak majd építeni a vállalkozók.

Én értem, hogy amikor a jobboldalhoz beszél Ungár képviselőtársunk, akkor idesorolja a jobboldal ismert publicistáit is. Mi a tisztelőik vagyunk, de azt hiszem, Ön túlértékeli a szerepüket a jobboldal álláspontjának a kialakításában. Tehát ha a tényekről szeretne velünk vitatkozni, állunk rendelkezésére, de leginkább azt vegye figyelembe, amit itt, a parlament padsoraiban tőlünk hallhat.

Végezetül pedig arra a kérdésre, hogy mit kell tenni, azt tudom mondani Önöknek, arra van szükségünk, hogy az Egyesült Államokkal egyeztessük az álláspontunkat, és azért dolgozzunk, hogy minél hamarabb legyen orosz–amerikai tárgyalás az azonnali tűzszünet és a béke érdekében. Ha valaki azt gondolja – s úgy látom, Önök közül többen is, az utoljára fölszólaló DK-elnök is ebben az illúzióban ringatja magát –, hogy majd ezt a konfliktust az ukránok és az oroszok közötti tárgyalások fogják lezárni, akkor Önök nem ismerik a nemzetközi politikát. Ezt a háborút csak egy orosz–amerikai tárgyalás tudja lezárni, aminek az előkészítése során Európának arra kell törekednie, hogy neki is legyen hangja a béketárgyalásokon. Tehát azonnali tűzszünet és béketárgyalások; ez a magyar javaslat.

Nem javaslom azt a megközelítést, amit Ungár képviselőtársam javasol itt a Tisztelt Háznak, hogyha Magyarország egyedül marad egy nemzetközi vitában a véleményével, akkor azt úgy interpretálja vagy interpretáljuk, hogy mindenki más hülye. Szeretném Ungár képviselőtársamat tájékoztatni arról, hogy a nemzetközi diplomáciai és külpolitikai vitákban nem az a kérdés, hogy kinek van igaza – ez egy gyermeteg megközelítés –, hanem a vita arról szól, hogy kinek mi az érdeke, és azokat hogyan lehet összeegyeztetni. Köszönöm a képviselő úrnak a megtisztelő megjegyzéseit.

A Jobbik frakcióvezetőjének köszönöm szépen a hozzászólását. Nem vagyok meglepődve azon, hogy Gyöngyösi elnök úr ma nincs itt közöttünk, hiszen Donyeckben népszavazást tartanak, és amikor Oroszországban népszavazást tartanak az elcsatolt területekről, mint a Krímben, akkor ő ott szokott lenni, hogy felügyelje a választásokat. Így volt az a Krím esetében is. Biztos most is ott van; sok sikert kívánunk neki! Ha már Gyurcsány miniszterelnök úr szóba hozta, hogy ki a rongy ember, akkor esetleg fordulhatna e tekintetben a Jobbik mostani elnökéhez is, ha a rongyemberséget azzal hozzuk összefüggésbe, hogy ki milyen oroszpolitikát folytat.

Tisztelt Lukács Képviselőtársam!

Nem bocsátkozom jóslatokba, szemben azzal, amit Ön föltételez. Azt gondolom, hogy vegyük komolyan a helyzet bizonytalanságát, őrizzük meg a nyugalmunkat, legyünk mértéktartók, és következetesen képviseljük Magyarország érdekeit a szankciókról szóló tárgyalásokon.

Dunaújváros kérdésével foglalkozunk. Dunaújváros megválasztott parlamenti képviselőjével egyeztettünk, és remélem, hogy a napokban valamilyen segítséget a kilábolás érdekében neki és rajta keresztül a vasműnek adhatunk is.

Szabó Timea képviselő asszony nem túl barátságos hangulatú hozzászólásáról csak azt kell mondanom, hogy a kata mint adó befizetését, mértékét nem növeltük, hanem csökkentettük. A katások számára nem adóemelés történt, tisztelt Képviselő asszony, hanem adócsökkentés; amikor egy adó kevesebb, mint korábban volt, azt adócsökkentésnek hívják, és nem adóemelésnek, mint ahogy Ön föltételezi.

