Orbán Viktor viszonválasza
2020. szeptember 21., Budapest

Köszönöm szépen, Elnök úr!

Újat nem hallottunk, én sem akarok újat mondani, de mégis a parlamentáris udvariasság megköveteli, hogy néhány szóban válaszoljak.

Először is, a miniszterelnök úr azt mondta, hogy az összeomlást gőg előzi meg. Ez egy értékes megfigyelés, és nyomatékot ad a személyes példa. Köszönjük szépen a figyelmeztetését! Hogy sárkány-e az Európai Unió: azt hiszem, hogy itt koncepcionális különbség vagy félreértés van, mert az Európai Unió nem Brüsszelben van, ezért mi nem vitatkozunk az Európai Unióval. Az Európai Unió Varsóban van, Budapesten, Berlinben, Párizsban, merthogy Európa a nemzetek szövetsége, az Európai Unió a nemzetek közössége. Nekünk egyes európai intézményekkel lehet vitánk, Ön ezt teljesen félreérti, és úgy látom, hogy a baloldal sem tudja ezt a különbséget, a nemzetekből álló Európai Unió és az egyes európai intézmények közötti különbséget megtenni, ezért az intézményekkel fennálló vitáinkat, amelyek kétségkívül vannak, állandóan az Európával fennálló vitaként értik – teljes félreértés! Kérem, ezt gondolják át! Amit a tudomány, a művészet és a szabad véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban elmondott, ezt fontosnak érzem. Emlékszem arra, hogy amikor baloldali kormány volt, akkor a gazdasági miniszter azt mondta, és ennek aztán semmilyen következménye nem lett – ennyit a tudomány szabadságáról –, hogyha az akadémiától pénzt veszünk el, akkor neki az jut eszébe, hogy nem szokták a békákat sem megkérdezni, mielőtt lecsapolják a mocsarat. Én erre emlékszem, úgyhogy szívesen vesszük az észrevételeit tudomány és művészet szabadsága ügyében. A szólásszabadságról pedig nekünk az szokott eszünkbe jutni, ha Önt halljuk, hogy Önök kilőtték az emberek szemét. Önök lovasrohamot vezényeltek az emberek ellen! Véresre vertek ártatlan embereket az utcán, nőket, asszonyokat, válogatás nélkül! Nem emlékeznek erre? Kedves Jobbik, a maguk újdonsült barátai, nem emlékeznek erre? Ők verték ki az emberek szemét, véresre verték őket! Mindenki látta! Nem emlékeznek erre? Az hagyján, hogy Önök most szövetségben vannak velük, de Önök megtapsolják annak az embernek a hozzászólását, aki mindezt elrendelte, kedves Jobbik!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ami a felkészülést illeti, két dolgot szeretnék mondani. Először is szeretném megköszönni az operatív törzsnek, ami nem néhány emberből áll, hanem sok emberből, mert mögötte számos munkacsoport dolgozik, szeretném megköszönni az operatív törzs minden tagjának, hogy egész nyáron minden nap dolgoztak. Külön köszönöm Pintér miniszterelnök-helyettes úrnak, aki ezt a munkát irányította, és Kásler miniszter úrnak, aki végig segítette ezt a munkát. Akik azt állítják most, hogy az ország nem készült fel, azok nem a kormánnyal vitatkoznak, azok nem a kormány munkáját kérdőjelezik meg. Magyarországon egész nyáron sok ezer ember dolgozott, hogy felkészítse az egészségügyet és az egész országot a második hullámra. Amikor Önök megkérdőjelezik az ország felkészültségét, ennek a sok ezer embernek a munkáját kérdőjelezik meg. Mert meg kéne érteniük végre ott a másik oldalon, hogy nem a kormány védekezik, Magyarország védekezik. Nem a kormány van bajban, Magyarország van bajban. Mindannyian védekezünk, persze leszámítva Önöket, akik bejelentették, hogy Önöknek egyetlen céljuk van ennek a járványnak az idején is, hogy megbuktassák a kormányt. Ennyire futotta. Mindenki védekezik, mindenki az országot segíti, mindenki összefog, leszámítva Önöket, akiknek ilyenkor is csak a hatalom és a pénz jár az eszükben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezt nagyon világosan elmondta most nekünk a Jobbik frakcióvezetője, aki azt mondta, hogy a vírust és a kormányt egyaránt ellenfélnek tekintik. Ez baj! Fel kéne ismerni, hogy lehet, hogy ellenfélnek tekintik a kormányt is, de az másfajta ellenfél, mint a vírus, mert az megöli az embereket. Úgyhogy nagyon szeretném kérni az ellenzéki pártokat, hogy a kormánnyal szembeni ellenérzések ellenére is, legyenek szívesek, tegyenek különbséget a kormány meg az ország között, az irántunk táplált indulatok meg aközött, ahogyan most a vírus idején föl kéne lépni. Ne úgy gyűlöljenek bennünket, mint a vírust! A vírus megöli az embereket. Úgyhogy legyenek kedvesek, ezt a gondolatot, miszerint Önöknek most egyszerre kell utálniuk, és egyszerre kell harcolniuk a vírus és a kormány ellen, tegyék félre, ez káros, hátrányos és erkölcstelen is az ország szempontjából nézve. Tavasszal azért nem működtek együtt velünk, mert azt mondták, hogy rendkívüli jogrendet vezettünk be, és az nem lehet, ilyen körülmények között nem tudunk együttműködni. Hát, most nincs rendkívüli jogrend. Akkor miért nem működnek velünk együtt? Nincs rendkívüli jogrend. Miért nem vesznek részt a közös védekezésben? Ahelyett, hogy ezt tennék, emlékeztet bennünket a szerencsi választásra a Jobbik frakcióvezetője úgy, hogy közben a szegények nevében szól. Tisztelettel kérem, járjon közbe, hogy a Jobbik szerencsi jelöltje fizesse ki az alkalmazásában álló varrónőket. Ha segíteni akarnak a szegényeken, legalább azokon segítsenek, akiknek az Önök jelöltje nem ad fizetést! Szóba hozták a minimálbért is. A Jobbik akkor még nem volt parlamenti párt, ezért nem tudhatja, de elmondom, hogy 2002-ben a minimálbér 50 ezer forint volt. Akkor jöttek vissza a kommunisták. 2010-ben, amikor ismét távoztak, a minimálbér 73 ezer volt. Ötvenezer forintról 73 ezer forintra sikerült emelni. Ha megnézi a mostani számokat, akkor azt fogja látni, hogy ma a minimálbér 161 ezer forint. Érzékelheti a különbséget, és láthatja a tendenciát is. Ne akadályozza a munkánkat, inkább segítsen bennünket, hogy tovább emelhessük a minimálbért!

