Orbán Viktor beszéde a török–magyar üzleti fórumon
2018. október 9. Budapest

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mélyen tisztelt Erdoğan Elnök Úr!

Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. Külön is köszöntöm Adnan Polatot, a Török–Magyar Üzleti Tanács elnökét. Izgalmas tárgyalásokon vagyunk túl. Tisztelettel megköszönöm Erdoğan elnök úrnak a nyitottságot és a barátságot, amellyel a tárgyalásokon viseltetett az irányunkban. Fölidézem 2013-as látogatását, amikor távlati célokat határozott meg a török–magyar gazdasági együttműködés számára, jelentős növelést kérve a török–magyar kereskedelmi forgalomban. Akkor ötmilliárd dollárról beszéltünk, tegnap már hatmilliárd dolláros horizontot is elérhetőnek láttunk. Az én hozzászólásom bevezető Erdoğan elnök úr beszédjéhez; szeretnék tehát néhány rövid gondolatot mondani Európa nyugati feléről.

Tisztelt Török Barátaink!

Mindenki érzi a nyugati világban, hogy van valami a levegőben. A nyugati világban a politika nyelvezete és a politikai küzdelem is durvább lett, időnként egészen brutális. Új technológiák jelentek meg a hatalmi vetélkedésben, a szociális média és a kormányokat is elérő „fake news” világ jelensége. Az európai középosztály tekintélyes része az elmúlt húsz évben nem tudott előrejutni. Ráadásul Európa határai felé nagy tömegek mozognak ellenőrizetlenül. És azt is látjuk, hogy a korábbi uralkodó eszme, a globális kormányzás korszaka után vannak visszatérési kísérletek a nemzeti keretekhez, a nyugati világban erről szól az amerikai elnök megválasztása és a Brexit maga is. Vagyis mi itt úgy érezzük, hogy nagy horderejű változások játszódnak le a világban, és annak a világnak, amelyben mi élünk, amit nevezzünk nyugati világnak, az alapérzése ma a bizonytalanság. Ez határozza meg az üzleti élet és a politikai élet hangulatát is. Ez próbára teszi az európai politika és az európai gazdaság szereplőit. Egybehangzóan Európában mindenki biztonságot és kiszámíthatóságot akar. Minden vezető arra a kérdésre keresi a választ Európában, hogy tudna a saját népének biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtani.

Amikor Önök Magyarországra néznek, kedves Török Vendégeink, akkor egy olyan országot látnak, amely szintén keresi a saját útját. 2010-ben tértünk vissza a politikai hatalomba, az akkori választások eredményeképpen. Akkor mi hoztunk egy döntést, hogy mi egy sajátos magyar modell felépítésén keresztül fogunk biztonságot és kiszámíthatóságot teremteni a magyar emberek számára. Ez a magyar modell a munkahelyteremtésre, az adócsökkentésre és a béremelésekre épül. A tavalyi évben a magyar gazdaság több mint 4 százalékkal nőtt, a növekedése stabilnak és fenntarthatónak látszik, alapjai pedig szélesek. A munkanélküliség, ami a 11 százalékos szint fölött volt 2010-ben, ma már a 3,5 százalék környékén van. Erdoğan elnök úrnak mondom, hogy Magyarországon a meghirdetett cél a teljes foglalkoztatásnak az elérése, és ez már csak karnyújtásnyira van. Amikor Önök Magyarországra néznek, talán tudják rólunk, hogy nekünk gyakorlatilag nincsenek természeti erőforrásaink, nincsenek ipari nyersanyagaink, nincs gázunk, nincs olajunk, nincs energiaforrásunk. Amit Önök itt látnak Magyarországon, azt a fantasztikus várost, ha látják, Budapestet, mi mind a saját tudásunknak és a munkánknak köszönhetően építettük föl; amit látnak Magyarországon, mind a munkát és az emberi agy teljesítőképességet dicséri. Ezért Magyarország számára kulcskérdés, hogy versenyképesek legyünk, nyitottak és versenyképesek legyünk a gazdaságunkban. A miniszter úr számait hallhatták: Magyarország ma már egy versenyképes országnak tekinthető, de Erdoğan elnök úrnak mondom, hogy egyáltalán nem vagyunk megelégedve a mostani állapotokkal. A magyar gazdaság versenyképességét radikálisan javítani kell. További fontos lépéseket fogunk tenni. A magyar kormány hamarosan elfogad egy versenyképességet segítő nagy akciótervet, talán már ezen a héten.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarországnak már van a 2019-es évre szóló költségvetése, ami szintén a kiszámíthatóságot igyekszik alátámasztani, vagyishogy már jóval az év vége előtt lehet tudni a következő év állami gazdasági számait, ezért Önök tudatják, hogy jövőre folytatódnak az adócsökkentések, és jelentős gazdasági növekedéssel számolunk.

Tisztelt Elnök Úr!

