Príhovor Viktora Orbána na konferencii „Tridsať rokov slobodne”
19. júna 2021, Budapešť

Dobrý deň prajem! Srdečne pozdravujem predsedu Parlamentu, pani predsedníčku Máriu Schmidt. Srdečne pozdravujem prítomných členov zboru zahraničných zastupiteľských úradov akreditovaných do našej krajiny, členov vlády, svojich starých priateľov, vôbec srdečne pozdravujem všetkých, ktorí prišli.

Chcel by som pokračovať tam, kde prestala pani predsedníčka, pretože dnešný je ten deň, kedy sa ozve Maďarsko po prvý krát v diskusii o budúcnosti Európskej únie, ktoré sa začalo v máji. Presne v tento deň.

Najdôležitejší je presný význam slov. Ak nemáme poriadok v našich slovách, potom nemáme poriadok ani vo svojich myšlienkach.

Diskusia, ktorá sa začala v máji v Európskej únii, teda ani moja prednáška nebude o budúcnosti Európy, ale o budúcnosti Európskej únii. Súčasťou Európy je Nórsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, celý Balkán, Ukrajina určite aj Bielorusko, aj Rusko až po Ural, ako aj turecký svet zasahuje do tohoto geografického priestoru, ktorý nazývame Európu. Európa je kultúrnym stvorením, ktoré je fantastické, fascinujúce, úchvatné a neopakovateľné. Dedičstvo navzájom sa oplodňujúcich trojvrší, troch kopcov, Akropola, Kapitolia a Golgoty je neopakovateľné, ako vinič vyháňaný z výhonku vštepenej vzájomne do seba. Víno sa robí na mnohých miestach Sveta, aj európsku kultúru sa pokúšajú udomácniť na mnohých miestach, ale nikdy nemôžu dosiahnuť chute, krásy tej pôvodnej, nech sa opijú čo i len nespočetne krát do nemoty. V živote Európy sa striedali lepšie, a horšie časy, ale Európa je večná, a je ňou aj dnes, darmo sa blyštia krajšie háby iných. Lenže dnes sa nenachádzame na rokovaní umeleckej akadémie, kde vzájomne súperiac chválime veľkosť nášho kontinentu, ale na politickom podujatí, a musíme rozmýšľať nie Európe, ale o budúcnosti Európskej únie.

Európska únia je politickým výtvorom stvorený človekom, ktorá bola založená preto, aby ochránila ekonomické a vojenské záujmy svojich krajín. Bola založená preto, aby poskytovala odpoveď na politický fakt, že po 2. svetovej vojne obsadili jednu polovičku Európy Američania, a druhú polovičku obsadili Rusi. Európska únia bola založená preto, aby sa nestratila nádej, že raz o osude Európy budú môcť rozhodovať opäť Európania.

Vážené dámy, vážení páni!

Frankfurter Allgemeine Zeitung píše na základe jedného prieskumu, že v júni 2021 tvrdilo iba 45 percent Nemcov, že môžu vyjadriť slobodne svoj názor, a 44 percent z nich mal opačný názor. Podľa respondentov si môžu ľahko popáliť prsty, ak povedia o islame, o alebo vlastenectve to, čo si myslia. Václav Klaus, ktorý je dnes najďalej svietiacim duchom Európy spomedzi bývalých politických lídrov hovorí, že človek, rodina, a národ sú pod útokom naraz, ohrozujúc tým budúcnosť Európy. Pani Barley, podpredsedníčka EP hovorí, že Maďarsko a Poľsko treba vyhladovať. Jeden z podpredsedov komisie hovorí o jednej členskej krajine Únie, akurát o nás, že sme chorá demokracia. Čo sa stalo s našou Európskou úniou?

Vážené dámy, vážení páni!

Európska únia poskytovala v roku 2008 ešte 25 percent HDP, čiže celkového produktu sveta, v roku 2019 už iba 18 percent. Európske únia poskytovala v roku 2008 22 percent celkovej priemyselnej pridanej hodnoty sveta, v roku 2019 už iba 15 percent. V radoch 50 najväčších firiem sveta v roku 2001 bolo 14 európskych, dnes už iba 7. Medzi 10 najväčšími finančnými centrami sveta sa dnes už nenachádza európska lokalita. Európska únia podávala pred tridsiatimi rokmi sedemkrát toľko patentov, ako Čína, dnes Čína podáva už štrnásťkrát toľko, ako Európska únia. Na svete bolo založených počas uplynulých 25 rokov 20 takých firiem, ktorých hodnota dnes presahuje 100 miliárd dolárov: 9 amerických, 8 čínskych, európska firma sa medzi nimi nenachádza. Čo sa stalo s našou Európskou úniou? Počas uplynulých tridsať rokov zvýšili Spojené štáty svoje vojenské výdavky o 30 percent, Čína na deväťnásobok, čiže o 900 percent. Únia sa nachádza tam, kde sa nachádzala pred tridsiatimi rokmi. Spomedzi desiatich krajín s najvyššími vojenskými výdajmi nájdeme dnes už iba dva štáty Európskej únie. Čo sa stalo s našou Európskou úniou?

