Predavanje Viktorja Orbána na konferenci z naslovom „Trideset let svobode”
Budimpešta, 19. junija 2021

Dober dan želim! S spoštovanjem pozdravljam predsednika Madžarskega parlamenta, gospo predsednico Mário Schmidt. S spoštovanjem pozdravljam prisotne predstavnike diplomatskega zbora akreditirane na Madžarskem, člane vlade, stare prijatelje, lep pozdrav vsem, ki ste prišli.

Rad bi nadaljeval misel gospe predsednice, namreč to je dan, ko Madžarska prvič spregovori v razpravi o prihodnosti Evropske unije, ki se je začela maja. Prav danes.

Najpomembnejši je točen pomen besed. Če ni reda med našimi besedami, tudi v naših mislih ni reda.

Razprava se je maja začela v Evropski uniji, zato moje današnje predavanje ne govori o prihodnosti Evrope, ampak o prihodnosti Evropske unije. Del Evrope so Norveška, Švica, Združeno kraljestvo, celoten Balkan, Ukrajina in Belorusija zagotovo, tudi Rusija, do Urala zagotovo, tudi turški svet sega v geografski prostor, ki ga imenujemo Evropa. Evropa je kulturna tvorba, ki je fantastična, očarljiva in ki se je ne da posnemati. Plodna dediščina treh gričev, treh hribov, Akropole, Kapitola in Golgote je neponovljiva, trta, ki je pognala iz cepičev cepljenih drug v drugega. Vino pridelujejo v številnih krajih sveta, tudi evropsko kulturo želijo udomačiti v številnih krajih, ampak nikoli ne morejo doseči prvotnega okusa in prvotne lepote pa naj se še tolikokrat napijejo do pijanega. V življenju Evrope so se menjavala boljša in slabša obdobja, ampak Evropa je večna in tudi danes je, tudi če se oblačila drugih svetlejša. Nismo na zasedanju umetniške akademije, kjer tekmujemo v hvalospevih o veličini našega kontinenta, ampak na politični prireditvi, na kateri ne razmišljamo o Evropi, ampak moramo razmišljati o prihodnosti Evropske unije.

Evropska unija je politična tvorba, ki jo je ustvaril človek, ustanovili so jo zato, da bi zaščitili gospodarske in vojaške interese svojih držav. Ustanovili so jo zato, da bi odgovorili na politično dejstvo, da so po drugi svetovni vojni polovico Evrope zasedli Američani, drugo polovico pa Sovjeti. Evropsko unijo so ustanovili zato, da se ne bi razblinilo upanje, da bodo nekoč o usodi Evrope ponovno odločali Evropejci.

Spoštovani gospe in gospodje!

Frankfurter Allgemeine Zeitung na podlagi neke raziskave piše, da je junija 2021 le 45 odstotkov Nemcev reklo, da lahko svobodno izrazi svoje mnenje, 44 odstotkov jih je mislilo nasprotno. Po mnenju anketirancev se lahko hitro opeče, ki o islamu, patriotizmu ali domoljubju pove to, kar misli. Václav Klaus, najdlje svetleči intelekt bivših političnih voditeljev v današnji Evropi pravi, da so hkrati napadeni človek, družina in nacija, in s tem je ogrožena prihodnost Evrope. Gospa Barley podpredsednica EP pravi, da je treba Madžarsko in Poljsko sestradati. Eden od podpredsednikov komisije o članici unije, prav o nas, pravi, da smo bolna demokracija. Kaj se je zgodilo z našo Evropsko unijo?

Spoštovani gospe in gospodje!

Unija je leta 2008 ustvarila 25 odstotkov BDP-ja v svetu, torej 25 odstotkov bruto proizvoda, leta 2019 samo 18 odstotkov. Unija je leta 2008 ustvarila 22 odstotkov industrijske dodane vrednosti, leta 2019 pa le 15 odstotkov. Leta 2001 je od 50 največjih firm sveta bilo 14 evropskih, danes samo 7. Med desetimi največjimi finančnimi centri ni centra na območju Evropske unije. Evropska unija je pred tridesetimi leti imela sedemkrat več patentnih prijav kot Kitajska, slednja ima danes štirinajstkrat več kot Evropska unija. V svetu je v preteklih 25 letih bilo ustanovljenih 20 firm, katerih vrednost danes presega 100 milijard dolarjev: 9 je ameriških, 8 kitajskih, med njimi ni evropske firme. Kaj se je zgodilo z našo unijo? Združene države so v preteklih tridesetih letih za več kot 30 odstotkov povišale vojaške izdatke, Kitajska za devetkrat, torej za 900 odstotkov. Unija stoji tam, kjer je bila pred tridesetimi leti. Med desetimi državami sveta z največjimi vojaškimi izdatki najdemo samo dve državi Evropske unije. Kaj se je zgodilo z našo Evropsko unijo?