Bizonyára Önnek is föltűnt, hogy 2010 után további két alkalommal kapott a mostani kormány nagyon erős parlamenti fölhatalmazást, ezért ma azt mondhatjuk, hogy Magyarországon van Európa legstabilabb, legyünk szerények: egyik legstabilabb kormánya. Mi szerencsének tartjuk, hogy Törökországnak is van egy stabil kormányzati rendszere és egy erős fölhatalmazású vezetője. Abban bízunk, hogy a stabil kormányok gazdasági együttműködése nagy sikerre vezet majd. Törökországot tekintve pedig azt is el kell mondanom, hogy mi eleve szövetségesei vagyunk egymásnak, hiszen mindkét ország tagja a NATO-nak, amely a legszorosabb katonai szövetségi rendszer ma a világon.

Ami a gazdasági együttműködést illeti, én is szeretnék gratulálni a török befektetőknek, akik megjelentek Magyarországon, és létrehoztak néhány száz munkahelyet. Magyarországon több mint ezer ember dolgozik török vállalatok alkalmazottjaiként. A befektetési ügynökségünk jelentése szerint nyolc jelentős török relációjú projekt áll tárgyalás alatt, és jó reményünk van arra, hogy mintegy félmilliárd dollárnyi befektetés ezek eredményeképpen létre is jön majd. A kereskedelmi potenciálunk rendkívüli. Egy tízmilliós országról beszélünk, ugyanakkor az exportunk értéke tavaly meghaladta a 100 milliárd eurót. 100 milliárd eurónyi exportot állítunk elő egy tízmilliós országban! Szeretném a jelenlévő vállalatoknak a figyelmét fölhívni az Eximbank országlimitjére, tehát kedvezményes hiteleket próbálunk nyújtani a török–magyar gazdasági tevékenységet végző cégek számára. Szeretném fölhívni a jelenlévők figyelemét, hogy öt külpiaci irodával dolgozunk Törökországban. Kérem Önöket, hogy forduljanak ezekhez az irodákhoz bizalommal.

Mélyen tisztelt Elnök Úr!

Itt kell megemlítenem, hogy mi egy nagy, 500 milliós piacnak, az Európai Uniónak is tagja vagyunk, és ezen belül egy speciális szövetséghez tartozunk, amit V4-eknek neveznek. Ez egy közép-európai szövetség: Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot foglalja magában. Ha ez a négy ország ma nem lenne az Európai Unió tagja, akkor az Európai Unióban ma nem lenne gazdasági növekedés. Ez pedig azt jelenti, hogy az európai gazdaság növekedési motorja Közép-Európában van. Aki itt van Közép-Európában, ott van az európai gazdasági növekedés szíve közepében. Ezért most nemcsak Magyarországra hívom föl az Önök figyelmét, hanem az egész közép-európai térségre. Ez 64 millió ember. Önök több mint 80 milliónyian vannak. A két térség közötti együttműködés már jelentős gazdasági potenciált képviselhet. A kérdés az, hogyan tudjuk megszervezni az együttműködésünket.

És végezetül, mélyen tisztelt Elnök úr, a jövőre is gondolnunk kell. Habár az ember szereti azt hinni, hogy a világ végezetéig ő fogja intézni az ügyeket, de mindannyian tudjuk, hogy ennek az esélye rendkívül korlátozott, ezért gondolnunk kell a jövőre is. A jövő pedig a fiatalokat jelenti. Ezért én örülök annak, hogy Erdoğan elnök úrral mindig egyetértettünk abban, hogy a két nép közötti barátságot és együttműködést a fiatalok szintjén is meg kell építeni. Magyarországnak van egy ösztöndíjprogramja. Törökország számára 150 államilag finanszírozott ösztöndíjat ajánlottunk föl annak érdekében, hogy 150 török fiatal jöjjön minden évben Magyarországra, tanuljon itt, ismerjen meg bennünket, alakítson ki kapcsolatokat, és később legyen a nagykövete a török–magyar gazdasági és politikai együttműködésnek. Örömmel látom, hogy a 150 ösztöndíjas helyre két és félszeres túljelentkezés volt. Ez azt jelenti, hogy ennek a programnak van jövője, ezt minden évben meg fogjuk ismételni. És végezetül köszönetet mondunk Erdoğan elnök úrnak azért is, mert Magyarország megfigyelői státuszt kapott a Nemzetközi Türk Akadémiában, és ennek a nemzetközi intézménynek a munkájában ezentúl magyar kutatók is részt fognak majd venni.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Török Vendégeink!

Nagyon remélem, hogy nemcsak a szavaink, hanem az, amit személyesen tapasztaltak is, felkeltette az érdeklődésüket Magyarország iránt. Arra kérem a jelenlévő török üzletembereket, hogy vigyék Magyarország jó hírét. Mondják el mindenhol Törökországban, hogy itt szívesen látják Önöket. Bátorítsák a török üzleti élet szereplőit, hogy jöjjenek Közép-Európába, próbáljanak itt szerencsét, mert itt jó gazdasági kilátásokkal vállalkozhatnak. És végezetül, tisztelettel megköszönöm Erdoğan elnök úrnak, hogy hosszú-hosszú évek óta támogatja a török üzletemberek magyarországi tevékenységét, és kormányának döntései lehetőséget adnak arra, hogy magyar üzletemberek is beruházzanak és kereskedjenek Törökországban.

Tisztelettel köszönöm a figyelmüket!