Vážené dámy, vážení páni!

Štvrtina občanov Európskej únie si myslí, že budúca generácia bude žiť lepšie, ako dnešná. 57 percent Francúzov, 53 percent Belgičanov, a 44 percent Nemcov si myslí, že budúce francúzske, belgické, a nemecké generácie budú žiť horšie, ako tie dnešné. Kam sa podel európsky sen? Čo sa stalo s našou Európskou úniou? Podľa štúdie Inštitútu Bertelsmann z roku 2016 jednotný vnútorný trh spôsobuje pre členské štáty nadmerné príjmy. Je síce pravda, že nie v rovnakom pomere. To predstavuje pre Nemcov 1046 eur nadmerného príjmu na osobu, pre Francúzov 1074 eur naviac, Maďarom 408 eur naviac, a Poliakom 382 eur naviac, čiže namiesto konvergencie vidíme divergenciu. Na základe analýzy taktiež nemeckého inštitútu A CEP z roku 2017 zavedením eura získajú iba Nemecko a Holandsko, všetky ostatné štáty eurozóny prežívajú vážne straty. Čo sa stalo s našou Európskou úniou?

Vážené dámy, vážení páni!

Dnes je deň maďarskej slobody. Tridsať rokov slobodne. Je tomu tridsať rokov, že sme vyhrali studenú vojnu. Pán prezident Reagan prehodil výhybky, a spustil rozhodujúcu bitku studenej vojny. Poľská Solidarita s odvahou získanou od poľského pápeža dokázala, že jediný nástroj, ktorý udržuje socialistický tábor pohromade, armádu a násilie Sovieti už nemajú silu nasadiť. Rok 1956 už je minulosťou. A po uplynutí siedmych rokov s odvahou získanou od Poliakov stredoeurópske národy, my, všetci sme sa postavili vedľa Poľska, a vyhrali sme poslednú bitku studenej vojny v rokoch 989-90. My sme tam boli. My vieme, že sloboda sa nezavítala, ale sme si ju vybojovali. Komunizmus sa nezrútil, ale sme ho porazili. Berlínsky múr sa nezvalil, ale sme ho zvalili. Sovieti neodišli, ale sme ich vytlačili. Šikovne, bez straty krvi, odvážne a prefíkaným spôsobom sme porazili, zvalili, vytlačili, a vydobyli. Aj dnes sme tí istí, čím sme boli: poslední, dodnes žijúci bojovníci za slobodu Európy. História Európy sa nezmenila, ale my sme ju zmenili. Vieme, že teraz, keď Európska únia je v problémoch, nezlepší, nezmení sa to sám od seba, a my ju musíme postaviť na správnu, voľakedy úspešnú cestu.

Vážené dámy, vážení páni!

Európska únia dne spotrebuje presne takých bojovníkov za slobodu, akí sme my.

Vážená Konferencia!

Dnes formulujeme tézy. Tie tézy, ktorými maďarská vláda prispieva k celoeurópskej diskusii o budúcnosti Európskej únie, po čom dúfam bude nasledovať podobné stanovisko Parlamentu Maďarska.

Naša prvá téza je, že sa rútime k Európskej únii s ríšskym charakterom. Namiesto Európy národov sa buduje v Bruseli taký európsky superštát, na ktorý neposkytol nikto žiadne oprávnenie. Európsky démos neexistuje, existujú iba národy. Bez démosu ale nemožno budovať demokraciu, preto budovanie bruselskej ríše vedie zákonite k nedostatku demokracie. To, čo by sme chceli my, je niečo úplne iné. My chceme demokraciu demokracií, ktorej základy tvoria európske národy. Nebojme sa vysloviť: my, demokrati stojaci na národných základoch stojíme zoči-voči budovateľom ríše, ktorí sú v podstate aj nepriateľmi demokracie.

Naša druhá téza je, že Brusel dnes riadia tí, ktorí sa pozerajú na integráciu nie ako nástroj, ale ako cieľ, samoúčel. Preto chcú prepísať všetky národné záujmy a naše tradičné hodnoty. Legislatívny systém a inštitúcie EU nezabraňujú tomuto úsiliu, práve naopak, sú v tomto procese nápomocné. Preto sa stáva to, že naši politický oponenti sa usilujú o zoslabenie prirodzených komunít tvoriacich základ európskej kultúry. V hľadáčiku sú národ, regióny, kresťanská a židovská cirkev, rodiny. Preto, hovorí maďarská vláda, že zo Základnej zmluvy Únie treba vymazať pri prvej možnej príležitosti výraz „ever closer union”.