Spoštovani gospe in gospodje!

Le četrtina državljanov Evropske unije misli, da bo naslednja generacija bolje živela kot današnja. 57 odstotkov Francozov, 53 odstotkov Belgijcev, 44 odstotkov Nemcev meni, da bodo naslednje generacije Francozov, Belgijcev in Nemcev živele slabše kot današnje. Kje so evropske sanje? Kaj se je zgodilo z našo Evropsko unijo? Študija Inštituta Bertelsmann iz leta 2016 pravi, da enoten notranji trg državam članicam zagotovi dodatne prihodke. Res je, ampak ne v enakem razmerju. Na eno osebo računano Nemcem zagotovi 1046 EUR presežka, Francozom 1074 EUR, Madžarom 408 EUR, Poljakom pa 382 EUR, torej namesto konvergence vidimo divergenco. Po analizi iz leta 2017 prav tako nemškega CEP sta z evrom pridobili in pridobivata le Nemčija in Nizozemska, vse ostale države evroobmočja imajo hude izgube. Kaj se je zgodilo z našo Evropsko unijo?

Spoštovani gospe in gospodje!

Danes je dan madžarske svobode. Trideset let svobode. Pred tridesetimi leti smo dobili hladno vojno. Gospod predsednik Reagan je prestavil kretnice in je sprožil odločilno bitko hladne vojne. Poljska Solidarnost je se hrabrostjo dobljeno od poljskega papeža dokazala, da Sovjeti nimajo več moči za uporabo edinega orodja, vojske, ki je držala skupaj socialistični blok. Leto 1956 je že preteklost. Po sedmih letih smo se srednjeevropski narodi s hrabrostjo, ki smo jo dobili od Poljakov, pridružili Poljakom in smo v letih 1989-90 dobili zadnjo bitko hladne vojne. Mi smo bili tam. Vemo, da svoboda ni prišla, ampak smo si jo izborili. Komunizem ni padel, ampak smo ga zrušili. Berlinski zid se ni porušil, ampak smo ga zrušili. Sovjeti niso odšli iz države, ampak smo jih izpodrinili. Spretno, brez izgube krvi, hrabro in prebrisano smo zrušili, porušili, izrinili in si izborili. Tudi danes smo isti, kot smo bili: Zadnji še danes živeči borci v Evropi, ki so se borili za svobodo. Zgodovina Evrope se ni spremenila, ampak smo jo mi spremenili. Vemo, da zdaj, ko je Evropska unija v težavah, samo od sebe ne bo prišlo do izboljšanja, preoblikovanja in prehoda na pravo pot. To moramo mi popraviti, preoblikovati, spraviti nazaj na pravo pot, na nekoč uspešno stezo.

Spoštovani gospe in gospodje!

Evropska Unija danes ponovno potrebuje borce za svobodo, kot smo mi.

Spoštovana konferenca!

Danes oblikujemo teze. Teze, s katerimi madžarska vlada prispeva k vseevropski razpravi o prihodnosti Evropske unije, in upamo, da bo temu sledilo podobno stališče madžarskega parlamenta.

Naša prva teza je, da drvimo v Evropsko unijo z značilnostmi imperija. V Bruslju namesto Evrope narodov gradijo evropsko superdržavo, za kar niso dobili pooblastila od nikogar. Ni evropskega demosa, so samo narodi. Brez demosa pa ni mogoče graditi demokracije, zato gradnja bruseljskega imperija neizogibno vodi k deficitu demokracije. To, kar si mi želimo, je nekaj drugega. Mi si želimo demokracijo demokracij, katere temelje tvorijo evropski narodi. Ne bojmo se povedati: mi, demokrati na nacionalnih temeljih se soočamo z graditelji imperija, ki so pravzaprav tudi nasprotniki demokracije.

Naša druga teza je, da danes Bruselj vodijo ljudje, ki na integracijo ne gledajo kot na sredstvo, ampak kot na cilj. Zato je treba prevladati nacionalne interese in tradicionalne vrednote. Pravni red in ustanove EU ta prizadevanja ne ovirajo, ampak jih spodbujajo. Zato se dogaja to, da naši politični nasprotniki težijo k oslabitvi naravnih skupnosti, ki tvorijo temelj evropske kulture. Tarča so nacija, regije, krščanske in judovske cerkve, družine. Zato reče madžarska vlada, da je treba iz Ustave unije ob prvi priložnosti črtati besedno zvezo „ever closer union”.