Tóth Bertalan frakcióvezető úrnak először is szeretnék gratulálni, hogy az MSZP elnökévé választották. Egyúttal szeretném emlékeztetni arra, hogy valami félreértés lehet közöttünk, amit szívesen oszlatok el egyébként, mert Ön azt mondta, hogy a mi oktatáspolitikánk és annak a szellemi alapjai alattvalóvá teszik a gyermekeket. Itt nyilvánvalóan nem gondolom, hogy ezt Ön rosszindulattal mondta volna, nyilván félreértésről van szó. A hazafias nevelés szerintem nem teszi a gyermekeket alattvalókká. Mi hazafias nevelést szeretnénk, azt szeretnénk, hogy mindazt, amit az elődeink összeraktak, felépítettek, megalkottak, szellemi értelemben is létrehoztak, azt megértsék, és tovább tudják vinni. Ennyit szeretnénk. Ez nem alattvalóság. Hazafiakká szeretnénk nevelni a gyerekeinket. Bonyolult folyamat ez, nem könnyű dolog, családos ember, Ön is tudja, hogy ez nem egyszerű dolog, mert a gyerekek nem haptákban állnak, és parancsokat fogadnak el. Rávenni őket arra, megértetni velük, hogy hazafinak lenni szép dolog, ez egy komoly pedagógiai teljesítmény, de semmiképpen nem azonos az alattvalóvá neveléssel. Ezt a különbségtételt szerintem Ön valahogy félreétette. Beszélt a nyugdíjasokról is a frakcióvezető úr. Ez mindig bánt engem, mert az ember azt hinné, hogy a politikában mégiscsak az idő, a tapasztalat meg a tények számítanak. Amikor Önök elkezdenek beszélni a nyugdíjasokról, akkor én csak arra tudok gondolni, hogy de nem Önök voltak azok, akik elvettek egyhavi nyugdíjat tőlük? Most dolgozunk azon, hogy ezt visszaadjuk. Éppen most, január 1-jétől kezdjük meg a 13. havi nyugdíj visszaépítését. Azt, amit Önök elvettek, most kezdjük visszaadni, és szeretném mondani, hogy vissza is fogjuk adni. Önök állandóan fejünkhöz vágják a családok adósságát, de én úgy emlékszem, hogy a devizahitel vitte a családokat elsősorban csődbe, és nekünk óriási erőfeszítéseket kellett tenni, az egész pénzügyi kormányzatnak, hogy ebből a csapdából kirántsuk őket. Arra is érdemes emlékezni, hogyha megnézzük a családok támogatásának arányát a magyar költségvetés-politikában – kellő szerénységgel mondom, mert nem szeretnék a gőg hibájába esni, jobb elkerülni az olyasmit, mert csúnya vége lesz, igaza van a miniszterelnök úrnak, tehát kellő szerénységgel mondom, akkor látható, hogy arányaiban egész Európában Magyarországon költjük a legtöbbet a költségvetésünkből családtámogatásra. Egész Európában! Holott nem vagyunk Európa leggazdagabb országa, és mégis!

Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim!

Gáz- és villanyárcsökkenést követel az MSZP. Derék! De én arra emlékszem, hogy amikor kormányon voltak, a gáz árát háromszorosára emelték, az elektromos áramét meg kétszeresére. Ön szerint ez rendjén van? Mondhatná azt is, hogy mi már elkövettük ezt a hibát, felemeltük az áram és a gáz árát, Önök ne kövessék el. És megígérem: nem fogjuk felemelni, mert mi vittük le, mi a rezsicsökkentés pártja vagyunk, Önök meg a rezsinövelés pártján álltak mindig is. Ezt a különbséget, kérem, ne felejtse el!

Schmuck asszonnyal is több vitám szokott lenni, ezeket nem szeretném megismételni, és viccelődni sem szeretnék, de tetszett, amikor azt mondta, hogy el sem tudja képzelni, hogyan győzzük le ezt a válságot. Az jutott eszembe, hogy milyen szerencse, hogy Önök ellenzékben vannak! Azt a vitát pedig, ami a személyzet kiképzéséhez kapcsolódik, itt a fülem hallatára vívta meg többször már több ellenzéki képviselő Kásler miniszter úrral, aki világosan elmagyarázta, hogyan képeztük ki az embereket, mennyien vannak, a rezidensek képzése hogyan halad. Az az igazság, hogy nemcsak eszköz, hanem ember is van elegendő, hogy az eszközeinket működtessük.

Azt nehéz megérteni mindenfajta vita ellenére is, hogy Szabó Timea képviselőtársam miért ellenzi az iskolában a lázmérést. Szerintem az szükséges. Azt nem értem, hogy miért gúnyolódik az operatív törzsön, amikor azt a döntést hozta, hogy 23 óra után zárják be a szórakozóhelyeket. Lehet vitatkozni ezen természetesen, de nekem az a felfogásom, hogyha ilyen egyszerű ügyekről van szó, akkor legjobb, ha a szakemberekre hallgatunk, akik teljesen világosan a többször megismételt kérdésünkre azt válaszolták, hogy igen, szerintük ez szükséges, és tegyük meg. Azt sem értem egészen, hogyha 30 ezer forint környékén jár egy vírusteszt, és a kormány hatósági árat vezet be, lecsökkentve a 30 ezret 19.500-ra, miért kellene magunkat ezért szégyellni, ahogy Ön tanácsolta? Szerintem ez egy helyes dolog, és nem akarom Önt megvádolni, de szeretném hozzátenni vagy megemlíteni, hogy aki ma a hatósági ár ellen érvel, az a tesztspekulánsok mellett érvel. Ami pedig az egészségügyben dolgozók béremelését illeti, Ön azt mondta, hogy emeljük meg a bérüket 50 százalékkal. Szeretném mondani, hogy ebben a parlamenti ciklusban, amiben most vagyunk, az ápolónők 72 százalékos béremelést fognak kapni, Kásler és Pintér miniszter urak pedig dolgoznak azon, hogy egy áttörés erejű orvosibér-emelést is meg tudjunk valósítani. Kérem, támogasson ebben bennünket.

Tisztelt Elnök Úr!

Zárásképpen azt szeretném mondani, hogy a képviselőtársaim egy dologban biztosak lehetnek: mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük Magyarországot, a módszerünkön nem változtatunk, nemzeti összefogással fogunk védekezni, együtt védjük meg Magyarországot, és ha az ellenzéki képviselők meggondolták magukat, akkor csatlakozhatnak ehhez az összefogáshoz.

Köszönöm szépen!