Naša tretia téza je, že Brusel outsourcoval značnú časť svojej moci, a previedol ju sieťam organizovaných a riadených mimo Európy, predovšetkým sieťam Sorosa, ako aj záujmom amerických demokratov stojacich za nimi. Toto sa deje nasledovným spôsobom. Ako prvý krok posunuli komisiu z politicky nestrannej pozície strážcu zmlúv, a vytvorili z nej politický zbor. Toto sa nezačalo potajomky, ale verejným oznámením pána predsedu Junckera. Zátvorka: preto nepodporovali Maďari a Briti zvolenie pána Junckera za predsedu komisie, a koniec koncov toto vyústilo aj do Brexitu. Zátvorka zatvorená. Druhým krokom je, že komisia pretransformovaná na politický zbor sa rozhodne, že pripraví o členských štátoch Únie správu o právnom štáte. Tieto správy o členských krajinách ale sa nepripravujú na základe názorov, dokumentov členských štátov, alebo na základe oznamovania faktov. Túto práci outsourcujú rôznym NGO, pseudo-mimovládkam pôsobiacim v členských štátoch, ktoré sú v skutočnosti politické organizácie, a ktoré patria na celom kontinente typicky, takmer bez výnimky k sieti Györgya Sorosa, čo oni inak ani nepopierajú. Tretí krok: demokraticky zvolené vlády členských krajinách sú hodnotené na základe nimi poskytovaných údajov a názorov, a chcú aj potrestať tých, ktorí sa im nepáčia. Toto je zneužitie moci, tej moci, ktorú odovzdali členské štáty na komisiu.

Naša štvrtá téza je, že bez spoločného ekonomického úspechu sa Európska únia rozpadne. Myšlienka Únie sa zakladá totiž na tom jednoduchom predpoklade, že členské štáty môžu dosiahnuť spoločne väčší ekonomický úspech, ako zvlášť. Ak vysvitne, že zvlášť máme, alebo môžeme mať väčší ekonomický úspech, potom Európska únia skončila. Preto my, čo sme zástancami Európskej únie, smieme podporovať iba takú politiku, ktorá sa zameriava výhradne iba na spoločný ekonomický úspech. Brusel namiesto toho bojuje sám so sebou, s vlastnými členskými štátmi: poučuje, vyhráža sa, donucuje, alebo dokonca trestá, čiže zneužíva svoju moc, a tým rozbúrava sám seba.

Naša piata téza je, že nasledujúce desaťročie bude obdobím nebezpečných výziev: sťahovania národov, migrácie, epidémie a pandémie. V tomto nebezpečnom období musíme vytvoriť bezpečnosť, a byť úspešným v svetovej ekonomike. Predpokladom úspechu je náprava európskej demokracie. V záujme ochrany národnej a ústavnej identity členských štátov treba preto vytvoriť novú inštitúciu zapojením ústavných súdov členských štátov.

Naša šiesta téza je, že Európsky parlament sa z aspektu európskej demokracie dostal do slepej uličky. Zastupuje iba vlastné stranícke, stranícke, ideologické a inštitucionálne záujmy. Nepridáva, ale uberá zo sily Európskej únie. Preto treba zvyšovať značným spôsobom rolu národných parlamentov, do Európskeho parlamentu by sme mali posielať poslancov národných zákonodarných zborov – na vzor Parlamentnej plenárnej schôdze Rady Európy. Národným parlamentom treba okrem toho poskytnúť právo k tomu, aby mohli zastaviť legislatívny proces únie, ak zistia, že sú narúšané národné právomoci, čiže treba zaviesť konanie červenej karty.

Naša siedma téza: ceterum censeo, Srbsko treba prijať. K členstvu Srbska sa viaže väčší záujem zo strany Únie, ako zo strany Srbov. Tento fakt si treba uvedomiť, a treba ich prijať.

Vážené dámy, vážení páni!

História teraz ponúka možnosť na podnose. Začala sa táto debata, konečne môžeme hovoriť otvorene o problémoch, o všetkom, čo nám vadí, a vadí občanom členských štátov. Aj pódium pre nás už vytesali – dúfam, že sa jedná o to, čo vidím – už je potrebná iba patričná intelektuálna odvaha, a môžeme to použiť na naše vlastné ciele. Dostali sme príležitosť, aby sme zastavili sovietizáciu Európskej únie, a aby sa Brusel nemoskovizoval. My vieme, aké nebezpečenstvo nám hrozí, pretože žijeme slobodne iba tridsať rokov. Vždy sme boli bojovníkmi za slobodu Európy. My sme si vybojovali slobodu, pričom naši západní priatelia ju zdedili. Aký to rozdiel! Majme dostatok duševnej a politickej odvahy, a uznajme, že časy sa zmenili. Pred tridsiatimi rokmi sme si mysleli, že Európa je naša budúcnosť, dnes už vidíme, že my sme budúcnosť Európy. Majme odvahu byť demokratmi a bojovníkmi za slobodu aj v Bruseli, pretože iba z toho sa môže zrodiť nová európska renesancia.

Pán Boh na dnami všetkými, Maďarsko nado všetko! Do toho Maďarsko, do toho Maďari!