Naša tretja teza je, da je Bruselj velik del oblasti oddal mrežam, ki so organizirane in vodene zunaj Evrope, predvsem Sorosevim mrežam in interesom ameriških demokratov, ki stojijo za njimi. To se dogaja takole. Prvi korak je bil, da so komisijo kot varovalko pogodb, iz politično nestrankarske pozicije premaknili in oblikovali v politično telo. Tega niso počeli skrivaj, ampak se je začelo z javno najavo gospoda predsednika Junckerja. Oklepaj: zato Britanci in Madžari niso podprli gospoda Junckerja pri izvolitvi za predsednika, in konec koncev je to privedlo tudi do Brexita. Zaklepaj. Drugi korak je bil, da se je komisija, ki je bila preoblikovana v politično telo, odločila, da pripravlja poročila o pravni državi članic unije. Vendar ta poročila o državah niso sestavili na podlagi mnenja, dokumentov in sporočenih dejstev članic. Ta dela naročajo pri civilnih organizacijah, lažnih civilnih organizacijah, ki delujejo v državah članicah in so pravzaprav politične organizacije, ki tipično, skoraj brez izjeme sodijo v mrežo Györgya Sorosa po vsem kontinentu, česar sami niti ne zanikajo. Tretji korak: na podlagi njihovih poročanj in mnenj ocenjujejo demokratično izvoljene vlade držav članic, tiste, ki jim niso všeč, želijo celo kaznovati. To je zloraba oblasti, ki so jo na komisijo prenesle države članice.

Naša četrta teza je, da bo Evropska unija razpadla, če ne bo skupnega gospodarskega uspeha. Ideja unije temelji na enostavni predpostavki, da lahko države članice skupaj dosežejo večji gospodarski uspeh kot vsaka posebej. Če se bo pokazalo, da smo ločeno gospodarsko uspešnejši ali pa smo lahko uspešnejši, bo konec Evropske unije. Zato mi, ki smo pristaši Evropske unije lahko podpiramo le politiko, ki je osredotočena izključno le na skupen gospodarski uspeh. Danes pa se Bruselj ukvarja sam s seboj, se bojuje z lastnimi članicami: kritizira, grozi, sili in kaznuje, skratka zlorablja oblast in s tem razbija sam sebe.

Naša peta teza je, da bo naslednje desetletje obdobje nevarnih izzivov: preseljevanja narodov, migracij, epidemij in pandemij. V tem nevarnem obdobju bo treba zagotoviti varnost, biti uspešen v svetovnem gospodarstvu. Predpogoj za uspešno vzpostavitev evropske demokracije. Zaradi varstva nacionalne in ustavne identitete držav članic je treba z vključitvijo ustavnih sodišč držav članic ustanoviti novo institucijo.

Naša šesta teza je, da se je Evropski parlament z vidika evropske demokracije izkazal za slepo ulico. Zastopa le lastne strankarske, ideološke in institucionalne interese. Nič ne doda moči Evropske unije, ampak jemlje. Prav zaradi tega je treba bistveno povečati moč nacionalnih parlamentov, v Evropski parlament pa bi morali delegate poslati nacionalni parlamenti – po vzoru Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Nacionalnim parlamentom pa je treba razen tega zagotoviti pravico, da lahko zaustavijo zakonodajni postopek unije, če menijo, da krši nacionalne pristojnosti, torej je treba uvesti postopek z rdečimi kartoni.

Sedma teza: ceterum censeo, Srbijo je treba sprejeti. Članstvo Srbije je večji interes unije kot Srbov. To dejstvo je treba vzeti na znanje, treba jih je sprejeti.

Spoštovani gospe in gospodje!

Zgodovina zdaj na pladnju ponuja možnost. Začela se je razprava, končno lahko odkrito govorimo o težavah, o vsem, kar je sporno, teži državljane držav članic. Stesali so nam tudi podij, upam, da vidim to, kar je, potrebno je le dovolj intelektualne hrabrosti, da ga uporabimo za lastne cilje. Dobili smo priložnost, da ustavimo sovjetizacijo Evropske unije in to, da bi Bruselj postal Moskva. Vemo kakšne nevarnost nam preti, saj smo le trideset let svobodni. Vedno smo bili borci za svobodo v Evropi. Mi smo izborili svobodo, naši zahodni prijatelji pa so jo podedovali. Kakšna razlika! Imejmo dovolj intelektualne in politične hrabrosti in priznajmo, da so se časi spremenili. Pred tridesetimi leti smo mislili, da je Evropa naša prihodnost, zdaj že vidimo, da smo mi prihodnost Evrope. Upajmo biti demokrati in borci za svobodo tudi v Bruslju, ker se lahko samo iz tega rodi nova evropska renesansa.

Bog je nad vsemi nami, najprej Madžarska! Naprej Madžarska, naprej Madžari!