Orbán Viktor sajtónyilatkozata Giorgi Kvirikasvili georgiai miniszterelnökkel történt tárgyalást követően
2017. április 21., Tbiliszi (თბილისი)

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A georgiai–magyar diplomáciai kapcsolatok kialakításának 25. évét ünnepeljük. Ez egy alkalom arra, hogy elmondjam Önöknek, hogy a világon nagyon kevés olyan ország van, amellyel a magyaroknak a múltban is mindig jó kapcsolata volt, most is jó kapcsolata van, és a jövőben is jó kapcsolatokra törekednek. Ezért számunkra az Önökkel, tisztelt Miniszterelnök úr, kialakított kapcsolatnak különleges értéke van. Mi sosem rejtettük véka alá, hogy a magyarok egy keletről nyugatra vándorolt nép, mindig is büszkék voltunk azokra a kutatásokra, tudományos erőfeszítésekre, amelyeket magyarok végeztek itt, a Kaukázusban a magyarok gyökerei után kutatva, és ami nagyon szép tudományos eredményeket és művészeti alkotásokat eredményezett. Ezen az ágon egy kicsit mi is részesei vagyunk az Önök hazájának kulturális teljesítményének. Van tudásunk erről az országról ezért, érzünk rokonságot. Mi úgy látjuk, hogy mind a két nép büszke nép, ragaszkodik a függetlenségéhez, szabad szellemű ország, és magas kultúrával rendelkezik. Meggyőződésem, hogy ez jó alapot ad a barátságra. Mi, magyarok pontosan tudjuk, hogy a függetlenség nagyon nehéz dolog, hosszan sorolhatnám azokat a birodalmakat, amelyek a történelem során különböző időpontokban elvették Magyarország függetlenségét, de ma már nincsenek sehol, mi meg még mindig megvagyunk, úgyhogy mi átérezzük azokat a küzdelmeket, amelyeket Önök folytatnak a saját függetlenségük, saját nyelvük és kultúrájuk megtartása érdekében. És a siker, hogy Önök erre képesek voltak sok ezer éven keresztül, nagy tiszteletet ébreszt bennünk, magyarokban.

Hogyha összevetjük mindezzel a gazdasági együttműködésünk számait, akkor hirtelen lekonyul a hangulatunk, mert az, hogy két ilyen jó politikai kapcsolatokat ápoló nép között ilyen kicsi legyen a kereskedelem meg a beruházás, példátlan, erre nem lehetünk büszkék. A mi látogatásunknak ma az volt a célja a magyarok tiszteletének kifejezésén túl, hogy adjunk egy lökést a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatoknak, és használjuk ki azt a potenciált, amely a georgiai–magyar gazdasági kapcsolatokban megtalálható, és a potenciálból legyen valóság. Olyan világban élünk, amikor minden gazdasági lehetőségért meg kell küzdeni, és nem könnyű előállítani a jó politikai kapcsolatokat, amely megalapozza a gazdasági együttműködést. Luxus, hogy mi, georgiaiak és magyarok a jó politikai kapcsolatokat nem kamatoztatjuk a gazdaságban. Ezért jöttünk ide, ezen szeretnénk túllépni. Szeretnénk részt venni az Önök gazdaságának modernizálásában. Szeretnénk beruházni, szeretnénk Önökkel sokkal nagyobb volumenben kereskedni. Örülök annak, hogy ez a szándék kölcsönös, és ezt a magyar szándékot barátsággal és támogatással fogadta a miniszterelnök úr.

Politikai kapcsolatokon túl pénzügyi kereteket is létrehoztunk. A magyar Eximbank megnyitott egy 90 millió dolláros pénzügyi keretet, amelyben a georgiai–magyar kereskedelmi beruházási kapcsolatokat akarjuk finanszírozni. Jeleztem a miniszterelnök úrnak, hogyha ez a keret kimerül, akkor mi képesek vagyunk ezt tovább növelni, akár megsokszorozni. A velem együtt érkezett üzletember delegáció összetétele jól mutatja, hogy mi iránt érdeklődünk elsősorban: vízgazdálkodás, a városi vízgazdálkodási rendszerek működtetése, szennyvízkezelés, gyógyszeripar, mezőgazdaság, élelmiszeripar és építőipar. Várjuk és örömmel fogadjuk az Önöktől érkező diákokat a magyar egyetemeken. Mi a saját sorsunkból tudjuk, hogy a tanulás, a szabad szellem és a gyors észjárás a versenyképességnek a forrása. Nagy országok másra is alapozhatják a jövőjüket, de az olyan méretű országok, mint mi vagyunk, elsősorban a tanulásban, a szabad szellemben és a gyors észjárásban bízhatnak, ezért fontos, hogy az egyetemeket, egymás egyetemeit a diákjaink látogassák. Tettem egy további javaslatot is a mezőgazdaság területén, ahol nekünk a középfokú oktatásban is angol nyelvű, gyakorlatra épülő képzésünk van, és miután Önök modernizálni akarják a mezőgazdaságot, szívesen fogadunk olyan középiskolásokat, akik egyúttal gyakorlattal összekötve angol nyelven kaphatnak speciálisan magyar technológiai know-howt is, oktató képzést Magyarországon. Úgyhogy korlátlan számban látunk szívesen Georgiából érkező mezőgazdaság iránt érdeklődő középiskolai diákokat.

Szeretném jelezni, hogy egybeesnek a szándékaink a kínaiakkal való együttműködést illetően is. Az „Egy övezet, egy út” projektet mind a két ország fontosnak tartja, és meg is hívtam az Önök kormányát a szeptemberben Budapesten tartandó Közép-Európa–Kína csúcstalálkozóra, hogy megfigyelőként ott vegyen részt. A miniszterelnök ezt a meghívást elfogadta, tehát az Önök kormánya ott lesz Budapesten ez év szeptemberben. Köszönöm szépen a miniszterelnök úrnak, hogy megemlítette, hogy Magyarország végig kitartott amellett, hogy Georgia kapja meg a vízummentességet. Kitartott Magyarország végig amellett, hogy az Európai Unióhoz való közeledése az Önök országának minél gyorsabb legyen. Az Európai Unió ma nem túl lelkes a bővítés gondolatától, ezért fontos, hogy azok az országok, amelyek később csatlakoztak az unióhoz, fönntartsák a nyitottságot, és támogassák azokat az országokat, akik közelebb akarnak kerülni, és be akarnak jutni az Európai Unióba. A vízummentesség kulcskérdés. Meggyőződésem, hogy a georgiai fiatalok hálásak lesznek azért, hogy a szabadságnak ezt az új dimenzióját is megismerhetik. Mi is így voltunk ezzel, magyarok. Az Európai Unió egyik nagy vívmánya, hogy szabadon mozoghatunk a világ egyik legértékesebb kulturális területén.

Szeretném végül elmondani, hogy mi nagyra értékeljük Georgiának a konzekvens külpolitikáját, azt a következetességet, elszántságot és higgadtságot, amelyet bemutattak, és egyben szeretném világossá tenni, hogy mi, magyarok határozottan és következetesen kiállunk Georgia szuverenitása, területi integritása mellett a nemzetközileg elismert határokon belül. És támogatjuk Önöket abban, hogy a befagyott konfliktusokat tárgyalásos úton, sikeresen rendezzék.

Összességében azt mondhatom Önöknek, hogy büszkék vagyunk arra, hogy Georgiát Magyarország barátai között tudhatjuk.