Odpovede Viktora Orbána na otázky, ktoré položili obyvatelia tábora
23. júl 2022, Băile Tuşnad

Kedy sa skončí vojna? Keď sa Američania a Rusi dohodnú. Či budeme ratifikovať, a keď áno, kedy fínsko-švédske členstvo v NATO? Teraz ešte skúmame námietky Turkov, na jeseň bude parlament rokovať o tejto zmluve, ktorá sa má ratifikovať.

Volvo sa nemalo dať. Volvo si Číňania kúpili od Švédov. To už málokto vie, ale Číňania zaberajú priestor najmä tak, že si kúpia závody. Teda maďarský roboš – teraz nehovorím o Volve – maďarský robotník pôjde v piatok domov z nemeckého závodu, v pondelok pôjde opäť do práce a ocitne sa v čínskom závode. Táto je najčastejšia forma. Volvo nebolo tento prípad. Volvo si Číňania kúpili. Plánovali jednu investíciu, tam sme nakoniec súťažili so Slovákmi, za každú investíciu treba bojovať. Teda to je veľmi veľká bitka. Péter Szijjártó, o ktorom si nemyslím, že by sa ľakal vlastného tieňa, on väčšinou bojuje v týchto veciach, a udierame, aj dostávame údery; niekedy zvíťazíme my, inokedy niekto iný. Vo veci Volvo, zdá sa mi, Slováci snáď už aj zvíťazili. Oproti tomu, povedzme, včera sme oznámili závod Mercedes, tam sme zvíťazili my.

Dezertifikácia. Je dobré vedieť dve veci. Prvá, že Maďarsko má fantastickú génovú banku, máme jedinečný systém génovej banky aj vo svetovom meradle, a priebežne vieme zušľachťovať a vyvíjať osivá, ktoré sa dokážu prispôsobiť meniacim sa teplotám, resp. počasiu. Respektíve je tu jedna úloha, ktorú sme nevyriešili, už len Pán Boh vie, koľko rokov, aj naša vláda nesie za to dvanásťročnú zodpovednosť, že do Maďarska prichádza viac vody, než koľko z neho odchádza. To vždy povieme, ale potom naše opatrenia sa buď nekonajú, alebo nie sú dosť efektívne. To je zrejmé, že tu musíme dosiahnuť zmenu.

Či máme akýkoľvek plán s maďarskou opozíciou? Sú skvelé nápady, ktoré by som teraz nepovedal, lebo všetko je na niečo dobré, ale ak o tejto veci hovoríme vážne, tak by sme si nemali robiť veľké nádeje. Totiž maďarskú opozíciu alebo maďarskú ľavicu a národnú stranu neoddeľuje to, či jeden alebo druhý z nás dá lepšiu odpoveď na otázky, ktoré stoja pred Maďarmi, a tieto odpovede do seba nezapadnú, a diskutujeme. V šťastnejších krajinách to tak býva. Problém je v tom, že si život predstavujeme odlišne, a nie iba politiku, ale inak si predstavujeme maďarský život. Nechcem mať ďalšiu dlhú prednášku, skúsim radšej hovoriť obrazne. My, keď uvažujeme o živote a o slobode, tak my vidíme pred sebou strom života. Podstatou stromu života je, že jeho korene odzrkadľujú jeho konáre a lístie. A keď korene budú menšie, než konáre a lístie, strom odumrie, prevalí sa. A preto sa nevenujeme iba lístiu, ale venujeme sa aj jeho koreňom. Tie sú kultúra, jazyk, dieťa, tieto veci sú tam. Ľavica nemá takýto obraz o slobodnom maďarskom živote. Oni vyslovene pracujú na tom, aby prerezali životodarné vetvy koreňovej sústavy. Nechápu – zostaňme pri tom, že nechápu – že ak prerežeš koreň, tak konáre a lístie nebudú väčšie, ale budú menšie, vyschne a nakoniec umrie. Takže nejde o to, že máme iné záhradnícke riešenia na pestovanie stromu života, ale že to celé vidíme odlišne, všetko vidíme inak. Preto si treba dať veľký pozor s maďarskou ľavicou, lebo ak sa dostanú k moci, tak uskutočnia tie svoje predstavy, ako gender, prisťahovalectvo, zoštátnenie; teda uskutočnia mnohé také veci, ktoré tento maďarský strom života nebudú pestovať a zveľaďovať, napríklad vzdanie sa zahraničných Maďarov, čo je napríklad preriedením koreňov, a mohol by som tieto vymenúvať ďalej. Takže preto si nevieme s nimi nič počať. Máme jedinú úlohu voči maďarskej ľavici, a je to zároveň aj naša povinnosť: treba ich držať v opozícii, pokiaľ sa len dá.

Televízny prenos. Zápasíme, zápasíme, ale zatiaľ narážame na medzinárodné prekážky, preto by sme mali zaútočiť z celkom iného smeru. Bolo by treba nahovoriť Hunora, aby zariadil, aby rumunská televízia vysielala maďarský futbal. To by bolo najjednoduchšie. A to by bolo prospešné pre každého.

Či viem dať akúkoľvek radu vo veci plánovania rodičovstva? Prvá vec, čo môžem povedať, že keď bolo sté výročie trianonského diktátu, tak som sa pokúsil zhrnúť v siedmich bodoch, ktoré sme nazvali že sedem zákonov Maďarska, čo sme si vyvodili z uplynulých sto rokov. Neviem, že s akým úspechom sme to rozširovali, či sa nám to podarilo rozšíriť, ale týchto sedem zákonov má aj fajnové vyobrazenie, a jeden zo zákonov znie, že každé dieťa je ďalšie strážne miesto. Čo sa týka tejto časti súkromného života, tak neviem poradiť. Raz som čítal jeden rozhovor so svojou manželkou – a to dobre ukáže, prečo ja neviem poradiť – a v tomto rozhovore sa spýtali mojej manželky, či už niekedy pomyslela na to, že sa so mnou rozvedie? A povedala, že na to nie, že sa rozvedie, ale na to, že ma zabije, na to už áno. Nie je to isté, že ja som najlepší možný poradca v rodinných veciach.

Vo veci Podkarpatska by som namiesto dlhých úvah povedal len toľko, že budeme v poriadku.

Čo sa týka Hornej zeme, viem povedať to, že by sa bolo treba spojiť. Teraz ako keby sa tam niečo utváralo, lebo to musí pochopiť každý Maďar, ktorý žije na odpojenom území, že ak si sebe nepomôže, tak nevie pomôcť ani materská krajina. Dokonca nielen materská krajina, ale ani dobrý Pán Boh. Takže najprv musí urobiť všetko on sám, aby si vylepšil svoj osud. A toto sa v politike nazýva spojením. Ak bude spojenie, tak bude veľký úspech aj na Hornej zemi.

A nakoniec čo by som ešte vedel povedať o tých dvoch ťažších rokoch, ktoré máme pred sebou, čo treba robiť, ako môžete pomôcť – znela otázka. Na to viem povedať, že keďže idú komplikované časy, čo ste snáď mohli vycítiť aj z mojich slov, teraz je potrebné spolubojovníctvo, teraz je potrebné spojenie, teraz je potrebná jednota. Na záver by som povedal, že nemusí byť každý vojakom, stačí, ak bude každý rozmýšľať ako vojak.

Ďakujem Vám pekne za pozornosť!