Orbán Viktor beszéde a rendőr tiszthelyettesek eskütételén
2017. október 9., Budapest

Tisztelt Eskütevők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket, szüleiket és családtagjaikat a Hősök terén. A mai napon Önök elöljáróik, tanáraik, bajtársaik, szüleik és barátaik előtt esküt tettek Magyarország Alaptörvényére, becsületükre és lelkiismeretükre megfogadták, hogy akár életük kockáztatása árán is teljesítik kötelességüket. A magyar nemzet hőseit, akiknek a szobrai itt állnak, ugyanaz a dolog köti össze: a legnagyobb próbatételek között is hűségesek maradtak hazájukhoz és esküjükhöz. Ez a feladat, ez a küldetés vár Önökre is, ezért, tisztelt Eskütevők, Önöknek jó okuk van arra, hogy büszkék legyenek mai fogadalmukra. Ez a legnagyobb felajánlás, amit egy magyar ember adhat a hazájának. Olyan döntés, amely bátor kiállást, tiszta fejet, odaadó szívet és friss lelket követel. Kérem, legyenek büszkék esküjükre azért is, mert a mai napon olyan fontos dolgok megvédése mellett kötelezték el magukat, mint amilyen a magyar családok biztonsága, a nemzeti kultúránkon nyugvó életfelfogásunk és az ezeréves keresztény múltunkból fakadó társadalmi rendünk. Nekünk, magyaroknak mindez hosszú évszázadok óta azt a sziklaszilárd alapot jelenti, amelyre egy biztonságos és magyar jövőt felépíthetünk. Kérem, gondoljanak arra, hogy vannak európai országok, ahol ezek a fontos dolgok már a múltéi, legfeljebb az együttélés véletlenszerű formái. És végül kérem, legyenek büszkék esküjükre azért is, mert mostantól teljes jogú tagjai lesznek a Magyar Rendőrségnek. Annak a Magyar Rendőrségnek, amely az elmúlt hét évben méltán érdemelte ki az emberek bizalmát és nagyrabecsülését. Annak a rendőrségnek lesznek a tagjai, amelynek soraiból mostanában is volt olyan, aki elesett, és voltak olyanok, akik éppen csak túlélték a velük szemben fegyvert fogó bűnözők támadásait. A sebesülésükből munkába visszatérő rendőreinket ezúton is köszöntöm.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar rendőrök munkája tiszteletet érdemel. Az elmúlt években Önök két fronton is helytálltak: úgy védték meg Magyarország és Európa határát, hogy közben az ország közbiztonsága is javult. Közös erőfeszítéseinknek hála elmondhatjuk, hogy hazánk ma az egyik legkevésbé veszélyes ország a világon. A mi határainkon már csak az juthat át, aki jogszerűen érkezik, és tiszteletben tartja törvényeinket. Vendégszerető nép vagyunk, nálunk minden jó szándékú idegent megillet a vendégjog, ezt törvényeink és jogszokásaink garantálják. Ugyanakkor közös érdekünk, hogy a rosszindulatú embereket kiszűrjük, a vendégjoggal való visszaélést megakadályozzuk, és saját biztonságunkat megvédjük. Önök munkájuk során indulattal és agresszióval is fognak találkozni. Gondoljanak arra, hogy az egyenruha alatt szív is van, nemcsak izom, mind a kettőre szükségük lesz. Kérem, megalkuvás nélkül szerezzenek érvényt a magyarok törvényeinek, de közben emberségből is ki kell állniuk a próbát.

Tisztelt Eskütevők!

Európában a következő tíz-egynéhány évben a legnagyobb érték a biztonság lesz. Ezen nemcsak családjaink nyugodt és kiszámítható élete múlik majd, de hazánk teljesítménye és gazdasági sikere is. Az európai helyzet leegyszerűsödik. Ma már kétfajta ország létezik Európában: vannak országok, ahol biztonságos az élet, és vannak, ahol nem. Mi, magyarok kellő szerénységgel, de büszkén mondhatjuk, hogy a mi hazánk ma az egyik legbiztonságosabb ország Európában, és ezt annak köszönhetjük, hogy jó rendőreink vannak. Olyan rendőreink, akik kötelességtudó szolgálatukkal, kitartó és példamutató munkájukkal azt is elérték, hogy a rendőri hivatás ismét vonzó pálya legyen a fiatalok számára. Már most több mint hétezerrel több rendőr szolgál Magyarországon, mint 2010-ben, és ez a szám még növekedni fog. Így vált lehetségessé a 24 órás közterületi jelenlét, ezért tudtuk a körzeti megbízotti állományt közel száz százalékosra föltölteni. És ennek köszönhetjük azt is, hogy a határvadász-képzés is terv szerint halad, ami nem csupán Magyarország, de egész Európa érdekét is szolgálja. És mi, magyarok meg is becsüljük Önöket, akik készek akár kockázatot is vállalni a mindennapok biztonságáért. Ezért újítjuk fel folyamatosan a rendőrség járműparkját, csak az idén több mint 15 milliárd forintot fordítottunk erre a célra. A következő években a teljes gépjárműállományt szeretnénk kicserélni. Ma pedig összesen 387 járművet adunk át Önöknek.

Tisztelt Eskütevők!

Önök Európa egyik legsikeresebb és legnagyobb tekintélynek örvendő rendőrségének lettek felesküdött tagjai. Legyenek erre büszkék, ahogy mi is büszkék vagyunk arra, hogy ilyen rendőreink és ilyen rendőrségünk van. A magyar emberek nevében köszönöm, hogy ezt a hivatást választották. Kívánok Önöknek sok erőt, egészséget és kitartást!