Ami pedig a béreket illeti: szeretném emlékeztetni Önt, hogy az Önök vezetőjének, Gyurcsány miniszterelnök úrnak az idején, az ő kormányának az idején az átlagbér alacsonyabb volt, mint a mi kormányunk idején a minimálbér. Azokat a javaslatokat, amelyeket Ön és mások is tettek, hogy hogyan és mennyi pénzzel kellene támogatni a családokat, azért nem tudom elfogadni, mert minden javaslat kevesebb volt, mint az a 181 ezer forint, amelyet ma minden magyar családnak odaadunk. Az Önök javaslata valójában elvenne az emberektől, ezért ezeket a javaslatokat nem tudjuk elfogadni, hanem kitartunk a saját javaslatunk mellett.

Gurmai Zita képviselő asszonyt is türelmesen meghallgattam. Azt hiszem, hogy a széteső társadalomról mondott szavai túlzóak, vagy azon a tévedésen alapulhatnak, hogy összekeveri az országot a Magyar Szocialista Párttal. Magyarországon nem a juttatások meg a bérek csökkentek 1 százalékra. Igaz, van egy dolog, amit 1 százalékra csökkentettünk, és abban a saját felelősségem is megáll, ez pedig az MSZP támogatása, de ezt nem bánjuk.

Gelencsér képviselőtársam azt mondta, hogy elosztogattuk a pénzt. Miről is beszélünk? Arról beszélünk, hogy január 1-jével a magyar nyugdíjasok megkapták azt a tizenharmadik havi nyugdíjat, amit Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején vagy tán után az MSZP őt követő kormánya elvett a nyugdíjasoktól. Ez nem elosztogatás, tisztelt Képviselőtársam! Visszaadtunk valamit, amit az Önök szövetségesei elvettek a nyugdíjasoktól. Ezért januártól tizenharmadik havi nyugdíjat fizetünk a nyugdíjasoknak, és föltett szándékunk, hogy ez így is marad. Amikor Ön azt mondja, hogy elosztogattuk a pénzt, akkor mi nem elosztogattuk, hanem a 25 év alatti fiataloknak szja-mentességet biztosítottunk annak érdekében, hogy neki tudjanak indulni az életnek, és az első években jobb legyen a keresetük. Azt hittem, hogy a Momentum a fiatalok pártján áll, de úgy látom, hogy a nekik adott támogatást Önök elosztogatásnak minősítik. Nem elosztogattuk a pénzt, hanem megemeltük a minimálbért január 1-jével 200 ezer forintra. Csak zárójelben mondom Önnek, hogyha ezt mind nem tettük volna meg, akkor ezt az energiaválságot vajon hogyan bírnák ki a magyar családok? Azt javaslom, hogy szerényen, de néha az elismerésüket is kifejezhetik a kormány előrelátása miatt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Végezetül, Gelencsér képviselőtársam azt mondta, hogy az oroszokkal nem szabad tárgyalni. Ezt a véleményét át fogom adni Macron elnök úrnak és Scholz kancellárnak, aki viszont rendszeresen tárgyal az oroszokkal.

Végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, csatlakozom ahhoz, amit Kocsis Máté frakcióvezető úr mondott. Szerintem is példátlan a magyar demokrácia történetében, hogy a teljes magyar baloldal kampányát külföldről, méghozzá bevallottan az Egyesült Államokból fizetik. Ezt senki sem tagadja ma már. Külföldi támogatást elfogadni a választási kampányhoz, tisztelt Baloldaliak, törvénytelen. Ezt Önök is tudják. Másrészt Önök dörzsölt politikusok, azt is tudják, hogy ennek mindig megkérik az árát; ez egyszeregy, és ez látszik is. Az a meggyőződésem, hogy Önök azért szankciópártiak, azért támogatják a bevándorlást, azért támogatják a háborút, mert ezt kérik Önöktől. Aki fizeti a számlát, az rendeli a nótát. Ezt a nótát hallgathattuk itt meg a mai napon.

Köszönöm a figyelmüket!