Orbán Viktor laudációja Serdar Çam, a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TİKA) elnökének kitüntetése alkalmábó
2017. június 30. Ankara

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A nagy és nemes célkitűzések akkor valósulhatnak meg, ha egy irántuk teljes szívvel elkötelezett ember az élükre áll. Az a feladat, amelyet Serdar Çam 2011 óta a TİKA élén magára vállalt, nagy és nemes küldetés. Adott egy nemzet, amely számára a történelem úgy hozta, hogy kulturális örökségének jelentős része mai országhatárain túlra került. Mi, magyarok jól ismerjük ezt az érzést és az ebből fakadó dilemmát. Mit kezdjünk ezzel a kulturális örökséggel? Az Önök válasza olyan, mint a mienk: ha nem óvjuk meg, ha nem őrizzük, ha nem tárjuk fel, ha nem mutatjuk meg a következő generációnak, akkor saját magunkat tesszük gyengébbé és szegényebbé. A Serdar Çam vezette TİKA az elmúlt években rengeteget tett, hogy ennek az örökségnek a Magyarországon található részét, az oszmán kori emlékeket felkutassa és felújítsa. Az eredmények önmagukért beszélnek. Az Ön személyes elkötelezettségének köszönhetően sikerült megtalálni Szulejmán szultán türbéjének maradványait, Önnek köszönhetően megújulhatott Idrisz Baba türbéje és kútja Pécsett és a szigetvári Török ház is, amely most múzeumként működik. Az elnök úr érdemei közé tartozik, hogy hamarosan megvalósulhat Gül Baba budai türbéjének rekonstrukciója, amely kiemelt volumenű és értékű projektje lesz a török–magyar együttműködésnek.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Ön által vezetett TİKA folyamatosan támogatást nyújt magyar oktatási és egészségügyi intézményeknek, és támogatja a magyar kultúra törökországi bemutatását is. Mi hálásak vagyunk Önnek ezért.

Tisztelt Elnök Úr!

Kérem, fogadja tőlünk szeretettel a Magyar Érdemrend Középkeresztjét, amelyet Magyarország köztársasági elnöke adományoz Önnek azért a munkáért, amit elvégzett. Ez a kitüntetés kifejezi a magyarok köszönetét és háláját. Végezetül tolmácsolom Önnek Áder János köztársasági elnök úr jókívánságait is. A magyar nemzet nevében köszönjük áldozatos munkáját!

Isten éltesse, Elnök úr!